Condicions d'Ús de la Web i Política de Privadesa

1. Identificació del titular de la Web

GRUP FERRER INTERNACIONAL, S.A. A-61738993 Av. Diagonal 549, 5ª planta, 08029, Barcelona (Espanya) Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 24901, foli 001, fulla nombre B-78991, inscripció 34 Telèfon: 936 003 700

2. Acceptació de l'Usuari

Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina Web www.ferrer.com que FERRER posa a la disposició dels Usuaris en Internet. GRUP FERRER INTERNACIONAL S.A. (des d'ara "Ferrer") pot oferir a través de la pàgina Web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret. L'accés i la navegació en la mateixa impliquen l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'ús.  

3. Accés a la pàgina Web

Aquesta pàgina Web va dirigida exclusivament a Usuaris majors d'edat (18 anys). En general no s'exigeix el previ registre com a Usuari per a l'accés i ús de la pàgina Web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de realitzar aquest registre. Les dades dels Usuaris obtinguts a través de la subscripció o registre, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a FERRER immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina Web, de la qual hagi tingut coneixement. FERRER adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme a l'establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal. FERRER no es fa responsable enfront dels Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a FERRER , ni per l'ús que de tals dades facin tercers aliens a FERRER.

4. Ús correcte de la Web

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d'aquesta, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d'ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris. Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web. L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FERRER presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, *macros, *applets, controls *ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de FERRER o de tercers.

5. Enllaços de tercers

Les presents Condicions d'ús es refereixen únicament a la pàgina Web i continguts de FERRER . No s'apliquen als enllaços o a les pàgines Web de tercers accessibles a través de la pàgina Web. Les destinacions d'aquests enllaços no estan sota el control de FERRER pel que FERRER no és responsable del contingut de cap de les pàgines Web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina Web a la qual s'arribi des de la Web de FERRER , ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina Web enllaçada per part de GRUP FERRER INTERNACIONAL S. a.

6. Propietat Intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de FERRER i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina Web estan protegits per la Llei. FERRER no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa. Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de FERRER o del titular dels mateixos.

7. Llei aplicable i jurisdicció

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions d'ús, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent, i que tractant-se de consumidors finals, es correspondrà amb la del lloc del compliment de l'obligació, o la del domicili del consumidor. Tot això sense perjudici de la facultat de l'Usuari d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació. En el cas que es tracti d'una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).”  

8. Modificació de les condicions d'ús

FERRER es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar a qualsevol moment l'Avís Legal pel que l'usuari haurà de llegir-ho periòdicament.

Política de privadesa

1. Protecció de dades de caràcter personal

L'Usuari podrà remetre a FERRER les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen incorporats a la pàgina Web. Aquests formularis incorporen un avís legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, li informem que vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició atorgats per la normativa vigent en la matèria, remetent la corresponent sol·licitud a l'adreça de correu electrònic lopd@ferrer.com. Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

2. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per FERRER a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat. Així mateix, FERRER declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat en Internet no són *inexpugnables.

3.Xarxes socials

L'usuari podrà unir-se als Grups que FERRER té en diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan d'algun d'aquests Grups, accepta les condicions d'ús i política de privadesa de la xarxa social corresponent.