Ciència

Assaigs clínics

orange

L'objectiu dels investigadors de Ferrer és tractar les malalties i els símptomes associats a les malalties. Els estudis clínics amb voluntaris i pacients sans tenen un paper vital en la investigació de nous fàrmacs.

Els pacients s'inclouen en estudis clínics coherents amb els principis de la Declaració d'Hèlsinki i les seves esmenes, així com amb les lleis, normatives i disposicions d'aquells països on les es troben les persones incloses.*

Informació sobre els nostres estudis i la seva inclusió:

ASSAIG CLÍNIC DETALLS ESTAT ENLLAÇ
ADORE Estudi multicèntric, aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo per investigar l'eficàcia i la seguretat de FNP122 (edaravona oral) en pacients amb esclerosi lateral amiotròfica. fase de tancament Més detall
ADOREXT Estudi d'extensión, multicèntric, obert, per investigar la seguretat a llarg termini de FNP122 (edaravona oral) en pacients amb esclerosi lateral amiotròfica. fase de tancament Més detall
AMDC 009-103 Estudi de fase 1 obert amb 2 grups creuats, per investigar la biodisponibilitat relativa de FNP 150 (apomorfina Staccato®) en comparació amb l'apomorfina subcutània en homes o dones, d'entre 30 i 80 anys, amb malaltia de Parkinson. en inclusió  
Atenció a la HAP  Avaluació del benefici clínic, la seguretat i els resultats percebuts pels pacients de l'ús de la plataforma PAHcare™ per a l'atenció rutinària de pacients amb hipertensió arterial pulmonar. inclosos  
AMDC 010-201 Estudi aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo per avaluar la seguretat i l'eficàcia de FNP 010 (granisetron Staccato®) en alr al tractament breu de la síndrome de vòmits cíclics moderats a greus. inclosos Més detall

 

 

* Tots els productes descrits en aquesta pàgina són en recerca i no han estat aprovats per a cap ús per l'Agència Europea de Medicaments, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units o cap altra autoritat sanitària. No s'ha determinat la seguretat i l'eficàcia d'aquests productes en recerca.