La missió de Ferrer: impulsar el benestar de la societat

A Ferrer, la nostra missió és clara. Estem convençuts que el propòsit d’una empresa és fer la seva aportació a la societat a la qual serveix. Només les companyies que mantinguin aquest compromís creixeran i tindran èxit.

Així doncs, la responsabilitat social, en les seves diverses formes, és una prioritat absoluta i constant de la companyia. El creixement sostenible, el saber combinar progrés econòmic, cohesió social i preocupació social pel medi ambient, formen part de la responsabilitat que Ferrer té cap als seus usuaris.

La nostra activitat principal

Els nostres valors corporatius –audàcia, compromís, convicció, consciència ecològica, empatia, humilitat, diversitat, integritat, passió i confiança- signifiquen que la nostra responsabilitat social és fonamental a l’hora de plantejar i desenvolupar la nostra activitat principal. Ferrer treballa per obtenir els productes més útils i efectius en el sector de la salut, capaços de millorar la qualitat de vida de persones de tot el món.

En aquest sentit, un dels nostres principals projectes és el desenvolupament d’una polipíndola cardiovascular, amb el suport de la Federació Mundial de Cardiologia i del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular (CNIC), venuda a un preu accessible tant per als països desenvolupats com subdesenvolupats. Ferrer també està implicat en altres projectes que milloren la sostenibilitat dels nostres sistemes sanitaris, i posa especial èmfasi en la prevenció, diagnòstic i prognosi de malalties greus.

Per poder aconseguir-ho, hem de disposar d’una sòlida base financera per donar suport i fomentar una innovació continuada.

Ferrer i el medi ambient

Una àrea d’especial importància per a Ferrer és la sostenibilitat ambiental. Estem fermament compromesos amb un model de negoci que promou la sostenibilitat i fa que la consciència ambiental sigui un dels nostres valors fonamentals. Per això hem llançat la nostra Estratègia de Sostenibilitat: Our Planet, Our Life

Als nostres centres s'ha aplicat una certificació ambiental reconeguda internacionalment. Així mateix, la construcció del nou centre logístic i l'ampliació de la planta de fabricació de productes farmacèutics a Sant Cugat es van dur a terme d'acord amb els més estrictes criteris internacionals de biosostenibilidad - certificació LEED US Green Building Council. Aquestes instal·lacions són referents internacionals en termes d'energia i disseny ambiental i demostren que a Ferrer el creixement econòmic és totalment compatible amb la sostenibilitat. De fet, creiem que la reconciliació de tots dos és l'únic futur viable.

Ferrer i la societat

El propòsit de Ferrer és oferir productes de la més alta qualitat d’una forma responsable. Reconeixem que les nostres activitats empresarials es porten a terme en un context molt ampli de la societat i apliquem criteris ètics a les relacions amb tots els nostres usuaris: clients, consumidors, autoritats, proveïdors i empleats.

Això afecta no només la nostra forma de treballar sinó també les activitats que fomentem: creació i suport a fundacions, formació per a professionals de la salut, iniciatives per reduir la marginalització de certs grups dins del sistema sanitari, suport a pacients, investigació activa de malalties infeccioses en països en vies de desenvolupament i col·laboració en projectes locals.

Ferrer també es preocupa pel benestar dels seus empleats, complint totes les normatives vigents de seguretat i higiene en el treball, seguint el principi d’igualtat d’oportunitats, oferint oportunitats de desenvolupament professional i facilitant que la vida laboral i privada siguin compatibles.