La nostra aposta: Estratègia de sostenibilitat

A Ferrer tenim la missió d'impulsar el benestar de la societat i, per això, apostem fermament per un model de negoci compromès amb la sostenibilitat, incloent entre els nostres valors la consciència ecològica. Sempre hem estat sensibles a l'impacte que tenen les nostres accions sobre el medi ambient i a la importància de treballar per assegurar el nostre futur i el del nostre planeta.

Volem prioritzar el desenvolupament econòmic mitjançant una gestió sostenible. Per això, en 2015 hem engegat l'Estratègia de Sostenibilitat: Our Planet, Our Life amb la voluntat de desenvolupar la nostra activitat mitjançant una gestió sostenible dels recursos naturals, minimitzant la petjada ambiental en les diferents etapes del cicle de vida, impulsant l'ecoinnovació i liderant un procés de canvi cap a un model d'economia circular.

LA MISSIÓ DE FERRER: IMPULSAR EL BENESTAR DE LA SOCIETAT

Amb l'objectiu d'identificar les iniciatives dutes a terme en el marc de l'estratègia de sostenibilitat, hem desenvolupat una marca que representa el nostre compromís amb la sostenibilitat i la voluntat d'assumir la nostra responsabilitat amb el nostre planeta.

 

ÀMBIT: ON ACTUEM?

Apostem per reduir l'impacte ambiental generat al llarg de tota la cadena de subministrament: aprovisionament de les matèries primeres, producció industrial i gestió de residus, logística, ús i gestió final dels residus, impulsant la seva reutilització i valorització al final de la seva vida útil.

Els recursos s’han de gestionar de manera més eficient al llarg del seu cicle de vida. Per això, hem de mirar més enllà de les activitats desenvolupades a Ferrer i tancar el cercle cap a un model d'economia circular.

 

FEDER

Ferrer Internacional ha rebut ajuda dels Fons FEDER de la Unió Europea per 70.682 € per a la implementació d'il·luminació LED a la planta de producció farmacèutica de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La inversió elegible és de 308.481 € i l'estalvi energètic generat de 68,75 tep / any.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
1. GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS NATURALS

Protecció del nostre capital natural mitjançant l'ús sostenible dels recursos naturals utilitzats (energia, aigua i matèries primeres) per dur a terme l'activitat de Ferrer, i minimització del seu impacte ambiental al llarg de totes les etapes del cicle de vida.

2. MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ Al CANVI CLIMÀTIC

Minimització de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, estalvi d'energia i combustibles, eficiència energètica, ús d'energies renovables i compensació de les emissions.

3. PRESERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT

Contribució a la preservació de l'entorn natural mitjançant la minimització dels efectes adversos generats sobre els ecosistemes i foment de la conservació de la biodiversitat.

4. ECOINNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Foment de l'ecoinnovació per avançar cap a un sistema d'economia circular i un desenvolupament sostenible.

5. SENSIBILITZACIÓ I CAPACITACIÓ AMBIENTAL

Impuls de la capacitació, conscienciació i sensibilització ambientals dels nostres col·laboradors.