Compromís mediambiental

Una prioritat absoluta i permanent que determina la forma en què desenvolupem la nostra activitat

Una prioritat absoluta i permanent que determina la forma en què desenvolupem la nostra activitat

Saber combinar progrés econòmic, cohesió social i preocupació pel medi ambient forma part de la nostra responsabilitat vers la societat i el nostre entorn. És el que a Ferrer entenem com una “consciència global”, una cosa que va més enllà de la mera activitat empresarial.

green

La sostenibilitat és una clara prioritat per a nosaltres, entesa des dels seus tres vessants: la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica, i el nostre compromís es reflecteix en els diferents entorns en què som presents.

A més, estem alineats amb les finalitats que persegueixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i treballem per aportar un impacte positiu i contribuir a la millora dels grans reptes mundials.

Un model ambiental responsable

A Ferrer hem integrat la sostenibilitat ambiental en el nostre model de negoci. El 2015 vam llançar la nostra Estratègia de Sostenibilitat “Our planet, Our life”, amb la voluntat de desenvolupar la nostra activitat mitjançant una gestió sostenible dels recursos naturals, minimitzant la petjada ambiental en les diferents etapes del cicle de vida, impulsant l’ecoinnovació i liderant un procés de canvi cap a un model d’economia circular.

 

LES NOSTRES LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
 • Mitigació i adaptació al canvi climàtic

 • Gestió sostenible dels recursos naturals

 • Preservació de la biodiversitat

 • Ecoinnovació  i desenvolupament sostenible

 • Sensibilització i capacitació ambiental

ELS NOSTRES 7 ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

Per assolir aquests objectius, a Ferrer impulsem iniciatives i projectes transversals que es desenvolupen en set àmbits d’actuació:

ENERGIA
ENERGIA
CANVI CLIMÀTIC
CANVI CLIMÀTIC
RESIDUS I EMISSIONS
RESIDUS I EMISSIONS
INGREDIENTS
INGREDIENTS
MOBILITAT, TRANSPORT I LOGÍSTICA
MOBILITAT, TRANSPORT I LOGÍSTICA
AIGUA
AIGUA
CAPACITACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
CAPACITACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
ENERGIA

El 100 % de l’energia elèctrica que vam contractar a Espanya procedeix de fonts renovables.

EDIFICACIÓ SOSTENIBLE

Apostem per integrar criteris d’edificació sostenible en noves edificacions, com ara el Centre Logístic de Sant Feliu de Buixalleu, que compta amb la calificació LEED Or atorgada per l’US Green Building Council, i les nostres oficines de la planta d’especialitats farmacèutiques de Sant Cugat del Vallès compten amb la certificació LEED Plata.

leed
CANVI CLIMÀTIC

El nostre objectiu és reduir la petjada de carboni corporativa de Ferrer en un 25% (abastos 1 i 2) i en un 2% (abastos 1, 2 i 3) per a 2020.

En els últims anys, Ferrer ha fet un esforç per calcular l'impacte generat per les emissions indirectes d'abast 3, en concret, l'impacte derivat de la fabricació de tots els elements de packaging consumits per Ferrer, de la gestió dels residus generats en planta , dels viatges de negoci i dels desplaçaments de tots els empleats. Gràcies a aquesta anàlisi tan detallat, Ferrer identifica els principals focus d'emissió i estableix projectes transversals en la companyia per mitigar aquests impactes.

Més enllà de les accions que es desenvolupen en els centres de producció, Ferrer promou la implementació progressiva de bones pràctiques en altres àmbits de la seva activitat

 • Renovant la flota comercial per incloure criteris de compra verda.

 • Treballant amb hotels amb certificació ambiental i pràctiques respectuoses amb el medi ambient, i prioritza els desplaçaments en transport públic, sempre que sigui possible.

 • Compensant les emissions de GEH generades per assistir a esdeveniments i congressos amb l’adquisició de crèdits de carboni equivalents a través de projectes de reducció o absorció d’emissions d’alta qualitat.

 • Desenvolupant un Pla de Mobilitat Sostenible i Segura per als centres productius ubicats a Sant Cugat del Vallès.

 • Treballant constantment per identificar oportunitats on aplicar criteris d’ecodisseny en el packaging dels seus productes per reduir el seu impacte ambiental i contribuir a la reciclabilitat dels seus envasos.

RESIDUS I EMISSIONS

Des de fa anys treballem per millorar la gestió dels residus i la seva correcta eliminació. En aquest sentit, cal destacar el Programa de Residus 2025, una de les propostes més ambicioses de Ferrer, que planteja els següents objectius generals:

stroke

Augmentar el percentatge de reutilització de residus.

stroke

Enviar el 0 % dels residus als abocadors.

stroke

Millorar el percentatge de segregació dels residus en planta.

stroke

Eliminar íntegrament l’ús de productes amb propietats cancerígenes i els seus residus.

stroke

Incloure accions de prevenció en el disseny dels envasos.

INGREDIENTS

Apostem per la transició cap a l’economia circular a través de dos objectius:

 • Impulsar la compra i contractació sostenible.

 • Desenvolupar un model de packaging sostenible. Per a la companyia, l’ecoinnovació és una de les claus del canvi cap a una economia circular. Els envasos ecodissenyats de Ferrer es distingeixen amb una ecoetiqueta pròpia de tipus II.

ECOENVASE

 

PROJECTE PILOT DE REDISSENY DE LA FAMÍLIA REPAVAR.

A través de la introducció de criteris ambientals en el procés de disseny dels envasos de la família Repavar s’ha aconseguit reduir l’impacte ambiental en totes les etapes del cicle de vida, amb una significativa reducció de la petjada de carboni en un 46 % de mitjana.

leed

A més de l'ecodisseny, Ferrer també desenvolupa altres projectes dirigits a un consum més eficient dels materials i matèries primeres.

MOBILITAT, TRANSPORT I LOGÍSTICA

La mobilitat i el transport és un àmbit de l’Estratègia de Sostenibilitat de Ferrer que es fa palpable en les diferents iniciatives i projectes duts a terme. 
Entre elles destaca el Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de Ferrer, que es basa en 4 pilars:

stroke

Fomentar els desplaçaments a peu o en bicicleta

stroke

Promoure l’ús del transport col·lectiu

stroke

Impulsar l’ús del cotxe compartit

stroke

Afavorir la mobilitat segura

A Ferrer també hem desenvolupat la guia Ferrer sustainable events: Guia pràctica, amb el propòsit de facilitar als organitzadors i amfitrions de reunions i esdeveniments la informació pràctica i les recomanacions necessàries sobre com organitzar i celebrar esdeveniments de manera sostenible a Ferrer.

AIGUA

L’aigua és un recurs essencial per a totes les plantes de producció de Ferrer. Per això vetllem per una correcta gestió de l’aigua i apliquem, sempre que sigui possible, mesures de prevenció, reutilització i recuperació.  A més, duem a terme controls periòdics tant de l’aigua consumida com de les aigües residuals generades.


En el desenvolupament de nous processos en els quals l’aigua resulta un element important, el Departament d’R+D estudia quin pot ser el consum d’aigua mínim. De forma paral·lela, cada centre gestiona iniciatives encaminades a pal·liar riscos significatius que s’hagin detectat a través del Sistema de Gestió Ambiental.

CAPACITACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

A Ferrer impulsem el compromís ambiental entre les persones de la nostra organització.

stroke

12 mesos de campanya interna 'Our experience'

stroke

9 experiències relacionades amb la sostenibilitat viscudes en primera persona

stroke

1.000 interaccions entre l'equip de Ferrer