Innovació, col·laboració i empresa

Ferrer és una empresa innovadora del sector químic-farmacèutic. Descobrim, desenvolupem, fabriquem i comercialitzem productes innovadors per contribuir al benestar de la societat.

La innovació està darrere de tot el que fem: donar resposta a necessitats mèdiques encara no cobertes, millorar la qualitat de vida dels nostres pacients i assegurar un nivell màxim d’atenció en els diferents camps del nostre know-how terapèutic.

Per a Ferrer, la col·laboració és essencial per a la innovació. Som proactius en l’establiment d’aliances estratègiques amb hospitals, empreses de biotecnologia, ens públics de recerca, institucions acadèmiques i altres empreses farmacèutiques de tot el món. Només establint aliances, compartint els nostres coneixements i explorant sinergies, podrem avançar en la recerca científica i superar els nombrosos reptes que comporta el desenvolupament de nous tractaments.

En tots els nostres centres de recerca, el nostre know-how abasta el descobriment i desenvolupament de principis actius, tècniques de diagnòstic, noves formulacions farmacèutiques, reposicionament de medicaments, teràpia cel·lular, medicina personalitzada, noves dianes terapèutiques, bovines, formulacions galèniques, additius alimentaris i de nutrició animal i processos industrialitzats optimitzats.