El compromís profund de Ferrer amb la innovació l’ha portat a perseguir una estratègia de col·laboracions i aliances amb grups públics de recerca i empreses biotecnològiques de reconegut prestigi.

Ferrer - CNIC

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares és una institució de competència estatal española que depèn de l’Instituto de Salud Carlos III, que sota el lideratge del seu director general, el distingit cardiòleg Dr. Valentí Fuster, ha esdevingut un referent internacional de recerca. La seva missió és investigar en l’àmbit de les malalties cardiovasculars, amb la finalitat de traslladar aquest coneixement a l’excel·lència clínica, per prevenir les malalties cardiovasculars i promoure la salut.

Conjuntament amb Ferrer, i amb l’aval de la World Heart Foundation, s’ha desenvolupat la primera polipíndola per a la prevenció secundària d’accidents cardiovasculars en aquells pacients que ja estan en tractament. Aporta innovació galènica que assegura l’estabilitat i la no interacció dels seus tres components.

Això suposa un gran avenç en el tractament mundial de malalties cardiovasculars. L’objectiu és la reducció del risc de patir un segon episodi cardiovascular. Aportem al col·lectiu mèdic una alternativa terapèutica, d’eficàcia contrastada, per facilitar l’adherència. Així mateix, l’accessibilitat al tractament dels pacients és un dels pilars del projecte CNIC-Ferrer.

Ferrer - Alexza

Alexza és una companyia farmacèutica dels Estats Units dedicada a la recerca, desenvolupament i comercialització de productes innovadors propis, per al tractament de les alteracions agudes i intermitents.

Els seus productes innovadors es basen en el sistema Staccato®, propietat d’Alexza, un inhalador que vaporitza els fàrmacs, aconseguint ràpids efectes sistèmics i propietats farmacocinètiques semblants a les de la teràpia intra venosa.

Adasuve® està dissenyat per al tractament ràpid dels episodis d’agitació lleus a moderats en adults amb esquizofrènia o trastorn bipolar, combinant el sistema de Staccato amb loxapina, fàrmac antipsicòtic que actualment està disponible en diverses formulacions.

ADVANCECAT

És una acceleradora liderada per la Universitat de Barcelona i Ferrer, i formada per divuit entitats de l’àmbit de la salut, entre les quals figuren dues universitats, dotze instituts de recerca biomèdica o fundacions privades, i quatres empreses. L’objectiu del projecte ADVANCECAT és crear una estructura organitzativa per accelerar el desenvolupament de nous medicaments de teràpies avançades, agrupant tant els actors públics com privats del sector, per a una millor gestió dels recursos, amb la finalitat d’obtenir el màxim profit del sistema de salut català.

El projecte també pretén reforçar el sector industrial català impulsant la identificació de mecanismes i protocols que permetin la producció industrial d’aquests medicaments. Potenciar la interacció dels centres de recerca i hospitals amb el teixit empresarial compromès en aquest tipus de teràpies impulsarà la ràpida transició d’aquests nous medicaments al sistema sanitari.

El consorci disposa d’un pressupost inicial de més de 2,8 milions d’euros, dels quals al voltant d’un milió estan cofinançats per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) i per la Unió Europea, en el marc del programa operatiu Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020.

Partnering

El nostre objectiu és establir relacions a llarg termini amb empreses biofarmacèutiques i biotecnològiques actives en les àrees terapèutiques que considerem estratègiques.