Unitats corporatives d'innovació

Ferrer Advanced Biotherapeutics

La innovació no és possible sense la col·laboració. I la recerca més innovadora i capdavantera és aquella que es duu a terme fora del context empresarial, sota un model de recerca basat en la col·laboració, on es busquen sinergies entre companyies farmacèutiques, petites startups biotecnològiques, institucions acadèmiques i organismes públics de recerca.

Fundada en 2013, Ferrer Advanced Biotherapeutics (FAB) és la unitat d'innovació de la companyia que té com a objectiu identificar projectes basats especialment en noves plataformes tecnològiques i amb un marcat caràcter innovador. La finalitat és la de desenvolupar productes terapèutics d'alt valor afegit que responguin a necessitats mèdiques encara no cobertes.

FAB desenvolupa dos tipus de projectes, els pertanyents a l'àmbit bioterapèutic en les àrees de teràpies avançades (teràpia cel·lular, medicina regenerativa); reposicionament de medicaments o fàrmacs dirigits a noves dianes terapèutiques que disposin d'una prova preclínica de concepte i els de l'àmbit del diagnòstic molecular centrats en el diagnòstic i la predicció de resposta al tractament en l'àrea oncològica.

Les aliances estratègiques de Ferrer Advanced Biotherapeutics inclouen:

  • Histocell: Empresa biofarmacèutica especialitzada en enginyeria de teixits i teràpia cel·lular per a la seva aplicació en medicina regenerativa. La seva tecnologia es basa en la utilització de cèl·lules mare adultes aplicades soles o en combinació amb biomaterials de nova generació. Els projectes en desenvolupament inclouen medicaments de teràpia cel·lular per al tractament de les lesions medul·lars i cerebrals d'origen traumàtic i acords de producció en altres projectes cel·lulars.
  • PEBC-IDIBELL: El Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC), dirigit pel Dr. Manel Esteller, està considerat com una institució capdavantera mundial en l'àmbit de l'epigenètica bàsica i de la seva aplicació a l'estudi del càncer i d'algunes malalties minoritàries. El PEBC, integrat en el IDIBELL, comprèn nou grups de recerca amb més de 80 investigadors. En 2015, fruit de la col·laboració del PEBC-IDIBELL amb Ferrer, s'ha comercialitzat *EPICUP. Aquest és el primer producte multiplexat de diagnòstic basat en una plataforma epigenètica i està dirigit al diagnòstic del càncer primari d'origen desconegut. Existeixen, a més, altres productes de diagnòstic oncològic que es troben en diferents fases de desenvolupament.

Àrea de Desenvolupament Clínic

El compromís a llarg termini de Ferrer amb la innovació és clar. I ha estat de llarg el suport d'una gran capacitat per dur a terme una recerca clínica de la més alta qualitat. El departament de Desenvolupament Clínic representa una peça fonamental en l'estratègia de desenvolupament de fàrmacs de Ferrer, garantint la seva eficàcia i seguretat abans de la comercialització.

Aquest departament coordina els assajos clínics internacionals, selecciona els centres de recerca hospitalària en països estratègicament importants i organitza i duu a terme assajos clínics en línia amb les normes internacionals de bona pràctica. L'objectiu és assegurar que els medicaments vitals -que responen a necessitats mèdiques reals i poden millorar la qualitat de vida dels pacients- puguin arribar als quals més ho necessiten en el termini més breu possible.
Per assegurar la màxima qualitat de les dades recollides en els assajos clínics, la logística de productes, les mostres biològiques i la documentació es coordinen des del Departament de Recerca Clínica abans de ser avaluats per les autoritats sanitàries nacionals i internacionals.

El paper del departament coincideix amb la naturalesa col·laborativa de la recerca en Ferrer, treballant en estreta col·laboració amb altres empreses farmacèutiques, institucions de recerca i centres de salut públics per portar al mercat una àmplia gamma de medicaments, centrant-se especialment en àrees terapèutiques clau en les quals Ferrer té experiència.

Corporate Product Development

La unitat corporativa de desenvolupament de productes gaudeix d'un gran equip internacional multidisciplinari completament orientat a l'excel·lència en la fabricació de medicaments. Proporciona estudis de patents i de viabilitat tècnica, desenvolupament de producte i la seva transferència a les plantes de producció.

Especialitzada a trobar solucions innovadores en el desenvolupament de nous productes segurs i efectius, la unitat de Corporate Product Development (CPD) explota les sinergies entre els equips de desenvolupament i els especialistes en patents, peces fonamentals per a l'èxit de tot nou desenvolupament. Disposa de l'experiència per desenvolupar qualsevol tipus de producte oral o dèrmic convencional, així com productes més complexos basats en aparells inhaladors, pegats transdèrmics, formulacions parenterals d'alliberament perllongat i gels sublinguales.

Les aliances de la CPD amb universitats i companyies especialitzades, combinades amb el seu procés de millora continu, ens asseguren que la unitat pugui aconseguir el seu objectiu principal: desenvolupar productes farmacèutics de la més alta qualitat i de la forma més senzilla.

Unitats independents d'innovació

Spherium Biomed

Spherium és una empresa que desenvolupa innovacions biomèdiques procedents de fonts acadèmiques i accelera la seva transició a la cadena de valor i el mercat. El nostre principal objectiu és el de reduir el risc d'aquestes innovacions, dur a terme activitats clau per madurar-les i, posteriorment, concedir llicències dels productes a empreses que continuaran el seu desenvolupament al mercat.

L'equip Spherium Biomed combina l'esperit empresarial amb el coneixement de l'entorn de la recerca i un profund enteniment de les necessitats de la indústria farmacèutica. Spherium centra la seva atenció a portar els projectes fins a la següent fita de valor. El resultat és una excel·lent experiència en l'execució de plans de desenvolupament biomèdics i una àmplia cartera de projectes amb èxit en la concessió de llicències.

A Spherium Biomed transformem el coneixement biomèdic en valor econòmic i social real.

Diater

La divisió de recerca i desenvolupament diagnòstic i immunològic de Diater ha desenvolupat tècniques revolucionàries, tals com la hibridació in situ i la cromatografia avançada, a les àrees de síntesi química, proteòmica i biologia molecular.

Els objectius són clars: aconseguir millores reals en la qualitat de vida de pacients amb al·lèrgia i millorar el diagnòstic en àrees que no estan ben cobertes, com l'hepatitis C. A aquest efecte, els seus programes es duen a terme amb el suport d'institucions acadèmiques internacionals, així com de fundacions i organitzacions públiques.

El laboratori d'aplicacions de Diater proporciona la tecnologia més avançada per a la realització d'estudis inmunoalèrgics, tals com informes clínics, caracterització de noves fonts alergèniques, purificació alergènica, seguiment de canvis immunològics durant la immunoteràpia i l'avaluació.

ABAC Therapeutics

ABAC Therapeutics té un ferm compromís amb la cerca de solucions terapèutiques per a aquells pacients infectats per patògens bacterians altament resistents als antibiòtics i que deixen als pacients afectats amb opcions de tractament limitades o inexistents.

El destacat augment de resistències a medicaments en infeccions Gramnegatius planteja una important càrrega clínica en termes de costos de prevalença, mortalitat i salut. Les millores incrementals dels antibiòtics d'ampli espectre existents ja no són capaços de mantenir el ritme de l'evolució de resistències. Per això, és necessària la urgent aparició d’antibacterians amb nous mecanismes d'acció que no presentin resistència creuada amb els antibiòtics existents.

L'aplicació amb èxit de la plataforma de descobriment de fàrmacs PasNas ha permès a ABAC Therapeutics descobrir nous compostos actius contra els "Quatre Grans" bacteris Gramnegatius: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli. Aquests representen els objectius principals d’ABAC en la cerca de tractaments precisos d'infeccions bacterianes greus amb antibacterians de patògens específics amb nous mecanismes d'acció.

Partnering

El nostre objectiu és establir relacions a llarg termini amb empreses biofarmacèutiques i biotecnològiques actives en les àrees terapèutiques que considerem estratègiques.