Mentre que la nostra tasca principal se centra en millorar la salut i la qualitat de vida, som molt conscients de la gran responsabilitat que tenim amb el nostre entorn i, per això, estem fortament compromesos amb la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica. Vam néixer a Barcelona el 1959, actualment som presents a un centenar de països i comptem amb un equip de 2.000 persones.

Mientras nuestra labor principal se centra en mejorar la salud y la calidad de vida, somos muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con nuestro entorno y por eso estamos fuertemente comprometidos con la sostenibilidad social, medioambiental y económica. Nacimos en Barcelona en 1959, actualmente estamos presentes en un centenar de países y contamos con un equipo de 2.000 personas.

Amb l’objectiu de poder aportar solucions terapèutiques a un major nombre de persones al centre d’Europa, el 2019 vam obrir una nova filial a Àustria, un centre des del qual també gestionem la nostra activitat a la República Txeca i Polònia.

Els nostres esforços se centren a millorar la qualitat de vida de les persones que tenen Hipertensió Arterial Pulmonar.