Professionals sanitaris

Ferrer, sempre al servei de la comunitat mèdica

normal

La vocació de proximitat de Ferrer es reflecteix en diversos canals d’atenció i de comunicació amb els professionals de la salut per tractar consultes relacionades amb la informació mèdica, la seguretat o algun defecte de qualitat del medicament.

 

 

 

Des de Ferrer ens assegurem que la comunitat mèdica estigui correctament informada sobre l’ús i l’administració dels medicaments. 

 

En aquest sentit, és fonamental que els professionals de la salut coneguin en profunditat qualsevol novetat en el diagnòstic i tractament de les àrees terapèutiques on actuem per poder traslladar-la posteriorment a la població i que, en definitiva, reverteixi en un benefici per a la salut de les persones.

A més, des de Ferrer posem a disposició dels professionals de la salut diferents serveis digitals per aprofundir en el coneixement de la nostra activitat i els nostres productes per tal que es tradueixi en una millora de la seva pràctica clínica diària.

Webs Globals

infoscience

INFO SCIENCE

Web del Departament de Comunicacions Científiques i Informació de Ferrer per realitzar consultes científiques o mèdiques sobre els nostres productes de prescripció i rebre una resposta basada en l'evidència científica.

ENTRA AL WEB

normal
left

Webs d'Espanya

Darrera modificació
dt., 12/09/2023 - 13:51