Estratègia I+D

A Ferrer ens centrem a identificar projectes amb valor diferencial

orange

El propòsit de Ferrer d'utilitzar el nostre negoci per lluitar per la justícia social afecta tot el que fem a l'empresa. L'organització d'I+D té com a objectiu desenvolupar i oferir solucions terapèutiques transformadores per als pacients que pateixen malalties greus en dues àrees principals:

Hem reunit el talent, l'experiència, les eines i el coneixement científic per tal d'oferir teràpies que canviïn la vida dels pacients que tenen necessitats no cobertes. El nostre objectiu d'I+D és aportar enfocaments innovadors per a l'administració de medicaments i així millorar-los en funció de l'estat, la progressió i els símptomes de la malaltia. També innovem per tal de desenvolupar productes i serveis digitals d'última generació que, juntament amb els nostres productes, proposen noves tecnologies de suport terapèutic no invasiu per als pacients.
Com a tal, hem adoptat una estratègia d'I+D dinàmica que té com a objectiu millorar la nostra comprensió de les malalties per impulsar el desenvolupament de noves teràpies potencials. El desenvolupament està guiat pels itineraris assistencials dels pacients que reflecteixen les seves necessitats reals, cosa que ens permet prendre decisions intel·ligents i ben integrades per a una ràpida adaptació als nous reptes i oportunitats.
Quan investiguem, creem, innovem i desenvolupem, sempre tenim presents els pacients i les seves necessitats. Treballem per tal de proporcionar teràpies que modifiquin la vida dels pacients, productes que revolucionin l'eficàcia dels seus medicaments i els millorin la qualitat de vida.

Pipeline

 

El nostre enfocament innovador ha donat lloc a múltiples productes candidats en investigació que tenen el potencial d'oferir una millor qualitat de vida als pacients. Els nostres investigadors avaluen constantment les oportunitats per tal de desenvolupar i oferir solucions diferencials i significatives.

Estem compromesos en crear nous medicaments importants per al tractament crònic o breu de símptomes i afeccions debilitants. Diversos dels nostres programes es duen a terme mitjançant la nostra pròpia tecnologia patentada, StaccatoÒ (enllaç a Staccato), que permet tractaments nous per a afeccions agudes i intermitents.

La nostra cartera actual de productes està centrada en el pacient i comprèn les nostres àrees d'enfocament terapèutic: malalties pulmonars vasculars i intersticials i trastorns neurològics.

A més, estem avançant en la investigació de productes que tinguin el potencial de respondre a les necessitats no cobertes dels pacients amb síndrome de vòmits cíclics (SVC) i retinopatia diabètica. La col·laboració en aquests programes està disponible en algunes zones geogràfiques..

PROGRAMES PRECLÍNICA FASE I FASE II FASE III REGISTRE MERCAT
TRASTORNS NEUROLÒGICS            
FNP 122 - Edaravona oral (esclerosi lateral amiotròfica)
 
 
 
 
   
FNP 223 - ASN90 (paràlisi supranuclear progressive – PSP)
 
 
 
     
FNP 150 - Apomorfina Staccato® (Parkinson)
 
 
 
     
FNP 002 - Alprazolam Staccato® (epilèpsia)
 
licéncia atorgada
a UCB
 
   
MALALTIES PULMONARS VASCULARS I INTERSTICIALS            
FNP 020 - PAH Care (hipertensió arterial pulmonar)
(desenvolupat conjuntament amb Wellthy Therapeutics)
     
 
 
 
ALTRES *            
FNP 010 - Granisetron Staccato® (síndrome de vòmits cíclics)
 
 
 
     
FNP 120 - Pèptid GLP1 (retinopatia diabètica)
 
 
       

 

* Si estàs interessat en coHaborar en algun d'aquests programes, posa't en contacte amb nosaltres aquí .

 

 

 

Les nostres tecnologies

 

Staccato® One Breath Technology™ - Sistema OBT™ (http://staccatoobt.com/), es va crear com la tecnologia fundadora d'Alexza Pharmaceuticals (filial al 100 % de Ferrer). La seva tecnologia exclusiva s'incorpora al disseny d'un inhalador de mà per tal d'administrar la nebulització d'un fàrmac pur. profundament al pulmó, és a dir, una administració sistèmica i un inici terapèutic ràpids d'una manera senzilla i no invasiva. Aquesta plataforma té el potencial d'abordar necessitats no satisfetes i es pot adoptar per oferir molts compostos diferents que permeten gaudir d'importants beneficis farmacèutics de manera innovadora.

staccato

Com funciona el sistema Staccato®

El sistema Staccato utilitza un sistema d'escalfament ràpid capaç d'assolir temperatures molt elevades en tan sols 100 mil·lisegons, per vaporitzar l'ingredient actiu farmacèutic no formulat, dipositat en una capa fina sobre un substrat d'acer inoxidable. Quan el pacient inhala a través del sistema Staccato, la superfície del substrat d'acer inoxidable s'escalfa instantàniament, creant partícules de fàrmac en aerosol.
El pacient inhala aquestes partícules, que tenen una mida òptima per arribar a les zones més profundes i vascularitzades del pulmó. Això aconsegueix una absorció ràpida i completa al torrent sanguini.

orange
right

La tecnologia Staccato s'ha provat en aprovacions de l'EMA (European Medicines Agency [Agència Europea de Medicaments]), la FDA (Food and Drug Administration [Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units]) i altres organismes reguladors diversos mitjançant la pols per a inhalació Adasuve® (loxapina). Adasuve està indicat per al tractament breu de l'agitació associada a l'esquizofrènia o al trastorn bipolar I en adults. Per tal de consultar la fitxa tècnica completa, inclòs el requadre blau de la caixa, visiteu adasuve.com o el lloc web de l'EMA.

Actualment estem investigant 2 productes en aquesta plataforma: FNP 150 (per al tractament d'episodis 'off' en pacients amb Parkinson) i FNP 010 (tractament breu d'episodis de vòmits cíclics). Els nostres socis UCB i Lee Pharmaceuticals estan investigant altres productes Staccato.

Altres capacitats de formulació

El nostres científics d'I+D tenen experiència en diverses formulacions, com ara l'alliberament prolongat, les formes de dosificació oral, les suspensions orals, els semisòlids i els medicaments d'absorció lenta injectables (micropartícules d'alliberament prolongat). Ferrer utilitza aquestes tecnologies diverses per millorar els fàrmacs existents, mitjançant la creació de tractaments més efectius o còmodes per als pacients de les àrees terapèutiques en que ens centrem.