Ètica i compliment

Principis fonamentals pels quals ens regim

blue

Amb l'objectiu d'assolir un èxit sostenible, a Ferrer tenim la ferm convicció de que la nostra cultura ètica i de compliment són elements clau en el desenvolupament de la nostra activitat.

Per això, i com a membre de diverses patronals sectorials a diferents països, a Ferrer complim íntegrament els requisits inclosos al seus respectius codis deontològics i respectem tota la normativa aplicable als nostres productes.

A més, a Ferrer comptem amb un Codi Ètic aplicable a tots els empleats i directius de Ferrer i de les companyies del grup que recull els principis d’actuació i el comportament ètic que s'espera de tots nosaltres en les seves relacions internes i amb els diferents grups d’interès, més enllà de l’acompliment normatiu.

 

Disposem també d'una sèrie de polítiques i procediments que desenvolupen els principis recollits al Codi Ètic, com ara la Política Anticorrupció, la de Trade Controls o la de prevenció de Blanqueig de Capitals, que complementen a les altres normes de Compliance pròpies del sector on opera Ferrer.

L'ètica i el compliment determinen també les relacions que Ferrer manté amb tercers (proveïdors, distribuïdors, llicenciataris i d'altres). A Ferrer, tenim la convicció de que les nostres relacions comercials resulten més productives i aporten més a la societat quan es basen en valors compartits. 

Consulta la nostra normativa interna relacionada:

Compliance
Política d'interrelació amb Professionals Sanitaris, Organitzacions Sanitàries i Organitzacions de Pacients (en castellà)

Entre els òrgans de govern, i amb la finalitat d'abordar regularment assumptes relacionats amb el desenvolupament del Model d'Ètica i Compliance de Ferrer, la prevenció i gestió de riscos, i la promoció de la cultura ètica a l'organització, a Ferrer comptem amb el Comitè d'Ètica i Compliance.

Per tal de poder continuar fent les coses bé, tenim habilitats diferents canals per poder comunicar incompliments o sospites d'incompliment dels continguts del Codi Ètic, dels principis i valors de l'organització o de les normes internes o externes.

Canal Ètic
Envia'ns una comunicació o denúncia a través del Canal Ètic
Política canal de denúncies
Consulta la nostra política del sistema de gestió de denúncies

Els assumptes seran tractats amb la màxima confidencialitat i, entre d'altres, regiran els principis de presumpció d’innocència i proporcionalitat.

Darrera modificació
11/06/2024