Ètica i compliment

Principis fonamentals pels quals ens regim

blue

Amb l'objectiu d'assolir un èxit sostenible, a Ferrer tenim la ferm convicció de que la nostra cultura ètica i de compliment són elements clau en el desenvolupament de la nostra activitat.

Per això, i com a membre de diverses patronals sectorials a diferents països, a Ferrer complim íntegrament els requisits inclosos al seus respectius codis deontològics i respectem tota la normativa aplicable als nostres productes.

A més, a Ferrer comptem amb un Codi Ètic aplicable a tots els empleats i directius de Ferrer i de les companyies del grup que recull els principis d’actuació i el comportament ètic que s'espera de tots nosaltres en les seves relacions internes i amb els diferents grups d’interès, més enllà de l’acompliment normatiu.

 

Disposem també d'una sèrie de polítiques i procediments que desenvolupen els principis recollits al Codi Ètic, com ara la Política Anticorrupció, la de Trade Controls o la de prevenció de Blanqueig de Capitals, que complementen a les altres normes de Compliance pròpies del sector on opera Ferrer.

L'ètica i el compliment determinen també les relacions que Ferrer manté amb tercers (proveïdors, distribuïdors, llicenciataris i d'altres). A Ferrer, tenim la convicció de que les nostres relacions comercials resulten més productives i aporten més a la societat quan es basen en valors compartits. 

Consulta la nostra normativa interna relacionada:

 

Entre els òrgans de govern, i amb la finalitat d'abordar regularment assumptes relacionats amb el desenvolupament del model d'ètica i Compliance de Ferrer, la prevenció i gestió de riscos, i la promoció de la cultura ètica a l'organització, a Ferrer comptem amb el Comitè d'Ètica i Compliance.

Per tal de poder continuar fent les coses bé, tenim habilitats diferents canals per poder comunicar incompliments o sospites d'incompliment dels continguts del Codi Ètic, dels principis i valors de l'organització o de les normes internes o externes.

Si vols informar sobre algun incompliment, pots fer-ho a través dels diferents canals habilitats per Ferrer:

-  Accedeix al nostre formulari de comunicacions i denúncies. Pots triar no identificar-te.

-Envia'ns un correu electrònic: ethicalchannel@ferrer.com

-Envia'ns les teves comunicacions en format paper :

                             Grupo Ferrer Internacional, S.A.

                              Att: Corporate Ethics and Compliance Officer

                              Avenida Diagonal 549, Planta 5a

                              08029 Barcelona

Els assumptes seran tractats amb la màxima confidencialitat i, entre altres, regiran els principis de presumpció d’innocència i proporcionalitat.

Darrera modificació
13/01/2022