La nostra història

Més de 60 anys aportant valor a la societat

normal
1959

Fundació

El 1959 Ferrer inicia el seu camí sota la presidència de Carles Ferrer Salat.

(1931 - 1998).

Fundación
Fundación
60s
60s

Consolidació

Durant els anys 60, Ferrer es converteix en una de les companyies nacionals de major importància en el mercat espanyol.

Internacionalització

Ferrer inicia la seva expansió internacional amb adquisicions a Alemanya i l’establiment de filials a Amèrica Llatina.

60s
70s

Integració

Integració vertical completa. Creació de noves divisions, entre 1976 i 1978, per entrar en la fabricació i comercialització de química fina.

Innovació

Inauguració d’un nou centre d’R+D a Barcelona (1977). Consolidació del compromís històric de Ferrer amb la recerca i el desenvolupament de productes farmacèutics innovadors.

70s
70s
80s
80s

Compromís

Implementació de les normes GMP a totes les fàbriques de Ferrer, que situen l’empresa a l’avantguarda del sector a nivell tecnològic.

Diversificació

Algunes adquisicions i l’expansió de Medir Ferrer i Ferrer Alimentación enforteixen encara més la presència de l’empresa en els sectors d’additius alimentaris i química fina.

80s
90s

Desenvolupament

Ferrer inaugura la unitat de negoci hospitalari com a àrea estratègica de futur, centrant-se en oncologia, medicina intensiva i la gestió del dolor.

Èxits

Des de l’any 2000, Ferrer guanya el reconeixement de ser una de les millors empreses farmacèutiques nacionals basades en R+D.

90s
90s
00s
00s

Expansió

Les noves filials, aliances d’empreses i adquisicions reforcen la presència de Ferrer al sud d’Europa i a tot Amèrica Llatina.

Àmbit

Ferrer opera en els diferents segments del sistema sanitari. Noves adquisicions en prescripció, OTC i nutrició animal aporten massa crítica a la companyia. La medicina personalitzada i les plataformes tecnològiques avançades permeten iniciar una trajectòria innovadora.

00s
AVUI

Sostenibilitat

Nou centre logístic i ampliació de fàbrica amb certificació LEED per a la construcció sostenible. Llançament de l’estratègia de sostenibilitat Our planet, Our Life.

Especialització

Sota el mandat del nou CEO, Mario Rovirosa, Ferrer entra en una etapa de renovació, centrant els esforços en l’àrea dels medicaments de prescripció, especialitzats, propis i d’innovació incremental.

HOY
HOY