Transparència

Volem compartir el que fem i com ho fem

blue

Les persones i la seva salut són l’objectiu de la feina de la indústria farmacèutica, i la col·laboració entre tots és la que permet assolir-lo: el sistema sanitari, amb els seus centres i infraestructures; els professionals sanitaris, amb el seu coneixement i experiència clínica; la indústria farmacèutica, amb la seva competència i capacitat financera, i els propis pacients, amb la seva experiència en el maneig de la malaltia, cooperen en un model d’èxit provat, que en les últimes dècades ha revolucionat la cura de la salut.

El 95 % dels medicaments disponibles han estat desenvolupats sota aquest model i l’evidència científica atribueix als nous fàrmacs fins al 70 % de l’increment de l’esperança de vida en els últims anys.

 

El sector farmacèutic ha d’estar a l’avantguarda mundial del coneixement científic i posar a disposició de la societat les solucions per cobrir les seves necessitats en matèria de salut i benestar. Per aquesta raó, Ferrer inverteix en recerca i desenvolupament, i estableix col·laboracions amb organitzacions i professionals sanitaris. Aquestes accions s’han de veure acompanyades d’una transparència total i del compromís d’informar-ne la societat per tal que s’entengui la naturalesa d’aquestes col·laboracions, així com el valor afegit que representen i el que aporten al vostre benestar.

La col·laboració entre indústria i professionals sanitaris és particularment important. 

La recerca i el desenvolupament de nous medicaments i el seu ús adequat no serien possibles en els termes actuals sense aquesta col·laboració, ja sigui de forma col·lectiva, amb les organitzacions sanitàries, o individual.

Aquesta col·laboració és molt positiva per als professionals, ja que actualitza i millora els seus coneixements sobre els medicaments, els ajuda a reforçar la seva formació continuada i els permet participar en la recerca d’avantguarda en un àmbit internacional. Tot això millora la qualitat assistencial del sistema sanitari i, per tant, beneficia els pacients, raó última de la prestació sanitària.

Com a exemple del nostre compromís amb la transparència i per tal d’enfortir la confiança de la societat, publiquem anualment les transferències de valor i els pagaments realitzats a professionals i organitzacions sanitàries i associacions de pacients, així com les transferències de valor relacionades amb Recerca i Desenvolupament.

Transferències de valor

Transferències de valor relacionades amb Recerca i Desenvolupament

€12.7M
2017
€8.9M
2018
€5.4M
2019
€5.3M
2020
€5.1M*
2021
€7.5M**
2022

*A més, des de la filial d'Alemanya es van realitzar Transferències de Valor relacionades amb la R+D per un import de 50.000 euros.

**A més, des de la filial d'Alemanya es van realitzar Transferències de Valor relacionades amb la R+D per un import de 25.000 euros.

Codis deontològics i normativa de productes

Ferrer és membre de diverses patronals sectorials i compleix íntegrament amb els respectius codis deontològics, així com amb tota la normativa que s’aplica als nostres productes. 

Darrera modificació
29/06/2023