Transferències de valor

Compromís amb la transparència

La col·laboració entre la indústria i les organitzacions sanitàries, els professionals i les associacions de pacients són de vital importància.

Les transferències de valor directes o indirectes que es mostren a continuació reflecteixen el suport de Ferrer als professionals sanitaris per facilitar la seva formació continuada, honoraris per la prestació de serveis a professionals o organitzacions sanitàries basats en els seus coneixements i experiència clínica i pagaments per la participació i contribució de centres i professionals en R + D.

Ferrer està adscrit, a Espanya, al Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria, a Alemanya, al Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. (FSA), a Portugal, al Código Conduta i Código Deontológico de APIFARMA .

Seleccionant l'any, tipus de receptor i país des del qual es realitzen les transferències de valor, podrà visualitzar la informació

blue
ORGANITZACIONS SANITÀRIES
PROFESSIONALS SANITARIS
ASSOCIACIONS DE PACIENTS

Informació actualitzada a Juny de 2022

Consulta la nota metodológica corresponent a transferències de valor gestionades des d’Espanya


Consulta la nota metodológica corresponent a transferències de valor gestionades des d’Alemanya (PDF)

 

Publicació nominativa individual: Les Transferències de Valor realitzades anualment a títol individual a cada organització o professional sanitari se sumaran de manera que es publiqui una quantitat per cada Organització Sanitària individual. El desglossament únicament estarà disponible per a la seva consulta, quan escaigui, per part de l’Organització Sanitària individual, els Òrgans de Control del Codi o de les autoritats competents. 

 

La informació publicada segons els requeriments del Codi en aquest lloc web serà utilitzada únicament amb la finalitat de complir amb les disposicions del Codi. Qualsevol altre ús o tractament de dades posterior s'allunya de la finalitat perseguida

Pots exercir els teus drets d’accés i rectificació, així com efectuar qualsevol consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal, dirigint-te al Delegat de Protecció de Dades (DPD) de Ferrer mitjançant correu electrònic a lopd@ferrer.com, adjuntant una còpia del teu DNI o document identificatiu equivalent amb la referència a l’assumpte “Transferències de Valor”.