ASN90 Ferrer
Zprávy

Společnost Ferrer získává celosvětová práva na trhu pro přípravek ASN90, inhibitor O-GlcNAkázy k použití při léčbě progresivní supranukleární obrny (PSP)

Barcelona (Španělsko) / Lausanne (Švýcarsko), 22. 2. 2023 – Společnost Ferrer a švýcarská společnost zabývající se biotechnologií klinického stadia Asceneuron oznamují podepsání licenční smlouvy, ve které společnost Ferrer získává výhradní celosvětová práva na vývoj a komercializaci přípravku ASN90 pro použití u pacientů s progresivní supranukleární obrnou (PSP), která představuje vzácné onemocnění, jehož vznik souvisí s proteinem tau a u kterého nejsou uspokojeny potřeby ve smyslu možnosti poskytování adekvátní lékařské péče1.

Společnosti Ferrer a Asceneuron tuto zprávu s potěšením oznámily s blížícím se Dnem vzácných onemocnění (28. února). Tato dohoda zdůrazňuje závazky, které obě společnosti přijaly, aby mohly zlepšovat životy pacientů se vzácným onemocněním, jako je např. PSP.

V podmínkách smlouvy je zahrnut poplatek předem a několik plateb za vývoj, regulační a obchodní záležitosti. Společnost Asceneuron rovněž splňuje podmínky k pobírání odstupňovaného podílu minimálně 10 % zisku z celosvětového prodeje přípravku ASN90.

Mario Rovirosa, generální ředitel společnosti Ferrer, uvedl: „Toto je další významný příklad toho, jak se společnost Ferrer posouvá kupředu, jdouc za svým cílem, jímž je vytváření pozitivního vlivu na společnost. Jako společnost B Corp jsme hrdí na závazek našich lidí dodávat nejlepší možná řešení pro ty, kteří je potřebují.“

Dirk Beher, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Asceneuron, uvedl: „Tato licenční smlouva se společností Ferrer je důležitou novinkou pro pacienty s PSP a jejich rodiny. Společnost Asceneuron bude jako společnost se zaměřením na neurodegenerativní onemocnění pokračovat v rozšiřování využití mechanismu účinku inhibitoru OGA u dalších nemocí a dále vyvíjet další programy u indikací s nejvyšší úrovní potřeby zajištění adekvátních léčebných prostředků v neurologii.“

Oscar Pérez, vedoucí oddělení rozvoje podnikání a ředitel globálních aliancí ve společnosti Ferrer, dodal: „Výzkum léčby takto zničujícího onemocnění bez dostupných terapeutických možností dokonale zapadá do charakteru poslání společnosti Ferrer – vyvíjet transformační způsoby léčby. Snažíme se vytvořit řešení, která lidem s PSP změní život. Přípravek ASN90 představuje velmi slibný přírůstek do našeho rozšiřujícího se portfolia produktů určených pro sféru neurologických poruch, díky čemuž se společnost Ferrer stává stále významnějším hráčem v oblasti neurověd.“
Společnost Ferrer bude nyní realizovat klinickou studii fáze II, aby se určila účinnost a optimální rozsah dávkování přípravku ASN90.

Banka SVB Securities působila jako výhradní finanční poradce společnosti Asceneuron.

Fakta o progresivní supranukleární obrně

PSP je vzácné neurologické onemocnění, které se obvykle vyskytuje kolem 60. roku věku, způsobující závažné obtíže v oblasti chůze, rovnováhy, řeči, polykání a vizuálních funkcí následkem akumulace agregátů proteinu tau v mozku1,2. Stav pacientů se progresivně zhoršuje a v době do tří až pěti let po nástupu choroby dochází k těžkému postižení zdraví. Odhaduje se, že se PSP vyskytne u tří až šesti osob ze 100 0001 a v současnosti není znám žádný způsob, kterým by bylo možné tuto nemoc léčit1,2.
 

ASN90

Oscar Pérez (Ferrer), Catherine Moukheibir (Asceneuron), Mario Rovirosa (Ferrer), Dirk Beher (Asceneuron).

 

1. Coughlin DG, Litvan I. Progressive supranuclear palsy: Advances in diagnosis and management. Parkinsonism Relat Disord. 2020 Apr;73:105-116. doi: 10.1016/j.parkreldis.2020.04.014. Epub 2020 May 25. 

2. Lopez G, Bayulkem K, Hallett M. Progressive supranuclear palsy (PSP): Richardson syndrome and other PSP variants. Acta Neurol Scand. 2016 Oct;134(4):242-9. doi: 10.1111/ane.12546. Epub 2016 Jan 6. 

Poslední úprava
02/05/2023