ETICKÝ KANÁL

Nemusíte vyplňovat pole pro jméno, telefon nebo e-mail. Pokud chcete, můžete hlášení podat anonymně. Další informace můžete získat v Zásadách kanálu ve spodní části tohoto formuláře.

Údaje o osobě/osobách, k níž/nimž se vztahuje sdělení / stížnost
Další informace můžete získat v Zásadách kanálu ve spodní části tohoto formuláře.
Pro uskutečnění schůzky je nutné, abyste nám v předchozích polích uvedli telefonní číslo nebo email, abychom mohli schůzku domluvit. Bez těchto údajů s Vámi nebudeme moci domluvit schůzku.
Chcete uspořádat schůzku, abyste podali stížnost vůči Etickému a Dodržování Pravidel výboru Ferrer?
Potvrďte, jestli se uskutečněné/á sdělení/stížnost týká osob, které pracují na následujících pozicích:
Sdělili jste tyto skutečnosti jiným způsobem/jinými způsoby?
Maximum 7 files.
60 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  • Zodpovědný za léčbu: FERRER INTERNATIONAL GROUP, S.A. (dále jen „Ferrer“)
  • Účel léčby:  Prošetření a řešení komunikace a stížností obdržených tímto kanálem, stejně jako ostatní informace, které mohou být shromážděny během výsledného procesu analýzy.
  • Práva: Svá práva na přístup, opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů a námitku můžete uplatnit zasláním své žádosti na lopd@ferrer.com.
  • Dodatečné informace: Více informací o Etickém kanálu a o zacházení s vašimi údaji získáte v Zásady ochrany osobních údajů a důležité informace Etického kanálu.