Naše aktivity

Závazek vzhledem k výzkumu a vývoji

orange

Ve společnosti Ferrer usilujeme o to, dělat věci co nejlépe.

 

Z tohoto důvodu se soustřeďujeme na to, v čem jsme skutečně jedineční a zaměřujeme své úsilí a energii na řešení, která odpovídají skutečným potřebám lidí.
Jako neodmyslitelná součást činnosti farmaceutického sektoru si společnost Ferrer vždy udržovala svůj závazek hledat a vyvíjet nové terapeutické alternativy zaměřené na reakci na neuspokojené potřeby nebo na zlepšení stávající léčby, vytváření hodnot pro pacienta, zdravotnické systémy a společnost.

Especialización

Specializace

Ve společnosti Ferrer pokrýváme všechny články hodnotového řetězce léčiv a farmaceutických produktů, od výzkumu a vývoje, přes distribuci a marketing, až po nákup a zásobování.

Přečíst si více

orange
left
Estrategia I+D

Strategie VaV

Cílem výzkumu a vývoje ve společnosti Ferrer je dosáhnout portfolia projektů s rozdílnou terapeutickou hodnotou, která je vyvážená z hlediska rizika a stupně inovace, a to inovace jak vysoce kvalitní tak průkopnické. 

Přečíst si více

right
Partnering

Partnering

Ve společnosti Ferrer chceme navázat dlouhodobé vztahy s biofarmaceutickými a biotechnologickými společnostmi působícími v terapeutických oblastech, které považujeme za strategické. 

Přečíst si více

left
Ferrer Open

Ferrer Open

Iniciativa Ferrer Open od FAB nám dává příležitost podporovat a usnadňovat kontakt s nejinovativnějšími účastníky ekosystému (vědci, kliničtí lékaři, transferové kanceláře) a rozpoznat nevhodná terapeutická řešení v rámci specializačních oblastí Ferreru, která vyžadují další spolupráci, aby mohla být rozvíjena. Pokud máte projekt a chcete jej rozvíjet v rámci aliance, Ferrer by pro vás mohl být tím správným partnerem, proto nám neváhejte poslat svůj projekt prostřednictvím naší platformy Ferrer Open. 

jděte na ferrer open

right
Info Science

Info Science

Info Science je firemní web Odboru vědeckých komunikací a informací společnosti Ferrer, který vám umožňuje podávat vědecké nebo lékařské dotazy týkající se našich výrobků na předpis a také získat objektivní odpovědi na základě existujících vědeckých důkazů.

PŘEJÍT NA INFO SCIENCE

normal
left