Interquim: aktivní farmaceutické složky – API

Více než 40 let výroby a uvádění na trh podle nejvyšších mezinárodních standardů

orange

Společnost Ferrer zkoumá, vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh aktivní farmaceutické složky pro farmaceutický průmysl pod značkou Interquim.  
 
Naše podnikání je založeno na vývoji vysoce konkurenčních procesů pro výrobu účinných farmaceutických přísad s vysokou přidanou hodnotou, které splňují nejpřísnější specifikace kvality. 
 
Díky naší rostoucí mezinárodní přítomnosti jsou naše produkty vyváženy na největší regulované farmaceutické trhy. 


Co nabízíme našim klientům:

regulatory
Rozsáhlé zkušenosti s registrací dokumentace po celém světě a podpora pro zákaznická regulační podání
IP SUPPORT
Silné postavení IP s funkcemi projektového řízení pro zkrácení doby uvedení na trh
R&D
Rozsáhlé odborné znalosti v oblasti technického výzkumu a vývoje a analytického vývoje a kapacita pro studie souladu s předpisy
MANUFACTURING
Vlastní výroba v Barceloně se může pochlubit mimo jiné schválením ze strany FDA, PMDA a EU

Některé z nejdůvěryhodnějších aktivních farmaceutických látek (active pharmaceutical ingredient, API) společnosti Interquim:

ROFLUMILASTRoflumilast je aktivní farmaceutická látka indikovaná k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

PALIPERIDON PALMITÁT STERILNÍPaliperidon palmitát je aktivní farmaceutická látka, která působí jako antipsychotikum.

ARIPIPRAZOL MONOHYDRÁT STERILNÍAripiprazol monohydrát je aktivní farmaceutická látka, která působí jako antipsychotikum.

TAPINAROFTapinarof je aktivní farmaceutická látka pro léčbu psoriázy a atopické dermatitidy.

FERIKARBOXYMALTÓZAFerikarboxymaltóza je aktivní farmaceutická látka indikovaná k léčbě anémie z nedostatku železa.

RIVASTIGMINRivastigmin je aktivní farmaceutická látka indikovaná k léčbě demence v důsledku Alzheimerovy choroby.

ARIPIPRAZOL LAUROXIL STERILNÍAripiprazol lauroxil je aktivní farmaceutická látka, která působí jako antipsychotikum.

LUMATEPERON TOSYLÁTLumateperon tosylát je aktivní farmaceutická látka, která působí jako antipsychotikum.
CELEKOXIB
Antiartritikum
 

Č. CAS: : [169590-429-5]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 470 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: USDMF/CEP
Lékopis: USP/EP

CIKLOPIROX
Antimykotikum
 

Č. CAS: : [29342-05-0]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 170 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: USDMF

CIKLOPIROX OLAMIN
Antimykotikum
 

Č. CAS: : [41621-49-2]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 211 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP:  CEP
Lékopis: EP

IMIQUIMOD
Léčba bazocelulárního karcinomu a genitálních bradavic
 

Č. CAS: : [99011-02-6]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 21 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: USDMF/ASMF
Lékopis: USP

LIFITEGRAST
Léčba syndromu suchého oka
 

Č. CAS: : [1025967-78-5]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 7,7 kg
Doba použitelnosti: 3 roky
Dostupnost DMF/CEP: USDMF

OLMESARTAN MEDOXOMIL
Antihypertenzivum
 

Č. CAS: : [144689-63-4]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 230 kg
Doba použitelnosti: 4 roky
Dostupnost DMF/CEP: CEP/KDMF/J-MF
Lékopis: EP

PIMAVANSERIN TARTRÁT
Léčba indukované psychózy u pacientů s Parkinsonovou chorobou
 

Č. CAS: : [706782-28-7]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 24 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: V přípravě

RASAGILIN TARTRÁT
Léčba Parkinsonovy choroby
 

Č. CAS: : [136236-52-7]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 16 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: ASMF

RISPERIDON
Antipsychotikum
 

Č. CAS: : [106266-06-2]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 12–17 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: USDMF/ASMF
Lékopis: USP

RIVASTIGMIN TATRÁT
Léčba demence v důsledku Alzheimerovy choroby
 

Č. CAS: : [129101-54-8]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 400 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: CEP
Lékopis: EP

ROTIGOTIN
Léčba Parkinsonovy choroby
 

Č. CAS: : [99755-59-6]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 16–38 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: USDMF/CEP
Lékopis: USP/EP

SOLIFENACIN SUKCINÁT
Léčba močové inkontinence
 

Č. CAS: : [242478-38-2]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 190 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: USDMF/CEP/T-DMF
Lékopis: EP

TADALAFIL
Léčba erektilní dysfunkce a plicní arteriální hypertenze
 

Č. CAS: : [171596-29-5]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 25–32 kg a 120–228 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: CEP/J-MF
Lékopis: EP

TELMISARTAN
Antihypertenzivum
 

Č. CAS: : [144701-48-4]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 246 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: CEP/J-MF
Lékopis: EP

TOLTERODIN TARTRÁT
Léčba močové inkontinence
 

Č. CAS: : [124937-52-6]
Stav: zcela vyvinuto
Objem šarže: 71–173 kg
Doba použitelnosti: 5 let
Dostupnost DMF/CEP: USDMF/CEP/KDMF/CN-DMF
Lékopis: USP/EP

Interquim

Činnosti v oblasti výzkumu a vývoje


Náš výzkumný a vývojový tým má rozsáhlé zkušenosti v oblasti vývoje chemických procesů a čištění účinných látek. Práce na syntéze je doprovázena analytickým vývojem potřebným k úplné charakterizaci našich aktivních farmaceutických složek. 

Naše syntézní laboratoře jsou vybaveny nejmodernější technologií pro vývoj procesů. Mají přes 750 m2 prostoru pro výzkum včetně moderního K-Labu, který pracuje podle standardů správné výrobní praxe. Společnost Ferrer má rovněž pilotní provoz podle správné výrobní praxe pro všechny činnosti spojené se škálováním našich procesů do většího měřítka před uvedením konečného produktu na trh. 

orange
right
Interquim

Udržitelný rozvoj: zelená chemie


Máme certifikaci ISO 14.001 a naše procesy rozvíjíme v souladu s principy udržitelnosti. 

Od počátečních vývojových fází naši chemici pracují na tom, aby se vyhnuli používání nebezpečných nebo toxických látek a minimalizovali emise kontaminantů do životního prostředí. 

orange
left

 

Instalace

 

S více než 178 zaměstnanci se naše nejmodernější zařízení o rozloze 18 000 m2 nacházejí v Sant Cugat del Vallès, kde jsou naše produkty vyráběny podle přísných evropských předpisů pro ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce. Závod je schválen americkým úřadem FDA, PMDA a EU a náš systém kvality a instalace se řídí správnou výrobní praxí (SVP). 

interquim

 


Chcete nás kontaktovat? 

ZAŠLETE NÁM E-MAIL 

 

 

Další kontaktní údaje: 

 

Carrer de Joan Buscallà, 10,
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Telefon: +34 935 044 200