I když je naše hlavní činnost zaměřena na zlepšování zdraví a kvality života, jsme si velmi dobře vědomi velké odpovědnosti, kterou s naším prostředím neseme, a proto se plně angažujeme v oblasti sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti.  Vznikli jsme v Barceloně v roce 1959, v současné době jsme přítomni ve stovkách zemí a náš tým čítá 2 000 osob. 

Mientras nuestra labor principal se centra en mejorar la salud y la calidad de vida, somos muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con nuestro entorno y por eso estamos fuertemente comprometidos con la sostenibilidad social, medioambiental y económica. Nacimos en Barcelona en 1959, actualmente estamos presentes en un centenar de países y contamos con un equipo de 2.000 personas.

S cílem poskytnout terapeutická řešení většímu počtu osob ve střední Evropě jsme v roce 2019 otevřeli novou pobočku v Rakousku. Z tohoto centra také řídíme naši činnost v České republice a Polsku.

Naše úsilí je zaměřeno na zlepšení kvality života lidí s plicní arteriální hypertenzí.

Poslední úprava
23/02/2024