Days for Good
Zprávy

Tým Ferrer popustil uzdu aktivismu v prvních dnech akce Days for Good

Ferrer chce i nadále vytvářet pozitivní dopad na společnost a proto organizuje dvoudenní intenzivní kurz zavádění aktivismu do praxe v celé společnosti. Během prvního ročníku akce Days for Good, která se konala 6. a 7. října, jsme vyzvali každého pracovníka společnosti, aby se připojil a zúčastnil se jedné z více než 30 solidárních aktivit zorganizovaných ve Španělsku a v zemích, ve kterých působíme.

 

Účastníci měli možnost zapojit se do akcí se zřetelným sociálním dopadem, jako je pomoc při rekonstrukci škol, spolupráce při distribuci potravin lidem v nouzi, zvyšování povědomí o sociálním rozměru nemocí a nabídka odborného poradenství mladým lidem v těžkých životních situacích.

Celkem jsme odvedli 1300 dobrovolnických hodin práce v oblastech, které přispívají k větší sociální spravedlnosti, což je jedním ze tří strategických pilířů společnosti Ferrer. Společnost Ferrer se při podpoře osob v těžkých životních situacích zaměřuje na čtyři oblasti – jídlo, přístup ke zdraví, vzdělání a zaměstnatelnosti – čímž přispívá k dosažení férovější a spravedlivější společnosti a zajišťuje rovnost příležitostí.

Poslední úprava
11/11/2021