Pacienti

Poskytujeme konkrétní řešení a reakce na neuspokojené potřeby

Poskytujeme konkrétní řešení a reakce na neuspokojené potřeby

Angažovanost společnosti Ferrer ve společnosti daleko přesahuje hranice naší obchodní činnosti

purple

V dnešní době se lidé začínají starat o svůj blahobyt aktivněji a navíc tak činí z globálního hlediska. Z tohoto důvodu ve společnosti Ferrer poskytujeme společnosti nezbytné informace k tomu, aby lidé mohli rozhodovat o svém zdraví. Cílem je také reagovat na poptávku pacientů, jejichž přáním je zapojit se co nejdříve do všech rozhodovacích procesů, které se týkají jejich spokojenosti a do procesů, které na ně přitom působí. 

Jako společnost působící ve zdravotnictví se zaměřením na farmaceutický průmysl je pro společnost Ferrer nezbytné udržovat úzkou spolupráci s pacienty a jejich účast na vývoji léčebných procesů a řešení jejich potřeb. 

Zapojujeme pacienty do klíčových fází, aby jejich podněty byly opravdu užitečné pro ty osoby, kterým bude navrženo řešení konkrétního problému. To znamená začlenit pacienty jak do procesů definování patologií, na něž se zaměřit, tak do vývoje konceptu, formy podávání, návrhu klinických studií a hodnocení účinnosti.

pacientes

Náš závazek vůči lidem je velmi jasný: být blízko k pacientům a spolupracovat s nimi na vývoji nejlepších komplexních řešení, která jim umožní co největší životní spokojenost.

 

Pracujeme na zajištění bezpečného používání terapií a poskytujeme spolehlivé a aktualizované informace. Bezpečnost je klíčovou součástí kvalitní zdravotní péče a právo pacienta. V souladu s našimi zásadami a s cílem zlepšit zdraví a integritu osob se ve společnosti Ferrer zavazujeme směřovat veškeré nezbytné úsilí k předcházení možným nepříznivým účinkům léčiv. Proto podléhají neustálému dohledu a sledování, i když neexistují žádná konkrétní varování.