Planeta vhodná pro život

Podporujeme ochranu životního prostředí pro vlastní dobro

green

Ve společnosti Ferrer chápeme, že hospodářský rozvoj musí být doprovázen udržitelným řízením našich činností.  To přispívá ke zlepšení kvality života a ochraně naší planety.  Abychom dosáhli našeho cíle, podporujeme ochranu životního prostředí, která zlepší život nám i budoucím generacím.

Naše hlavní cíle jsou následující:

li

2030

Do roku 2030 chceme dosáhnout toho, aby přímé emise společnosti Ferrer byly uhlíkově pozitivní díky neutralizaci a vykompenzování emisí CO2, které nejsme schopni snížit.

green
left
as

2050

Do roku 2050 chceme dosáhnout celkové uhlíkové pozitivity našeho podnikání.

green

O dosažení těchto cílů se snažíme ve dvou klíčových oblastech:

Boj proti změně klimatu

liv

Ochrana přírodních zdrojů

tt

Boj proti změně klimatu

Ve společnosti Ferrer jsme naši strategii zmírňování změny klimatu přizpůsobili cílům Pařížské dohody (COP 21) a cílům Agendy udržitelného rozvoje OSN do roku 2030, což je součástí naší reakce na obrovské překážky, kterým jako společnost čelíme. Zavázali jsme se k následujícímu:

Připojujeme se k iniciativě Science-Based Targets initiative (SBTi) a ke kampani Business Ambition for 1.5 °C, prostřednictvím níž se společnosti zavazují ke stanovení vědecky podložených cílů pro zmírnění globálního oteplování. Náš závazek schválený výborem expertů z této iniciativy stanovuje cíl snížit přímé emise o 50 % a nepřímé emise o 25 %.

Do roku 2025 chceme dosáhnout toho, aby 90 % veškerého námi vyprodukovaného odpadu bylo znovu využíváno, a stát se společností s nulovým množstvím odpadu ukládaného na skládky. Kromě toho jsme se zavázali k zavedení modelu udržitelného balení který nám umožní snížit dopad našich obalů na životní prostředí o 25 % prostřednictvím udržitelného designu 50 % našich výrobků do roku 2030. .

Náš program energetické účinnosti zajišťuje, že 100 % našich provozních středisek a kanceláří ve Španělsku funguje na obnovitelné zdroje energie. Do roku 2025 chceme, aby elektřina ve všech našich pobočkách pocházela z obnovitelných zdrojů energie.

Náš plán udržitelné dopravy nám umožní určit, optimalizovat a snížit ekologický dopad dopravy ve společnosti Ferrer. Proto chceme, aby náš vozový park byl do roku 2030 stoprocentně elektrický. 

Zavázali jsme se zapojit naše dodavatele a zákazníky do zvyšování transparentnosti spolupráce a podporovat je v účasti na mezinárodních iniciativách, které bojují proti změně klimatu.

Společnost Ferrer kompenzuje své emise skleníkových plynů v rozsahu scope 1 (přímé emise) a scope 2 (nepřímé emise) za rok 2020 prostřednictvím projektu zalesňování, v rámci něhož bylo na různých místech vysazeno 5 000 stromů různých druhů, a to ve spolupráci s organizací Treedom.(Kampaň Forest for good— Zelené aktivity v Treedom)

 

Ochrana přírodních zdrojů

 

Ve společnosti Ferrer podporujeme ochranu přírodních zdrojů, jako je voda a biodiverzita, což je součástí naší celkové strategie ochrany životního prostředí.

Obrázek
lake
Obrázek
biodiversidad

Voda je nezbytným zdrojem pro všechny výrobní závody společnosti Ferrer. Proto prostřednictvím naší strategie pro hospodaření s vodou zajišťujeme, že s vodou bude nakládáno odpovědně, podnikáme preventivní a regenerační opatření a snažíme se o opětovné využívání tohoto zdroje. Abychom zajistili řádné hospodaření s vodními zdroji v rámci našeho provozu, usilovně pracujeme na tom, abychom do roku 2025 snížili vodní stopu celého našeho hodnotového řetězce o 25 %.

Biodiverzita je zásadním faktorem pro zachování života na zemi. Ve společnosti Ferrer chceme podniknout naléhavé kroky k řešení ztrát v biodiverzitě. Proto jsme si prostřednictvím naší strategie ochrany biodiverzity stanovili cíl snížit do roku 2030 náš dopad na rozmanitost přírody o 10 %..

 

Pokud se chcete dozvědět více, naši nezávislou ověřovací zprávu o nefinančních informacích za rok 2020 najdete zde.

 

Poslední úprava
12/06/2024