Strategie výzkumu a vývoje

Ve společnosti Ferrer se zaměřujeme na identifikaci projektů s rozdílnou hodnotou

orange

Účel společnosti Ferrer využít naše podnikání k boji za sociální spravedlnost je přítomen ve všem, co v naší společnosti děláme. Cílem výzkumné a vývojové organizace je vyvíjet a poskytovat transformativní terapeutická řešení pro pacienty se závažnými onemocněními ve dvou hlavních oblastech:

Spojili jsme talent, odborné znalosti, nástroje a vědecké know-how, abychom pacientům s nenaplněnými potřebami poskytli terapie, které jim změní život. V oblasti výzkumu a vývoje se zaměřujeme na inovativní přístupy k podávání léků s cílem zlepšit stav, průběh a příznaky onemocnění. Naše inovace využíváme také k vývoji nejmodernějších digitálních produktů a služeb, které spolu s našimi produkty nabízejí nové technologie pro neinvazivní terapeutickou podporu pacientů.

Proto jsme přijali dynamickou strategii výzkumu a vývoje, jejímž cílem je zlepšit naše porozumění onemocněním a podpořit tak vývoj nových potenciálních terapeutických postupů. Vývoj se řídí zkušenostmi pacientů, které odrážejí jejich skutečné potřeby, což nám umožňuje činit chytrá a dobře integrovaná rozhodnutí pro rychlé přijetí nových výzev a příležitostí.

Při výzkumu, tvorbě, inovacích a vývoji máme vždy na mysli pacienty a jejich potřeby. Pracujeme pro ně, abychom jim poskytli terapeutické postupy, které jim změní život – produkty, které převratně změní účinnost jejich léků a zlepší kvalitu jejich života.

Řešení

 

Náš inovativní přístup vyústil v několik vyvíjených produktů, které mají potenciál zlepšit kvalitu života pacientů. Naši výzkumní pracovnící neustále vyhodnocují možnosti vývoje a poskytování odlišných a smysluplných řešení.

Snažíme se vytvářet nové důležité léky pro chronickou nebo akutní léčbu vysilujících symptomů a stavů. Několik našich programů je vyvinuto s využitím naší vlastní patentované technologie Staccato®, která umožňuje novou léčbu akutních a intermitentních stavů.

Naše současné řešení je zaměřeno na pacienty a pokrývá všechny oblasti našeho terapeutického zaměření: vaskulární a intersticiální plicní onemocnění a neurologické poruchy.

Kromě toho pokračujeme ve vývoji produktů, které mají potenciál uspokojit nenaplněné potřeby pacientů se syndromem cyklického zvracení (CVS) a diabetickou retinopatií. Tyto programy jsou k dispozici pro spolupráci v některých zeměpisných oblastech.

PROGRAMY PREKLINICKÉ 
STUDIE
FÁZE I FÁZE II FÁZE III REGISTR TRH
NEUROLOGICKÉ PORUCHY TRH            
FNP 122 - Perorální edaravon (amyotrofická laterální skleróza)
 
 
 
 
   
FNP 223 - ASN90 (progresivní supranukleární obrna - PSP)
 
 
 
     
FNP 150 - Apomorphine Staccato® (Parkinsonova choroba)
 
 
 
     
FNP 002 - Alprazolam Staccato® (epilepsie)
 
licencován
UCB
 
   
VASKULÁRNÍ A INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ ONEMOCNĚNÍ            
FNP 020 - Péče o PAH (plicní arteriální hypertenzi)
(Digital Health Project vyvinutý ve spolupráci s Wellthy Therapeutics)
     
 
 
 
OTHERS *            
FNP 010 - Granisetron Staccato® (syndrom cyklického zvracení)
 
 
 
     
FNP 120 - GLP1 peptid (diabetická retinopatie)
 
 
       

 

* Pokud máte zájem o partnerství v některém z těchto programů, kontaktujte nás prosím zde.

 

 

 

Naše technologie

 

Systém Staccato® One Breath Technology™ – OBT™ byl vyvinut jako základní technologie pro společnost Alexza Pharmaceuticals (dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví společnosti Ferrer). Jeho jedinečná technologie je začleněna do konstrukce ručního inhalátoru, který dodává čistý aerosol léčiva hluboko do plic, čímž zajišťuje rychlé systémové podání a terapeutický nástup jednoduchým, neinvazivním způsobem. Tato platforma má potenciál řešit nenaplněné potřeby a může být přijata k dodávání mnoha různých sloučenin umožňujících důležité farmaceutické výhody inovativním způsobem.

staccato

Jak systém Staccato® funguje

Systém Staccato využívá systém rychlého ohřevu, který je schopen dosáhnout velmi vysokých teplot za pouhých 100 milisekund, aby se odpařila neformulovaná farmaceutická účinná látka, nanesená v tenké vrstvě na substrát z nerezové oceli. Když se pacient nadechne přes systém Staccato, povrch nerezového substrátu se okamžitě zahřeje a vytvoří aerosolové částice léku.
Pacient vdechuje tyto částice, které jsou optimálně dimenzovány aby se dostaly do nejhlubších a nejvíce vaskularizovaných oblastí plic. Tím je dosaženo rychlého a úplného vstřebání do krevního řečiště.

orange
right

Technologie Staccato byla schválena EMA, FDA amnoha dalšími regulačními orgány na základě inhalačního prášku Adasuve® (loxapin). Adasuve je indikován k akutní léčbě neklidu spojeného se schizofrenií nebo bipolární poruchou I u dospělých. Úplné informace o předepisování, včetně varování v rámečku, naleznete na webových stránkách adasuve.com nebo na webových stránkách EMA.

V současné době na této platformě vyvíjíme 2 produkty: FNP 150 (pro léčbu „off“ epizod u pacientů s Parkinsonovou chorobou) a FNP 010 (akutní léčba epizod cyklického zvracení). Další produkty Staccato vyvíjejí naši partneři společnosti UCB a Lee Pharmaceuticals.

Další možnosti lékových forem

Naši výzkumní a vývojoví pracovníci mají zkušenosti s celou řadou lékových forem, včetně lékových forem s prodlouženým uvolňováním, perorálních lékových forem, perorálních suspenzí, polotuhých látek a depotních injekcí (mikročástic pro prodloužené uvolňování). Společnost Ferrer využívá tyto rozmanité technologie ke zdokonalení stávajících léků, čímž vytváří účinnější a/nebo vhodnější terapie pro pacienty v oblastech našeho terapeutického zájmu.