Sociální spravedlnost

Společnost Ferrer chce přispět k podpoře rovnoprávnější společnosti, v níž mají všichni stejné příležitosti

red

Strategie společnosti Ferrer v oblasti sociální spravedlnosti, která byla vypracována s cílem naplnit tuto snahu, se snaží podporovat lidi ve zranitelných situacích, přispívat k rovným příležitostem a podporovat zaměstnatelnost, přístup ke zdravotní péči, potravinám a vzdělání. 

empleabilidad

Zaměstnatelnost

Naším cílem je vytvářet sociální a ekonomickou hodnotu prostřednictvím řady iniciativ, v rámci kterých pomáháme ohroženým skupinám. V budoucnu budeme realizovat projekty zaměřené na zlepšení sociálního a profesního začlenění zranitelných skupin, do kterých zapojíme i všechny naše obchodní partnery, abychom je inspirovali, a budeme podporovat podnikatelské projekty s potenciálem mít značný sociální dopad.

red
left
salud

Přístup ke zdravotní péči

Našim cílem je zohlednit společenský dopad nemocí, které naše produkty léčí, abychom snížili jejich vliv na pacienty a zlepšili kvalitu jejich života a jejich celkovou pohodu.

normal
right
Food

Jídlo

Našim cílem je zabezpečit ohroženým skupinám dostatek jídla. Proto jim budeme dodávat zdravá jídla připravená ze surovin vypěstovaných v udržitelných zahradách. Tuto oblast pokrývají programy Green for Good a Ferrer for Food naší nadace Ferrer Sustainability Foundation.

red
left
Education

Vzdělání

Našim cílem je podporovat studenty a studentky, kterým hrozí riziko vyloučení z kolektivu, prostřednictvím vzdělávacích programů, jež mají zabránit předčasnému ukončení školní docházky a zlepšit jejich osobní rozvoj. Prostřednictvím nadace Ferrer-Salat Music Foundation realizujeme řadu projektů, jejichž cílem je vytvořit rovné příležitosti pro chlapce a dívky prostřednictvím hudebního vzdělávání.

normal
right

Jen v roce 2021 jsme věnovali 61,4% z našeho zisku na projekty v různých odvětvích.

Společnost Ferrer má dvě nadace, jejichž prostřednictvím naplňujeme svůj záměr pozitivně ovlivňovat společnost:

beneficios

Ferrer sustainability foundation

Nadace Ferrer Sustainability Foundation vznikla jako reakce na sociální potřebu, kterou společnost Ferrer identifikovala ve svém okolí. Jejím cílem je dosáhnout rovnější a spravedlivější společnosti prostřednictvím tří strategických pilířů: sociální soudržnosti, hospodářského pokroku a ochrany životního prostředí.

V souladu s těmito zásadami bude společnost Ferrer v rámci své nové strategie sociální spravedlnosti podporovat lidi ve zranitelných situacích v oblastech, v nichž jim může pomoci, a usnadnit jim tak přístup k příležitostem pro osobní rozvoj. Tato pomoc se bude zaměřovat zejména na jídlo a vzdělávání.
Prostřednictvím zvyšování povědomí, školení, inovací a spolupráce s klíčovými partnery budeme usilovat o zlepšení blahobytu lidí ve zranitelných situacích, a tím i o zlepšení našeho vlivu na život okolo nás.

Mezi hlavní strategické projekty společnosti Ferrer a našich nadací aktuálně patří:

green for good

Green for Good

Projekt začleňování ohrožených skupin do společnosti prostřednictvím zahradničení a vaření. Iniciativa probíhá na pozemcích obdělávaných pomocí biodynamických a permakulturních technik, přičemž se zemědělský hodnotový řetězec obnovuje produkcí vlastních semen. Dalším krokem je projekt otevření školy a dílny za účelem vzdělávání a posílení postavení těchto lidí.

red
left
Ferrer for Food

Ferrer for Food

Projekt vývařovny ve španělské obci Vilassar de Dalt podporující ohrožené skupiny poskytováním komplexní zdravé stravy, která je distribuována prostřednictvím sociálních organizací. Projekt používá zeleninu sklizenou v rámci projektu Green for Good a zahradu nadace v Sant Pol de Mar. Zároveň úzce spolupracujeme s místními biofarmáři a ekologickými organizacemi, které se věnují prevenci plýtvání potravinami. Cílem projektu je poskytnout ohroženým lidem 3 000 jídel denně.

normal
right

Nadace Ferrer-Salat Music Foundation

Ve společnosti Ferrer chápeme, že kultura je jedním ze základních aspektů kvality života a celkové pohody lidí i komunit. Věříme také, že hudba je nositelem sociální soudržnosti. Abychom naše snahy v této oblasti podpořili, vytvořili jsme strategický plán pro podporu hudebního vzdělání. 

Nadace je postavena na čtyřech hlavních pilířích koncipovaných jako různé způsoby dosažení stejného cíle, kterým je podporovat hudbu jako službu společnosti. Prostřednictvím snahy o uměleckou dokonalost, zpřístupnění hudebního vzdělávání všem a podpory originální tvorby a výzkumu se nadace Ferrer-Salat Music Foundation neúnavně zasazuje o další rozvoj v této oblasti.

Nadace Ferrer-Salat Music Foundation posiluje postavení mladých lidí prostřednictvím hudby již od roku 1982.

premio

Cena královny Sofie pro skladatele

Cena královny Sofie je každoročně udělována již od roku 1983 a jejím cílem je podporovat tvorbu hudebních děl pro symfonický orchestr. Vychází z přesvědčení, že hudba našich skladatelů si zaslouží, aby byla poslouchána a zviditelňována. Vítězné dílo vybere prestižní mezinárodní porota, dostane ocenění od jejího veličenstva královny Sofie a zahraje ho nejvýznamnější španělský orchestr. Vítěz nezíská jen prestižní ocenění, ale také finanční odměnu ve výši 100 000 eur, která jej má podpořit v další tvorbě.

red
left
excelencia musical

Program hudební dokonalosti

Cílem nadace Ferrer-Salat Foundation je podporovat nadané mladé hudebníky, aby jim pomohla v rozvoji jejich talentu. Proto ve spolupráci s prestižní španělskou hudební konzervatoří Conservatori Superior de Música del Liceu sponzoruje celou řadu hudebních projektů. Mezi tyto projekty patří stipendia Ferrer-Salat, která pokrývají náklady na čtyřleté bakalářské studium, stejně jako 12 dalších stipendií pro studenty, kteří již na škole studují. Program rovněž zahrnuje kurzy a koncerty Liceu Jazz a Liceu Cambra Masterclasses, na kterých studenti vystupují společně s nejvýznamnějšími hudebníky dnešní doby.

normal
right
inclusion

Program sociální inkluze

Projekt základního hudebního vzdělání, který vzešel z přesvědčení společnosti Ferrer o důležitosti hudby jako základního nástroje pro sociální inkluzi a společenskou soudržnost, byl vytvořen rovněž proto, aby podpořil hudební vzdělání ve školách v sociálně znevýhodněných oblastech, kde u dětí hrozí riziko vyloučení ze společnosti, což může způsobit, že nebudou mít přístup k hudebnímu vzdělání. Během školního roku 2019/2020 se programu zúčastnilo 459 studentů a 59 z nich získalo stipendium, aby se v dalším akademickém roce mohli začít učit hrát na saxofon, klarinet, trombón nebo eufonium.

red
left
Programa de investigación

Výzkumný program

Výzkumný program je naším nejnovějším projektem a vznikl ve snaze prozkoumat důležitost hudby a vyhodnotit skutečný dopad hudebního vzdělání na jednu z nejvíce zranitelných skupin: děti s neurovývojovými poruchami. 

normal
right
Poslední úprava
26/10/2022