ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

normal

V souladu s článkem 22 španělského zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a španělským zákonem 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv vás společnost GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. (dále jen „FERRER“) informuje o tom, že naše webové stránky www.ferrer.com (dále jen „stránky“) používají soubory cookies či podobné technologie. 

Účelem těchto zásad je poskytnout uživateli jasné a úplné informace o fungování a účelu souborů cookies a podobných technologií, které mohou být ukládány nebo instalovány na jeho zařízení při prohlížení našich stránek . 

Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ uživatel vyjadřuje svůj souhlas s:

  1. instalací souborů cookies či podobných technologií na zařízení používané k přístupu na stránky a k jejich prohlížení (například počítač, mobilní telefon nebo tablet); 

  2. používáním souborů cookies či podobných technologií stránkami podle níže popsaných typů souborů cookies či podobných technologií;

  3. používáním souborů cookies nebo podobných technologií ke shromažďování a zpracování osobních údajů uživatele pro účely popsané v těchto Zásadách používání souborů cookies. 

Kliknutím na tlačítko „Nastavení“ může uživatel zvolit, které soubory cookies budou instalovány a používány při prohlížení stránek, a má možnost odmítnout všechny cookies, které nejsou nezbytně nutné k tomu, aby společnost Ferrer mohla uživateli poskytnout požadovanou službu, a jejichž jediným účelem není zprostředkování komunikace v rámci elektronické sítě.

1. Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou soubory, které ukládají a načítají informace o návycích uživatele při prohlížení webu. Získané informace se týkají například počtu nových uživatelů, četnosti a opakovanosti návštěv, délky trvání návštěvy a prohlížeče nebo počítače, ze kterého je stránka nebo aplikace otevřena. 

2. Typy cookies

Existuje několik typů souborů cookies, které se od sebe liší na základě funkce a účelu:

a) Podle subjektu, který je spravuje: 

- Soubory cookies první strany: Soubory cookies první strany jsou odesílány na zařízení uživatele z počítače nebo domény provozovatele stránek (v tomto případě společností Ferrer), které poskytují službu vyžadovanou uživatelem.

- Soubory cookies třetích stran: Soubory cookies třetích stran jsou odesílány na zařízení uživatele z počítače nebo domény, kterou nespravuje provozovatel navštívených stránek, ale jiný subjekt, který data získaná pomocí cookies dále zpracovává. 

b) Podle jejich účelu:

- Zcela nezbytné soubory cookies: Jedná se o soubory cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek a které nelze v redakčních systémech deaktivovat. Obvykle jsou nakonfigurovány tak, aby reagovaly na akce, které uživatel provede za účelem získání služeb, jako je úprava preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení na stránky nebo vyplnění formulářů. Uživatel může svůj prohlížeč nastavit tak, aby tyto soubory cookies blokoval nebo na ně upozorňoval, ale některé části webu v tomto případě přestanou fungovat. 

- Výkonnostní soubory cookies: Jedná se o soubory cookies, které umožňují počítat návštěvníky a zdroje návštěv, aby bylo možné měřit a zlepšovat výkonnost webových stránek. Pomáhají vydavateli určit kolik lidí stránky navštěvuje, které stránky jsou nejoblíbenější, a které jsou naopak oblíbené nejméně. Veškeré informace shromážděné těmito soubory cookies jsou v souhrnné podobě a jsou tudíž anonymní. Pokud uživatel tyto soubory cookies nepovolí, nebude známo, kdy webové stránky navštívil.

- Funkční soubory cookies: Jedná se o soubory cookies, které umožňují webovým stránkám nabízet lepší funkčnost a přizpůsobit obsah na míru jednotlivým uživatelům. Na stránky mohou být umístěny vydavatelem nebo třetími stranami, jejichž služby byly na stránky přidány. Pokud uživatel tyto soubory cookies nepovolí, některé služby nebudou správně fungovat. 

- Soubory cookies k cílení inzerce: Jedná se o soubory cookies třetích stran, které lze nalézt na celé webové stránce, a mohou být použity k vytvoření profilu zájmů uživatele a k zobrazení relevantních reklam na jiných webových stránkách. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci prohlížeče a zařízení, ze kterého uživatel přistupuje k internetu. Pokud uživatel tyto soubory cookies nepovolí, reklama na internetu mu nebude v takové míře přizpůsobena na míru.

- Soubory cookies sociálních sítí: Jedná se o soubory cookies nakonfigurované různými sociálními sítěmi, které jsou přidány na webové stránky, aby uživatel mohl sdílet obsah se svými přáteli a ostatními uživateli. Tyto soubory cookies mohou sledovat prohlížeč prostřednictvím jiných stránek a vytvářet profil zájmů uživatele. To může upravit obsah a zprávy, které uživatel najde na jiných webových stránkách, které navštíví. Pokud uživatel tyto soubory cookies nepovolí, nebude moci tyto nástroje ke sdílení vidět ani používat. 

c) Podle doby, po kterou zůstávají aktivovány:

- Relační soubory cookies: Tyto cookies jsou určeny ke shromažďování a ukládání údajů během doby, kdy uživatel přistupuje na webové stránky. Obvykle se používají k ukládání informací, které je užitečné ukládat pouze za účelem poskytnutí služby požadované uživatelem při jedné příležitosti (například seznam zakoupených produktů), a po skončení relace zmizí.

- Trvalé soubory cookies: Jedná se o soubory cookies, u nichž údaje zůstávají uloženy na zařízení uživatele a lze k nim přistupovat a zpracovávat je po dobu určenou stranou, která je za ně odpovědná. Tato doba se může pohybovat od několika minut až po několik let.

 

3. Které typy souborů cookies využívají tyto stránky?

Společnost Ferrer na svých stránkách používá následující cookies:

 

Název

První strany nebo třetích stran

Vlastník

Typ

Účel

Typ podle doby

Doba

SESS[id]

První strana

Ferrer

Technické

Správa přihlašovacích údajů redakčním systémem Drupal.

Trvalé

23 dní

cookies-agreed

První strana

Ferrer

Technické

Správa souhlasů s používáním souborů cookies. Používány pro správu přihlašovacích údajů redakčním systémem Drupal.

Trvalé

100 dní

_ga

Třetí strany

Google

Analytics

Rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka. To je obsaženo v každém požadavku na stránku webu a slouží k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

Trvalé

2 roky

_gat_widgetJs

Třetí strany

Google

Analytics

Ukazuje nabídky práce

Trvalé

1 minuta

_gid

Třetí strany

Google

Analytics

Rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka. To je obsaženo v každém požadavku na stránku webu a slouží k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

Trvalé

24 hodin

_ga

Třetí strany

Google

Analytics

Používá se k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka. To je obsaženo v každém požadavku na stránku webu a slouží k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

Trvalé

2 roky

_gat_UA-41672414-2

Třetí strany

Google

Analytics

Soubor cookies spojený se službou Google Analytics, kde vzorový prvek v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové stránky, ke které se vztahuje. Jedná se o variantu cookies souboru _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenávaných společností Google na webových stránkách s velkým objemem dat.

Trvalé

1 minuta

_gid

Třetí strany

Google

Analytics

Rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka používáno za účelem vygenerování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku používá.

Trvalé

24 hodin

_ga

Třetí strany

Google

Analytics

Rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka používáno za účelem vygenerování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku používá.

Trvalé

2 roky

_gat

Třetí strany

Google

Analytics

Používá se k omezení množství dat zaznamenávaných společností Google na webových stránkách s velkým objemem dat.

Trvalé

1 minuta

_gid

Třetí strany

Google

Analytics

Rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka používáno za účelem vygenerování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku používá.

Trvalé

24 hodin

Drupal.tableDrag.showWeight

Třetí strany

Služba Talent Clue

Přizpůsobení na míru

Ukládání předvoleb uživatele

Trvalé

1 rok

IDE

Třetí strany

Doubleclick (Google)

Inzerce

Používáno službou Google DoubleClick k zaznamenávání a vykazování akcí uživatele na webových stránkách po zobrazení nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazení konkrétních reklam pro uživatele.

Trvalé

1 rok

test_cookies

Třetí strany

Doubleclick (Google)

Inzerce

Kontroluje, jestli prohlížeč uživatele povoluje používání souborů cookies.

Trvalé

15 minut

optimizelyBuckets

Třetí strany

Služba Optimizely

Technické

Optimalizace stránek. Slouží k ukládání variant stránek přiřazených uživateli pro A/B testování, aby bylo zajištěno, že uživatel získá konzistentní zážitek.

Trvalé

10 let

optimizelyEndUserId

Třetí strany

Služba Optimizely

Technické

Optimalizace stránek. Tento soubor cookies funguje jako unikátní identifikátor uživatele.

Trvalé

10 let

optimizelyPendingLogEvents

Třetí strany

Služba Optimizely

Technické

Zaznamenává aktivitu uživatele.

Trvalé

15 sekund

optimizelySegments

Třetí strany

Služba Optimizely

Technické

Segmentace návštěvnosti.

Trvalé

10 let

b4work-tpa-code

Třetí strany

Služba Talent Clue

Technické

Soubor cookies používaný službou B4work, když uživatel souhlasí s tím, aby společnost B4work načetla údaje z jeho profilu a životopisu a automaticky vyplnila formulář žádosti o zaměstnání prostřednictvím funkce „Apply with B4work“.

Trvalé

1 hodina

RELACE

Třetí strany

Služba Talent Clue

Technické

Soubor cookies sloužící k uložení relace uživatele při vyvolání přihlašovacího formuláře ve službě B4work.

Relace

Relace

GCLB

Třetí strany

Google

Technické

Tento soubor cookies obsahuje konkrétní vyvažovač zátěže služby Google Cloud Load, na který byl prohlížeč přesměrován pro aktuální doménu/relaci.

Relace

Relace

GCLB

Třetí strany

Google

Technické

Tento soubor cookies obsahuje konkrétní vyvažovač zátěže služby Google Cloud Load, na který byl prohlížeč přesměrován pro aktuální doménu/relaci.

Relace

Relace

has_js

Třetí strany

Služba Talent Clue

Technické

Spravuje povolení Javascriptu prohlížečem.

Relace

Relace

NO_CACHE_FORM

Třetí strany

Služba Talent Clue

Technické

Tento soubor cookies se generuje při odesílání formuláře a zajišťuje, aby vám server neposílal žádný obsah z mezipaměti, když nejste přihlášeni.

Trvalé

5 minut

NID

Třetí strany

Google

Technické

Potřebné pro fungování nástroje Google reCaptcha Ukládá kód, aby zabránil automatickým robotům vydávat se za uživatele.

Trvalé

180 dní

JSESSIONID

Třetí strany

New Relic

Technické

Tento soubor cookies slouží k uložení identifikátoru relace, aby služba New Relic mohla sledovat počty relací aplikace.

Relace

Relace

 

4. Jak mohu blokovat nebo smazat soubory cookies?

Uživatel může přijmout používání souborů cookies kliknutím na možnost „Přijmout“ nebo určit, které z nich chce používat, kliknutím na možnost „Konfigurovat“ u informací o souborech cookies zobrazených v první vrstvě.

Uživatel má také možnost povolit, zablokovat nebo vymazat soubory cookies na svém zařízení v nastavení internetového prohlížeče. 

Abychom uživateli v tomto úkolu pomohli, níže uvádíme odkazy stránky podpory pro hlavní prohlížeče, kde může najít informace o používání souborů cookies a o tom, jak je zablokovat nebo odstranit. 

INTERNETOVÉ PROHLÍŽEČE PRO PC

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho#w_nastaveni-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookiesl 

 

PROHLÍŽEČE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Uživatel je informován, že zablokování nebo vymazání technických souborů cookies používaných společností FERRER může ovlivnit funkčnost webových stránek a způsobit, že některé služby nebo funkce nebudou dostupné.

5. Informace o původu souborů cookies třetích stran

Níže naleznete třetí strany, které používají soubory cookies. Na uvedených odkazech se můžete dozvědět informace o jejich zásadách používání cookies:

6. Mezinárodní přenos informací
 

O případném předávání údajů do třetích zemí, které příslušné třetí strany uvedené v těchto zásadách o cookies mohou provádět, pokud je to vhodné, se můžete dozvědět z jejich zásad (viz odkazy uvedené v části 5 těchto zásad).

7. Aktualizace

Tyto zásady používání souborů cookies se mohou změnit. Proto doporučujeme, aby si uživatel při každém vstupu na naše webové stránky tyto zásady zkontroloval, aby byl informován o všech případných změnách, které se na něj mohou vztahovat.

Veškeré další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů, včetně uplatnění vašich práv jako zúčastněné strany, naleznete v našich zásadách ochrany soukromí nebo nás můžete kontaktovat na adrese lopd@ferrer.com. 

Poslední verze: červen 2021

Poslední úprava
03/10/2023