Collective Action

Ontdek nieuwe vormen van samenwerking om de meest uitdagende problemen van onze samenleving aan te pakken

red

In de huidige context van groeiende ongelijkheid kan en moet het bedrijfsleven een relevante factor zijn voor maatschappelijke cohesie.Om dit te bereiken ondersteunen we via onze stichtingen mensen in kwetsbare situaties, rekenen we op de betrokkenheid van onze medewerkers en werken we samen met andere entiteiten en organisaties die al jaren toonaangevend zijn in deze kwesties.

Via onze pijler Collective Action willen we acties uitvoeren die ertoe bijdragen dat we, zoveel we kunnen, teruggeven aan de samenleving, herinvesteren waar het echt nodig is en een verschil maken in de vorm van vrijwilligerswerk en het opbouwen van allianties.

Teruggeven aan de samenleving

Donaciones Ferrer

Bij Ferrer strijden we al meer dan 30 jaar voor sociale rechtvaardigheid door middel van donaties aan goede doelen. Maar vanaf 2020, met het moment van groeiende ongelijkheid dat we doormaakten (en nog steeds doormaken) als referentie, begonnen we een belangrijkere bijdrage te leveren, omdat we ervan overtuigd zijn dat het bedrijfsleven een drijvende kracht kan zijn achter verandering en een belangrijke rol speelt bij maatschappelijke cohesie.

In 2023 doneerden we ruim 9,5 miljoen euro aan maatschappelijke en milieuprojecten.

red
left
 
​Belangrijkste organisaties waarmee wij samenwerken:


Stichtingen van Ferrer

(in 2023, 88% van het totaal)

Donaciones Ferrer

Andere organisaties

(in 2023, 12% van het totaal)

Donaciones Ferrer


 

Fundacio Ferrer sustainability

Stichting Ferrer Sustainability

De Stichting Ferrer Sustainability is een Ferrer-stichting die in 2020 is opgericht om in te spelen op reeds bestaande situaties van sociale nood en voedselnood, die echter werden verergerd door de COVID-19-gezondheidscrisis.

Het doel is om levens te verbeteren en te pleiten voor een meer rechtvaardige en gelijke samenleving door het bevorderen van maatschappelijke cohesie, economische vooruitgang en behoud van het milieu. In lijn met wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, werken we aan twee grote projecten waarmee we verschillende maatschappelijke en milieuproblemen willen aanpakken: Ferrer for Food en Green for good.

red
right
Fundacio Música Ferrer salat

Muziekstichting Ferrer-Salat

We werken op twee gebieden: het zoeken naar artistieke uitmuntendheid en het opbouwen van een sociale basis. We willen muziek uit zijn glazen kast halen, uit de concertzalen waar maar weinigen toegang toe hebben. Wij willen dat muziek een nuttig en toegankelijk goed is. In onze projecten wordt muziek gezien als een transformerend hulpmiddel.

Muziekonderwijs, binnen en buiten de schoolomgeving, draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Professionele muziekbeurzen kunnen van cruciaal belang zijn, zodat studenten niet gedwongen worden studie-uren en kansen op de arbeidsmarkt te missen.

normal
left
Fundació Finestres

Stichting Finestres

De Stichting Finestres is opgericht met als doel literaire creatie te bevorderen en toekomstmogelijkheden te bieden aan auteurs uit verschillende vakgebieden en met verschillende achtergronden, waarbij speciale nadruk wordt gelegd op de productie van verhalen in het Catalaans en Spaans en strips in het Catalaans. De Stichting Finestres heeft 4 hoofdlijnen (Premios Finestres de Narrativa [prijzen voor verhalende literatuur], Premios Finestres de Ensayo [prijzen voor essays], Impulso al Cómic [aanmoedigingprijs voor stripverhalen] y la Residencia Literaria Finestres [schrijversresidentie]).

Met de overtuiging dat lezen een van de krachtigste motoren van verandering is om sociale ongelijkheden te verminderen en een instrument om het turbulente heden waarin we leven te begrijpen, wil de Stichting Finestres het schrijven, het denken en de kunst beschermen en bevorderen, en daarbij de kunstenaars begeleiden in het creatieproces en hen de instrumenten bieden voor intellectuele groei.

red
right
Fundació Ferrer Talent

Stichting Ferrer Talent

De Stichting Ferrer Talent stelt een nieuwe generatie tennisspelers in staat een diep eco-sociaal bewustzijn te ontwikkelen, vanuit de overtuiging dat deze levenshouding betekenis zal geven aan hun carrière als professionele atleten.

De Stichting is het kader waarin het Tennis Empowerment Center Carles Ferrer Salat is opgericht, een High Performance Centre en Social Impact Representation Agency, dat volledige studiebeurzen verstrekt aan de spelers met de grootste internationale uitstraling, opdat economische beperkingen hun evolutie niet in de weg staan.

normal
left

 

Het verschil maken door vrijwilligerswerk

In 2020 lanceerden we de eerste editie van het Vrijwilligersprogramma, een project dat transversaal verbonden is met de strategische pijlers van Ferrer zodat iedereen die deel uitmaakt van het bedrijf gemakkelijker betrokken kan raken bij activiteiten die bijdragen aan de strijd voor sociale rechtvaardigheid.

voluntariado ferrer

Vrijwilligersprogramma

Doelstellingen:

  • Mensen van Ferrer sensibiliseren en bewust maken van duurzaamheidskwesties.

  • Het team van Ferrer een ontmoetingsruimte en mogelijkheden bieden om zich te mobiliseren, actie te ondernemen en veranderingen in de samenleving te genereren.

  • Een omgeving creëren van samenhang en uitwisseling tussen mensen van verschillende Ferrer-afdelingen.

red
right
Days for good Ferrer

Days for good

Elk jaar vieren we Days for good, vrijwilligersdagen met activiteiten die verband houden met onze strategie op het vlak van maatschappij en milieu. Sinds 2021 is dit het belangrijkste jaarlijkse evenement waarbij we wereldwijd vrijwilligerswerk en bewustmakingsactiviteiten uitvoeren, in lijn met de strategische pijlers van het bedrijf, met de volgende doelstellingen:

  • De mensen van Ferrer motiveren om hun activisme te ontwikkelen, waardoor het gevoel van verbondenheid wordt vergroot.

  • Zowel intern als extern onze maatschappelijke en milieustrategie bekend maken, evenals de fundamenten van de Groep.

  • Nieuwe terugkerende activiteiten lanceren, beschikbaar op het Vrijwilligersportaal vanaf de viering van de Days for good.

normal
left

 

Krachten bundelen en allianties opbouwen

Een plus een is twee. Vanuit dit uitgangspunt hebben we onszelf bij Ferrer ten doel gesteld andere mensen en organisaties om ons heen te beïnvloeden, zodat het resultaat van alle kleine gecombineerde acties steeds groter wordt. We maken deel uit van strategische bedrijfsgroepen en bouwen allianties voor de lange termijn om de inspanningen gericht op de strijd voor sociale rechtvaardigheid te vermenigvuldigen.

B Corp Ferrer

B Corp

We werken eraan om onze dagelijkse acties en beslissingen de grenzen van de organisatie te laten overstijgen, om actief bij te dragen aan het genereren van een meer rechtvaardige, gelijke en inclusieve samenleving. Sinds 2022 zijn we actief lid van de B Corp Community, een beweging die bedrijven van over de hele wereld verenigt, die als gemeenschappelijk doel hebben ‘de kracht van het bedrijf te gebruiken als motor van maatschappelijke en ecologische verandering’. In Spanje maken we deel uit van de groep grote B Corp-bedrijven, die elk kwartaal bijeenkomt om ervaringen en standpunten uit te wisselen en gezamenlijk uitdagingen aan te pakken.

red
right
Barcelona + B Ferrer

Barcelona + B

Sinds 2022 hebben we ons, samen met de gemeenteraad van Barcelona, EADA Business School en B Lab Spain, als strategische partners aangesloten bij de alliantie Barcelona +B, een publiek-privaat samenwerkingsproject gericht op maatschappelijke en zakelijke transformatie ter bevordering van een meer welvarende, duurzame en inclusieve stad.

Barcelona +B is ontstaan als een baanbrekend initiatief in Spanje om de maatschappelijke en ecologische impact van bedrijven en burgers te verbeteren zodat we de drijvende krachten worden achter verandering en positieve transformatie. Dit initiatief is op zijn beurt geïntegreerd in een breder netwerk, het wereldwijde CITIES CAN B, dat onder meer burgers, bedrijven, publieke instellingen, universiteiten en stichtingen mobiliseert.

normal
left


Andere toetredingen en samenwerkingen:
 

Otras colaboraciones de Ferrer