Great Work
Nieuws

Ferrer zet nog sterker in op flexibel werken, met een model dat is gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid

Ferrer zet voortaan nog sterker in op flexibel werken, met een eigen model dat geen beperkingen oplegt voor het aandeel van kantoor- of thuiswerk bij professionals bij wie dat praktisch haalbaar is. Onder de naam Great Work! heeft het farmaceutisch bedrijf gekozen voor een systeem van Activity Based Working. Dat steunt op een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid, om verschillende manieren van werken mogelijk te maken naargelang de specifieke activiteit van elke persoon. 

 

“Geheel in lijn met ons doel om de samenleving positief te beïnvloeden, willen we dat wie bij Ferrer werkt zelf kan kiezen waar, hoe en wanneer hij of zij dat doet. En dat gaat verder dan de werktijden en -plek. We ijveren voor een cultuur waar talent, zelfontplooiing en het welzijn van elke persoon voorop staan, binnen een respectvolle, ethische en inclusieve werkomgeving”, aldus Beatriz Vila, Chief People Officer & Sustainability Officer bij Ferrer.


Het nieuwe model ging van start in januari 2022 en ruilt een verplichte aanwezigheid in voor de autonomie en het recht van elke persoon om te beslissen over de ideale formule. Tegelijk werden de kantoren in Barcelona uitgebreid heringericht: ze combineren nu individuele werkruimtes met ruimtes voor teamwork, ideeënvorming, samenwerking of socialisatie. Ze zijn ontworpen met het oog op het comfort en welzijn van de medewerkers, volgens criteria van organisatorische efficiëntie die moet leiden tot betere synergieën en resultaten. Bovendien is er gedacht aan de ecologische duurzaamheid, volgens de criteria van de LEED- en WELL-certificeringen. 


Er is ook een omvangrijk welzijnsprogramma ingevoerd met onder meer initiatieven voor levenslang leren en de ondersteuning van personen, het bevorderen van een gezonde levensstijl en duurzame mobiliteit, yoga- en pilates-lessen en een dienst fysiotherapie. 


“In de huidige context van volatiliteit en de uiteenlopende uitdagingen die het bedrijf moet aangaan, promoten we het gebruik van soepele methoden en multidisciplinaire teams. We merken een hogere inzet en motivatie op bij de personen bij wie het welzijn, evenwicht tussen werk en privéleven en rendement zijn toegenomen”, voegt Vila er nog aan toe.


Binnen het model van Great Work! hecht Ferrer veel belang aan de sociale omgang en band tussen teams. Daarom heeft het een interne gids gelanceerd met aanbevelingen en handelwijzen. 
 

Laatste aanpassing
27/06/2022