Patiënten

Wij bieden oplossingen en concrete antwoorden op onvervulde behoeften

Wij bieden oplossingen en concrete antwoorden op onvervulde behoeften

Ferrer's betrokkenheid bij de samenleving gaat veel verder dan de grenzen van onze zakelijke activiteiten

purple

Vandaag de dag beginnen mensen zich actiever om hun welzijn te bekommeren en doen ze dat bovendien vanuit een wereldwijd perspectief. Daarom stellen we vanuit Ferrer de maatschappij de nodige informatie ter beschikking zodat mensen beslissingen kunnen nemen over hun gezondheid. Het doel is ook om tegemoet te komen aan de vraag van patiënten die zo vroeg mogelijk betrokken willen worden bij alle beslissingen die betrekking hebben op hun welzijn en de processen die in de loop van hun leven invloed op hen hebben. 

Als bedrijf in de gezondheidssector en met een focus op de farmaceutische wereld, is het voor Ferrer essentieel om nauw samen te werken en deel te nemen aan de ontwikkeling van behandelingen en oplossingen voor de behoeften van de patiënten. 

We betrekken hen bij de belangrijkste fasen, zodat de voorstellen uiteindelijk echt nuttig zijn voor de mensen die een oplossing krijgen voor een specifiek probleem. Dit houdt in dat de patiënt zowel bij het definiëren van de te behandelen aandoeningen als bij de ontwikkeling van het concept, de toedieningsvorm, de opzet van klinische onderzoeken en de evaluatie van de werkzaamheid, wordt betrokken.

pacientes

Onze betrokkenheid bij de mensen is heel duidelijk: dicht bij de patiënten staan, samen met hen de beste integrale oplossingen ontwikkelen die hen het grootst mogelijke welzijn bieden.

 

We werken aan een veilig gebruik van therapieën door betrouwbare en actuele informatie te verstrekken. Veiligheid is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het recht van de patiënten. Wij zijn trouw aan onze principes en met het oog op de verbetering van de gezondheid en de integriteit van de mensen, verplicht Ferrer zich ertoe om alle inspanningen te leveren om mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen te voorkomen. Daarom worden ze voortdurend gecontroleerd en opgevolgd, zelfs als er geen specifieke waarschuwingen zijn.