We want to be a positive impact company
Nieuws

Ferrer besteedt meer dan 60% van nettowinst aan sociale en milieudoeleinden

Het farmaceutische bedrijf Ferrer heeft in 2021 ongeveer 61,4% van zijn nettowinst aan sociale en milieudoelen besteed, overeenkomstig zijn streven om een positieve impact op de samenleving te genereren. Zoals het duurzaamheidsverslag van de onderneming aangeeft, heeft Ferrer het grootste deel van haar winst opnieuw geïnvesteerd in verschillende projecten ter bevordering van gelijke kansen voor mensen in moeilijke situaties en in initiatieven ter bescherming van de planeet, in overeenstemming met haar doelstelling om een onderneming met een positieve impact te zijn. Dit cijfer betekent een stijging van 53,2% ten opzichte van 2020.


Van de belangrijkste doelen waaraan Ferrer in 2021 een groot deel van de winst heeft besteed, valt vooral de schenking op van bijna een miljoen gezonde maaltijden aan uiterst kwetsbare groepen in het grootstedelijk gebied van Barcelona. Deze maaltijden, die worden bereid met voedsel dat in biodynamische, stedelijke tuinen in een permacultuur wordt verbouwd, zijn bedoeld om een groen, duurzaam en agro-ecologisch stadsmodel te promoten. Het bedrijf steunt ook kinderen die het risico lopen sociaal uitgesloten te worden door middel van muziekonderwijsprogramma's om schooluitval te voorkomen en hun educatieve, culturele en emotionele ontwikkeling te bevorderen.


Zoals Mario Rovirosa, CEO van Ferrer, heeft uiteengezet, heeft het bedrijf zijn eigen winstmarge vastgesteld 'op minder dan de helft van die van andere bedrijven in de sector', met als doel 'te herinvesteren in initiatieven met een sociale impact en een impact op het milieu om een rechtvaardigere en meer gelijke samenleving tot stand te brengen'. Rovirosa legde ook uit dat het bedrijf al jaren werkt aan zijn transformatie om een 'organisatie met een positieve impact' te worden. "Bij Ferrer zijn we er ons van bewust dat we nog een lange weg te gaan hebben. We willen echter de drijvende kracht zijn achter een nieuwe manier van zakendoen en wereldwijd actief zijn, omdat we geloven dat wij, als farmaceutisch bedrijf, meer sociale en ecologische waarde moet creëren dan dat we verbruiken", zei hij.


Zo draait de hele strategie van Ferrer nu om mensen en de ontwikkeling van hun talent, de bescherming van de planeet en de strijd voor een rechtvaardigere en gelijkere samenleving. 


Als resultaat van het in 2021 voltooide werk, werd Ferrer begin 2022 ook het eerste Spaanse farmaceutische laboratorium dat toetrad tot de B Corp-gemeenschap, een groep bedrijven die een meer inclusieve en duurzame economie wil opbouwen. In het door B Lab Spain uitgevoerde certificeringsproces werd de strategie van Ferrer om innovatieve therapeutische oplossingen te ontwikkelen die het leven van patiënten die aan ernstige en slopende ziekten lijden kunnen veranderen, zeer gewaardeerd. Het vermogen van het bedrijf om te voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, transparantie, ethiek en eerlijkheid werd erkend.


Inzet voor talent en voor een wereld die rechtvaardiger en leefbaarder is 


De gegevens in het verslag van 2021 van Ferrer weerspiegelen ook de betrokkenheid van het bedrijf, via Great People, voor een cultuur waarin de mens centraal staat, gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid. In dit verband werd het bedrijf in Spanje, Mexico en Portugal erkend als een uitstekende plaats om te werken (Great Place to Work®). Dit is een erkenning van het vermogen om de beste vakmensen aan te trekken en te behouden, waarbij aan eind 2021 bijna 96% van het personeel met een vast contract en een samengevoegd aantal van 103.139 opleidingsuren voor de teams in het bedrijf.


"De mensen bij Ferrer zijn de voornaamste uitdragers van ons doel. Ieder van ons draagt, in zijn dagelijkse beslissingen, bij tot de totstandkoming van onze cultuur. Een cultuur die te maken heeft met hoe we leiding geven, communiceren en ons organiseren, maar ook met een duurzamere wereld waarin wij als organisatie moeten blijven bijdragen aan het behoud van de planeet en aan gelijke kansen. We willen van Ferrer niet alleen een geweldig bedrijf maken om voor te werken, maar ook een bedrijf met een positieve impact en dus gericht op de voordelen voor alle groepen om ons heen", aldus Bea Vila, Chief People & Sustainability Officer van Ferrer.


De mensen van Ferrer waren ook een drijvende kracht achter Social Justice, een programma waarmee het bedrijf werkt aan een rechtvaardigere en eerlijkere samenleving. Het bedrijf heeft daar tijdens de Days for Good 420 vrijwilligers voor gemobiliseerd, die meer dan 1.300 uur hebben besteed aan sociale en milieuprojecten. Binnen hetzelfde programma dat is gericht op sociale rechtvaardigheid, zet de onderneming zich in voor de verdediging van de mensenrechten om non-discriminatie, gezondheid, vrijheid van vereniging en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden bij haar mensen te garanderen, en bij te dragen aan het corrigeren van de sociale onevenwichtigheden die in de maatschappij aanwezig zijn.


Door de acties in het kader van haar programma Liveable Planet, voor het behoud van de planeet, heeft Ferrer in 2021 een vermindering van haar wereldwijde koolstofvoetafdruk met 18,9% bereikt, waarmee het bedrijf het doel nadert om die in 2030 met 25% te hebben verlaagd. In deze lijn werkt het bedrijf met 100% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, waardoor de uitstoot van 7.500 ton CO2 per jaar wordt vermeden. Aan de andere kant heeft het bedrijf ook een herstel van 76,5% van zijn afval op globaal niveau bereikt, dankzij acties zoals behandeling, recycling, terugwinning en compostering.


Op het gebied van verpakkingen heeft Ferrer zijn inzet voor de circulaire economie opnieuw bevestigd met de lancering van het programma Packaging for good. Dat omvat de bevordering van ecodesign en de terugwinning van materialen, wat overeenkomt met de visie van het bedrijf om de koolstofvoetafdruk van zijn verpakkingen tegen 2030 met 25% te verminderen door 50% van zijn producten van een ecodesign te voorzien. Bovendien heeft Ferrer in juni 2021 in Costa Rica het project Ecoins gelanceerd, een programma voor omgekeerde logistiek dat de terugwinning van meer dan 4.500 ton materialen op meer dan 450 inzamelpunten mogelijk heeft gemaakt. Met dit project werd Ferrer het eerste farmaceutisch bedrijf dat de terugwinning van afgedankte geneesmiddelen op zich nam en zich hield aan de Costa Ricaanse wet op de uitgebreide verantwoordelijkheid van fabrikanten.


Bovendien onderschrijft Ferrer, in haar streven om een koolstofpositieve onderneming te zijn, de Business Ambition 1,5 °C, die door de Verenigde Naties wordt gepromoot om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en heeft ze deelgenomen aan de Klimaatconferentie (COP26) om haar verbintenis in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen en ervaringen van de wetenschappelijke gemeenschap.
 

Laatste aanpassing
01/08/2022