O&O-strategie

Bij Ferrer richten we ons op het identificeren van projecten met een differentiële waarde

En Ferrer nos centramos en en la identificación de proyectos de valor diferencial

Ferrer's O&O-activiteit is gericht op het inspelen op onvervulde medische behoeften door het bieden van innovatieve oplossingen. Onze ‘pipeline’ omvat projecten van differentiële therapeutische waarde in drie strategische vlakken: centraal zenuwstelsel, pijn/cardiometabolisme en nicheziekten/oncologisch ondersteunende therapieën. Ons assortiment combineert disruptieve innovatiebenaderingen (zoals geavanceerde therapieën) met incrementele innovaties (zoals geneesmiddelen met een toegevoegde waarde (VAM, value-added medicines).

orange

In de huidige marktomgeving moet innovatie een significante klinische waarde hebben die door het systeem en zijn actoren wordt erkend om het rendement te waarborgen.

i+d

 

Ons O&O-proces

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
IDENTIFICATIE VAN DE BEHOEFTEN
GENERACIÓN / BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
GENERATIE VAN / ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN
SELECCIÓN DE PROYECTOS
PROJECTSELECTIE
 INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA (SI PROCEDE)
PREKLINISCH ONDERZOEK (INDIEN VAN TOEPASSING)
DESARROLLO CLÍNICO
KLINISCHE ONTWIKKELING
REGISTRO Y ACCESO A MERCADO
REGISTRATIE EN MARKTTOEGANG
LANZAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
LANCERING EN IN DE HANDEL BRENGEN

Met deze gedeelde en op elkaar afgestemde strategische doelstellingen is de O&O-activiteit verdeeld in drie divisies:

 
Ferrer advanced biotherapeutics (FAB)

Op basis van een open samenwerkingsmodel is deze divisie gericht op het zoeken naar en incorporeren van disruptieve innovatieprojecten met een hoge toegevoegde waarde en dus met een hoog technisch risico. Dit zijn projecten die meestal worden beheerd in de academie of in start-ups die de hele eerste niet-gereguleerde ontdekkingsfase van het product hebben uitgevoerd en die meestal een preklinisch proefconcept hebben. Dit zijn vroege samenwerkingsprojecten die toegang geven tot multidisciplinaire groepen die diepgaande kennis van de biologie van ziekten, van mogelijke doelwitten die de evolutie van pathologieën kunnen wijzigen en ook van de biologische en klinische parameters die deze evolutie weerspiegelen, samenbrengen.

Imagen
FAB

Ga naar FERRER OPEN

Ferrer innovation management (FIM)

De belangrijkste doelstelling van de divisie FIM is het beheer van de interne innovatie bij Ferrer op twee niveaus: het identificeren van onvervulde behoeften in de therapeutische domeinen waarop de onderneming zich richt en het genereren en beheren van eigen onderzoeksprojecten als oplossing voor deze behoeften. De eigen onderzoeksprojecten van het bedrijf zijn voornamelijk gebaseerd op de ontwikkeling van geneesmiddelen met een toegevoegde waarde (VAM's), gedefinieerd als nieuwe geneesmiddelen op basis van bekende werkzame bestanddelen, die aanzienlijke verbeteringen opleveren voor patiënten, beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en beheerders van het gezondheidszorgsysteem. Deze verbeteringen omvatten o.a.: verhoogde doelmatigheid, veiligheid, kwaliteit van leven, adhesie, nieuwe behandelmogelijkheden en nieuwe toedieningsmethoden. De producten die worden ontwikkeld zijn onder andere nieuwe formules, nieuwe indicaties, combinaties (combinaties van geneesmiddelen, combinaties van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) en digitale therapieën, zowel stand-alone als medicijnondersteuning. FIM werkt ook samen met derden wanneer technologie of kennis die intern niet beschikbaar is, vereist is. Daarnaast beheert FIM de ontwikkelingsprojecten die zijn afgeleid van de levenscyclus van de eigen producten die in de handel zijn gebracht.

Imagen
Estrategia I+D
Imagen
Estrategia I+D
Digitale zorg en technologie:

Deze afdeling leidt de innovatie in digitale zorg, het convergentiepunt tussen technologie, gezondheid, gezondheidszorg en het leven in de maatschappij. Digitale zorg of e-health richt zich op het bouwen van meer gepersonaliseerde en nauwkeurige behandelingen voor betere klinische resultaten, het verrijken van de ervaring van zowel patiënten als beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en verzorgers, en het verhogen van de doelmatigheid/duurzaamheid van gezondheidssystemen door deze toegankelijker te maken. 

Via het Ferrer 4 Future-programma lanceren we uitdagingen voor het ondernemende ecosysteem en werken we samen met technologiebedrijven om deze op te lossen. De technologische oplossingen die start-ups bieden, kunnen hardware zijn, zoals medische hulpmiddelen, of software die werkt in combinatie met geneesmiddelen, zoals een cognitief hulpmiddel voor de behandeling van een ziekte. De oplossing kan echter zelfs software zijn die op zichzelf werkt als een behandeling, zonder tussenkomst van medicijnen. Dan is er sprake van digitale therapie.. 

 

 
Alexza

Dit is een dochteronderneming van Ferrer, gevestigd in Palo Alto,  Californië (VS), die eigenaar is van het platform Staccato® voor de pulmonale toediening van werkzame stoffen waarmee het mogelijk is om een kinetiek te krijgen die vergelijkbaar is met de intraveneuze toediening, maar via een niet-invasieve weg. De projecten van Alexza genereren een klinische respons binnen enkele minuten na toediening van het geïnhaleerde geneesmiddel en zijn gericht op de acute symptomatische behandeling van pathologieën van het centrale zenuwstelsel. Het gebruik van het platform is beschikbaar voor samenwerking met derden die hun moleculen erop willen testen. Aan de andere kant heeft Alexza een portefeuille met eigen projecten in ontwikkeling, waaronder het Staccato-platform, van reeds bekende verbindingen die beschikbaar zijn via een andere toedieningsmethode.
Zie voor meer informatie over Alexza alexza.com 

Así funciona el sistema Staccato®

Zo werkt het Staccato®-systeem

Het Staccato-hulpmiddel bevat een snel verwarmingssysteem dat in staat is om zeer hoge temperaturen te bereiken, zodat de werkzame stof, niet geformuleerd, als een dunne laag afgezet op een roestvrijstalen substraat, gesublimeerd wordt. Wanneer de patiënt een pufje neemt via het Staccato-systeem, wordt het oppervlak van het roestvrijstalen substraat onmiddellijk verwarmd om zo een condensatiespray te creëren. De patiënt inhaleert de werkzame stof in deeltjes, die dankzij de grootte daarvan de diepste en meest gevasculariseerde gebieden van de longen kunnen bereiken. Op deze manier wordt een snelle en volledige opname in de bloedbaan bereikt.

orange
right

Producten in ontwikkeling

 

Centraal zenuwstelsel en pijn

 
Preklinisch
Fase I
Fase II
Fase III
Registratie
In de handel brengen

FIM 402 Neuropathische pijn

 

AZ 020 Epilepsie

 

FAB 117 Acuut ruggenmerglaesie

 

AZ 150 Parkinson

 

AZ 010 Cyclisch braaksyndroom

 

FIM 100 Neurorevalidatien

 

FIM 911 Artrose

 

Cardiometablisme

 
Preklinisch
Fase I
Fase II
Fase III
Registratie
In de handel brengen

FAB 120 Diabetische retinopathie

 

SP 17001 Aneurysma aortae thoracalis

 

Nicheziekten en oncologisch ondersteunende therapieën

 
Preklinisch
Fase I
Fase II
Fase III
Registratie
In de handel brengen

FIM 3000 Cachexie

 

SP 13004 Slijmvliesontsteking (mond)

 

SP 15001 Acuut nierfalen

 

 

Alliances and collaborations

 

Ferrer’s constant commitment to innovation means that a strategy of alliances and collaboration with public research bodies and prestigious biotech companies is essential.

ADVANCE (CAT)

ADVANCE (CAT)

 

ADVANCE (CAT) is a consortium led by the University of Barcelona and Ferrer, made up of by eighteen reference health organizations. As such, it integrates the main biomedical research and teaching centers in Catalonia, as well as public bodies , private foundations and Catalan healthcare companies.

The aim of the ADVANCECAT project is to create an organizational structure to accelerate the development of new advanced therapy medicines, for better management of resources in order to obtain the maximum benefit in the Catalan health system. The creation of a new collaborative network avoids possible overlaps between the various participating institutions and allows them to work in a coordinated way. The main areas of focus are cell therapy, gene therapy and tissue engineering.

The key success of the project has been the integration of organizations in the field of biomedical research, its clinical application and its industrial production. Together, strengths and opportunities have been identified to meet the challenges presented in the field of advanced therapies, enhance research and accelerate the development of new products with a qualitative impact on health systems. These serve as a basis for promoting new economic opportunities in Catalonia. Among the most important results of the whole project are the 8 Phase I and II clinical trials of advanced therapies that have been or are being carried out, in which 171 patients have been treated. In addition, 32 articles have been published in international journals and 3 are pending approval.

Organizations that form part of the ADVANCECAT project:
University of Barcelona (leader), Ferrer (co-leader), Banc de Sang i Teixits, Barcelona Macula Foundation, Bioibérica SA, Butler Scientifics SL, Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera, FC Barcelona Universitas - Muscletech Network, Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca, Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Fundació Institut d’Investigacions en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Fundació Leitat - Muscletech Network, Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, Tecnologia Regenerativa Qrem, i Universitat Autònoma de Barcelona.

The project is integrated into the NEXTHEALTH community, and has been co-financed by the European Union within the framework of the European Regional Development Fund (ERDF) Catalonia 2014-2020 operational program.

  UNIÓN EUROPEA – FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONALUNIÓN EUROPEA – FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL