Filantropische roeping

Als wij de wereld niet veranderen, wie dan wel? Als het nu niet is, wanneer dan wel?

Als wij de wereld niet veranderen, wie dan wel? Als het nu niet is, wanneer dan wel?

Ferrer is ontstaan met de duidelijke wens om de samenleving oplossingen te bieden om aan haar behoeften te voldoen. Maar niet alleen op het gebied van de gezondheid, want onze filantropische roeping heeft ons ertoe gezet om ook sponsoring op verschillende gebieden te bevorderen en veel verschillende projecten aan te moedigen.

green

In het afgelopen jaar hebben we meer dan 1,7 miljoen euro uitgetrokken voor initiatieven in verschillende sectoren:

In het afgelopen jaar hebben we meer dan 1,7 miljoen euro uitgetrokken voor initiatieven in verschillende sectoren

 

Het belangrijkste sponsorproject van Ferrer is de muziekstichting Fundación de Música Ferrer-Salat.

Imagen
Vocación filantrópica
FUNDACIÓN DE MÚSICA FERRER-SALAT

De Fundación de Música Ferrer-Salat, opgericht in 1982 met de creatie van de muziekcompositieprijs Premio Reina Sofía de Composición Musical, gelooft in de oneindige kracht van muziek als een sleutelelement in het creëren van een meer rechtvaardige en samenhangende maatschappij.

PROGRAMMA VOOR BASISMUZIEKONDERWIJS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

In de overtuiging dat muziek, en met name muziekonderwijs, een fundamenteel instrument is voor sociale integratie en cohesie, is het programma voor basismuziekonderwijs voor maatschappelijke integratie begonnen met de uitvoering ervan op scholen in Barcelona in achtergestelde buurten met een hoog risico op sociale uitsluiting. In het schooljaar 2017-2018 zijn in totaal 266 leerlingen begonnen met het programma en 20 van hen hebben een beurs gekregen om in het schooljaar 2018-2019 te beginnen met hun basisopleiding instrumenten saxofoon, klarinet, trompet, trombone en tuba.

PREMIO REINA SOFÍA DE COMPOSICIÓN MUSICAL

Deze prijs is bedoeld om de muzikale creatie voor symfonische orkesten in zijn verschillende modaliteiten te stimuleren en om componisten de mogelijkheid te bieden dat hun muziek wordt gespeeld, beluisterd en verspreid. De stichting Fundación de Música Ferrer-Salat reikt jaarlijks de prijs Premio Reina Sofía de Composición Musical, ter waarde va 35.000 euro, uit.

FERRER-SALAT BEURZEN

Als blijk van onze betrokkenheid bij het muziekonderwijs als fundamenteel element in de integrale scholing van mensen, biedt de stichting 12 studiebeurzen aan voor studies in muziek of compositie aan de hogeschool van de Stichting Conservatori Liceu. Tijdens het studiejaar 2018-2019 konden in totaal 42 studenten van deze beurzen genieten.