Zorg voor het milieu

Een absolute en permanente prioriteit die bepalend is voor de manier waarop we onze activiteit ontwikkelen

Una prioridad absoluta y permanente que determina la forma en la que desarrollamos nuestra actividad

Weten hoe we economische vooruitgang, sociale cohesie en zorg voor het milieu kunnen combineren, maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en onze omgeving. Dit is wat wij bij Ferrer begrijpen als "wereldwijd bewustzijn”, iets dat verder gaat dan louter zakelijke activiteiten.

green

Duurzaamheid is voor ons een duidelijke prioriteit, begrepen vanuit de drie aspecten ervan: ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Onze betrokkenheid komt tot uiting in de verschillende omgevingen waarin we aanwezig zijn.

Daarnaast zijn we afgestemd op de doeleinden waarnaar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) streven en werken we aan een positief effect en een bijdrage aan de verbetering van de belangrijkste werelduitdagingen.

 

Een verantwoord milieumodel

Bij Ferrer hebben we milieuduurzaamheid geïntegreerd in ons bedrijfsmodel. In 2015 hebben we onze duurzaamheidsstrategie "Our Planet, Our Life” gelanceerd, met als doel onze activiteit te ontwikkelen door middel van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, het minimaliseren van de ecologische voetafdruk in verschillende stadia van de levenscyclus, het bevorderen van eco-innovatie en het leiden van een veranderingsproces in de richting van een circulair businessmodel.

 

ONZE STRATEGISCHE LIJNEN:

 

 • Beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering

 • Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen

 • Behoud van de biodiversiteit

 • Eco-innovatie en duurzame ontwikkeling

 • Milieubewustmaking en -voorlichting

ONZE 7 WERKTERREINEN:

 

Om deze doelstellingen te bereiken, bevordert Ferrer transversale initiatieven en projecten die op zeven werkterreinen worden ontwikkeld:

ENERGIE
ENERGIE
KLIMAATVERANDERING
KLIMAATVERANDERING
AFVAL EN EMISSIES
AFVAL EN EMISSIES
INGREDIËNTEN
INGREDIËNTEN
MOBILITEIT, VERVOER EN LOGISTIEK
MOBILITEIT, VERVOER EN LOGISTIEK
WATER
WATER
VOORLICHTING EN BEWUSTMAKING
VOORLICHTING EN BEWUSTMAKING
ENERGIE

Honderd procent van de elektriciteit die we in Spanje contracteren is afkomstig van hernieuwbare bronnen.

DUURZAME BOUW

We zetten ons in voor de integratie van duurzame bouwcriteria in nieuwe gebouwen, zoals het Logistiek Centrum in Sant Feliu de Buixalleu, dat het LEED Gold-certificaat van de US Green Building Council heeft, en onze kantoren in de vestiging voor farmaceutische specialiteiten in Sant Cugat del Vallés, die het LEED Silver-certificaat hebben.

leed
KLIMAATVERANDERING

Ferrer is vastbesloten om de koolstofvoetafdruk van het bedrijf te verminderen, met 2013 als uitgangspunt. Daarom werken we voortdurend aan het meten en matigen van de verschillende effecten die worden gegenereerd.

 • Door het commerciële wagenpark met groene aankoopcriteria te vernieuwen.

 • Door met hotels met milieucertificering en milieuvriendelijke praktijken te werken en waar mogelijk de voorkeur te geven aan reizen met het openbaar vervoer.

 • Door de BKG-emissies die worden gegenereerd door het bijwonen van evenementen en congressen te compenseren met de verwerving van gelijkwaardige koolstofkredieten door middel van hoogwaardige emissiereductie- of absorptieprojecten.

 • Door een duurzaam en veilig mobiliteitsplan voor de productiecentra in Sant Cugat del Vallés te ontwikkelen.

 • Door voortdurend te werken aan het identificeren van mogelijkheden om eco-designcriteria toe te passen op de verpakking van onze producten om de impact ervan op het milieu te verminderen en bij te dragen aan de recyclebaarheid van de verpakkingen.

AFVAL EN EMISSIES

We werken al jaren aan het verbeteren van het afvalbeheer en de juiste verwijdering ervan. In dit verband is het de moeite waard om het afvalprogramma 2025 te noemen, een van de meest ambitieuze voorstellen van Ferrer, waarin de volgende algemene doelstellingen zijn opgenomen:

stroke

Het percentage van hergebruik van afval verhogen.

stroke

0% van het afval naar de stortplaats sturen.

stroke

Het percentage van afvalscheiding in de fabriek verbeteren.

stroke

Het gebruik van producten met kankerverwekkende eigenschappen en hun residuen volledig uitsluiten.

stroke

Preventiemaatregelen opnemen in het ontwerp van de verpakkingen.

INGREDIËNTEN

We zetten ons in voor de overgang naar een circulaire economie door middel van twee doelstellingen:

De milieuvriendelijke verpakkingen van Ferrer onderscheiden zich door een eigen type II-milieulabel.

 • Duurzame inkopen en contracten bevorderen.

 • Een duurzaam verpakkingsmodel ontwikkelen. Voor het bedrijf is eco-innovatie een van de sleutels tot de verschuiving naar een circulaire economie.

ECOENVASE

 

PROEFPROJECT VOOR DE HERINRICHTING VAN DE PRODUCTFAMILIE REPAVAR.

Door de invoering van milieucriteria in het ontwerpproces van de verpakkingen van de productfamilie Repavar is het gelukt om de milieu-impact in alle stadia van de levenscyclus te verminderen, met een aanzienlijke reductie van de koolstofvoetafdruk met gemiddeld 46%.

leed

 

MOBILITEIT, VERVOER EN LOGISTIEK

Mobiliteit en vervoer zijn onderdelen van de duurzaamheidsstrategie van Ferrer die terug te vinden is in verschillende initiatieven en projecten die worden uitgevoerd. 
Daaronder onderscheidt zich het duurzame en veilige mobiliteitsplan van Ferrer dat is gebaseerd op 4 pijlers:

stroke

Bevorderen van te voet of op de fiets reizen

stroke

Bevorderen van het gebruik van collectief vervoer

stroke

Stimuleren van carpoolen

stroke

Veilige mobiliteit aanmoedigen

Bij Ferrer hebben we ook de gids Ferrer sustainable events: Een praktische gids met als doel de organisatoren en gastheren van bijeenkomsten en evenementen te voorzien van praktische informatie en aanbevelingen over het op een duurzame manier organiseren en houden van evenementen.

WATER

Water is een essentiële hulpbron voor alle productievestigingen van Ferrer. Daarom zorgen we ervoor dat het water goed wordt beheerd door, waar mogelijk, maatregelen voor preventie, hergebruik en terugwinning toe te passen.  Naast het uitvoeren van regelmatige controles op zowel het verbruikte water als het geproduceerde afvalwater.
Bij de ontwikkeling van nieuwe processen waarbij water een belangrijk element is, bestudeert de O&O-afdeling wat het minimale waterverbruik kan zijn. Tegelijkertijd beheert elke vestiging initiatieven die gericht zijn op het beperken van belangrijke risico's die via het milieumanagementsysteem zijn gedetecteerd.

VOORLICHTING EN BEWUSTMAKING

Bij Ferrer bevorderen we de betrokkenheid bij het milieu onder de mensen van onze organisatie. 

stroke

12 maanden interne campagne ‘Our experience’

stroke

9 persoonlijke ervaringen met betrekking tot duurzaamheid

stroke

1.000 interacties onder de teamleden van Ferrer