Programma's voor uitgebreide toegang

We streven ernaar om transformatieve therapieën te bieden aan degenen die ze het meest nodig hebben

orange

In ons streven om een aanzienlijk verschil te maken voor mensen die lijden aan ernstige ziekten, richten we onze inspanningen op het ontwikkelen van producten in twee belangrijke therapeutische gebieden: pulmonale vasculaire en interstitiële longaandoeningen en neurologische aandoeningen.

Beide gebieden omvatten zeldzame of weinig voorkomende ziekten waarvoor vaak geschikte of goedgekeurde behandelingen ontbreken. De toewijding van Ferrer aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van mogelijke oplossingen op deze gebieden door middel van klinisch onderzoek is daarom van cruciaal belang voor het verbeteren van de levens van de getroffen mensen en voor het efficiënt beheren van middelen in de gezondheidszorg.
En we doen zelfs nog meer. Bij Ferrer bieden we in kandidaten die in aanmerking komen ook de mogelijkheid om te profiteren van behandeling buiten klinisch onderzoek om en vóór goedkeuring door de regelgevende instanties, via programma's voor uitgebreide toegang (Expanded Access Programs, EAP's).

What is an Expanded Access Program (EAP)?

Wat is een programma voor uitgebreide toegang (EAP)?


Programma's voor uitgebreide toegang (waaronder 'compassionate use',  'early access', 'managed access' en 'named patient programs [NPPs]'), bieden mensen met een onmiddellijk levensbedreigende aandoening of ernstige ziekte de gelegenheid om toegang te krijgen tot een medisch product voor behandeling buiten klinisch onderzoek om, wanneer er geen vergelijkbare of bevredigende alternatieve behandelingsmogelijkheden voorhanden zijn.
 

orange
left
Criteria

Wie kan deelnemen aan een EAP?


Uitgebreide toegang kan geschikt zijn als al het volgende van toepassing is:
•    De persoon heeft een levensbedreigende, langdurige of slopende ziekte.
•    De ziekte kan niet bevredigend worden behandeld met een momenteel goedgekeurd geneesmiddel.
•    Inschrijving van de patiënt in een klinisch onderzoek is niet mogelijk.

normal
right
Tyvaso EAP

Programma voor uitgebreide toegang voor pulmonale hypertensie in verband met interstitiële longziekte (PH-ILD)1,2


Interstitiële longziekte (ILD) is een groep van longaandoeningen die wordt gekenmerkt door duidelijke littekenvorming of fibrose van de bronchioli en alveoli (longblaasjes) in de longen. Een toename van verlittekend weefsel bij ILD verhindert de zuurstofverzadiging en vrije gasuitwisseling tussen de longcapillairen en longblaasjes. De aandoening kan met een breed scala aan symptomen gepaard gaan, waaronder kortademigheid bij activiteit, moeizame ademhaling en vermoeidheid.
Pulmonale hypertensie (PH) groep 3 (volgens de classificatie van de WHO) bemoeilijkt vaak het ziektebeloop van patiënten met interstitiële longziekte en wordt in verband gebracht met een slechtere functionele status, gemeten aan de hand van inspanningscapaciteit, grotere behoefte aan extra zuurstof, verminderde kwaliteit van leven en slechtere resultaten.
Ferrer spant zich in voor een geslaagde EAP-deelname van kandidaten die daarvoor in aanmerking komen.

DIEN EEN VERZOEK IN

orange
left

DISCLAIMER: het feit dat er een programma bestaat, is geen garantie dat het overal beschikbaar zal zijn. Elk land heeft zijn eigen regelgevende mechanismen om EAP's voor nieuwe medicijnen te faciliteren en eventuele toegang tot geneesmiddelen vóór goedkeuring moet altijd voldoen aan de specifieke wet- en regelgeving van elk specifiek grondgebied, inclusief de vereisten om buitenlandse medicijnen te importeren.

Referenties:
 
1. Behr J, Nathan SD. Pulmonary hypertension in interstitial lung disease: screening, diagnosis and treatment. Curr Opin Pulm Med. 2021 Sep 1;27(5):396-404.
2. King CS, Shlobin OA. The trouble with group 3 pulmonary hypertension in interstitial lung disease: dilemmas in diagnosis and the conundrum of treatment. Chest. 2020;158(4):1651-1664.