Transparantie

We willen wat we doen en hoe we het doen delen

blue

Mensen en hun gezondheid staan centraal in het werk van de farmaceutische industrie. De samenwerking tussen ons allemaal maakt het mogelijk om dit te bereiken: het gezondheidszorgsysteem, met zijn centra en infrastructuur; de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, met hun kennis en klinische ervaring; de farmaceutische industrie, met haar competentie en financiële vermogen; en de patiënten zelf, met hun ervaring in hoe ze omgaan met de ziekte. Al deze sectoren werken samen in een succesvol model dat in de afgelopen decennia een revolutie in de gezondheidszorg heeft teweeggebracht.

95% van de beschikbare geneesmiddelen zijn volgens dit model ontwikkeld en wetenschappelijk bewijs schrijft tot 70% van de stijging van de levensverwachting in de afgelopen jaren toe aan nieuwe geneesmiddelen.

 

De farmaceutische sector moet wereldwijd het voortouw nemen op het gebied van wetenschappelijke kennis en de samenleving oplossingen bieden om aan haar gezondheids- en welzijnsbehoeften te voldoen. Om die reden investeert Ferrer in onderzoek en ontwikkeling en gaat zij partnerschappen aan met organisaties en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Deze acties moeten gepaard gaan met volledige transparantie en een engagement om de samenleving te informeren over deze acties, zodat zij de aard van deze partnerschappen begrijpt, alsook de toegevoegde waarde die zij vertegenwoordigen en wat zij bijdragen tot het welzijn ervan.

De samenwerking tussen de industrie en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg is bijzonder belangrijk. 

Het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en het juiste gebruik ervan zouden onder de huidige voorwaarden niet mogelijk zijn zonder een dergelijke samenwerking, hetzij collectief, hetzij met gezondheidsorganisaties, hetzij individueel.
Deze samenwerking is zeer positief voor gezondheidswerkers, omdat het hun kennis van geneesmiddelen actualiseert en verbetert, hen helpt om voortdurend bij te scholen en hen in staat stelt om deel te nemen aan geavanceerd onderzoek in een internationale omgeving. Dit alles verbetert de kwaliteit van de zorg van het gezondheidssysteem en komt dus ten goede aan de patiënten, de uiteindelijke reden voor de zorgverlening.
Als voorbeeld van ons streven naar transparantie en om het vertrouwen van de samenleving te versterken, publiceren we jaarlijks de waardeoverdrachten en betalingen die aan beroepsbeoefenaars en organisaties in de gezondheidszorg en patiëntenverenigingen worden uitgekeerd, evenals de waardeoverdrachten met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling.

Waardeoverdrachten

Waardeoverdrachten met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling

€12.7M
2017
€8.9M
2018
€5.4M
2019
€5.3M
2020
€5.1M*
2021
€7.5M**
2022

*Bovendien werden er vanuit de dochteronderneming in Duitsland waardeoverdrachten uitgevoerd met betrekking tot R&D voor een bedrag van 50.000 euro.

**Bovendien werden er vanuit de dochteronderneming in Duitsland waardeoverdrachten uitgevoerd met betrekking tot R&D voor een bedrag van 25.000 euro.

Gedragscodes en productrichtlijnen

Ferrer is lid van verschillende brancheverenigingen en houdt zich volledig aan hun respectievelijke ethische gedragscodes en aan alle regels die van toepassing zijn op onze producten. 

Laatste aanpassing
29/06/2023