Waardeoverdrachten

Verplichting tot transparantie

Samenwerking tussen de industrie en gezondheidsorganisaties, beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en patiëntenverenigingen is van vitaal belang.

De directe of indirecte waardeoverdrachten die hieronder worden weergegeven, weerspiegelen de steun van Ferrer aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg om hun permanente bijscholing mogelijk te maken, honoraria voor de verlening van diensten aan beroepsbeoefenaren of organisaties in de gezondheidszorg op basis van hun kennis en klinische ervaring uit te keren en betalingen te doen voor de deelname en bijdrage aan centra en professionals in onderzoek en ontwikkeling. Als u het jaar, het type ontvanger en het land van waaruit deze waardeoverdrachten worden uitgevoerd selecteert, kunt u de informatie bekijken

blue
Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg
Patiëntenverenigingen

Bekijk de methodologische nota over waardeoverdrachten geregeld vanuit Spanje 

 

Bekijk de methodologische nota over waardeoverdrachten geregeld vanuit Duitsland 

 

1.     Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (HP, healthcare professional) stad van beroepsuitoefening. Gezondheidsorganisaties (GO): stad van de statutaire zetel
2.     Land van beroepsuitoefening
3.     Samenwerkingen / sponsoring met GO / derden die door GO zijn aangesteld voor het regelen van wetenschappelijke en professionele evenementen
4.     Inschrijfkosten voor wetenschappelijke en professionele activiteiten
5.     Reis- en verblijfskosten voor wetenschappelijke en professionele activiteiten
6     Dienstverlening. Honoraria.

 

 

 

7.     U kunt uw recht op inzage en rectificatie uitoefenen, evenals vragen stellen of suggesties doen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Ferrer door middel van een e-mail aan: lopd@ferrer.com; met bijvoeging van een kopie van uw identiteitsbewijs of een gelijkwaardig identificerend document met vermelding in het onderwerp van “Waardeoverdrachten”.