Great people

Promujemy kulturę skoncentrowaną na ludziach, opartą na zaufaniu i odpowiedzialności, w której rozwijają się talenty

purple

Jesteśmy empatyczni, pokorni, pełni ciekawości i optymizmu. Nonkonformistyczni, jeśli chodzi o postawy. Transparentni, otwarci i zaangażowani. Aktywnie działamy na rzecz osiągnięcia naszego celu: naszą działalność wykorzystujemy do walki o sprawiedliwość społeczną.

Dlatego promujemy kulturę ukierunkowaną na talenty i ich rozwijanie. Pracujemy nad kształtowaniem sprawności, elastyczności i wszechstronności. Promujemy kompleksowy dobrostan naszych ludzi oraz pełne szacunku, etyczne i integrujące środowisko pracy, w którym nasi pracownicy mogą tworzyć i rozwijać się, zarówno osobiście, jak i zawodowo, w sposób sprawiedliwy i na zasadzie równości. Podjęliśmy zobowiązanie, aby każda osoba pracująca w Ferrer decydowała się każdego dnia na dalszą współpracę z nami i zaangażowanie w nasz projekt.

Great  people

Samoprzywództwo i zarządzanie zespołami

Liderzy zespołów w Ferrer to osoby, które promują nasz sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Mają globalną wizję, potrafią słuchać i wspierać, propagować ustawiczny rozwój i wraz ze swoimi zespołami urzeczywistniać nasz cel.

Stawiamy na upodmiotowienie ludzi, na kulturę zaufania i odpowiedzialność, aby każdy z nas był w stanie podejmować optymalne decyzje oraz zobowiązania oraz brać na siebie odpowiedzialność w zgodzie z naszą kulturą, w sposób transparentny i oparty na wzajemnej komunikacji.

purple
left
Desarrollo del Talento & Empleabilidad

Rozwijanie talentów i zwiększanie szans zawodowych

Zwiększanie szans zawodowych naszego zespołu to jeden z priorytetów strategii rozwoju kadr firmy Ferrer. W tym celu tworzymy odpowiedni kontekst, aby każdej osobie zapewnić rozwój osobisty i zawodowy, sprawnie i ustawicznie, na bazie zaufania, upodmiotowienia i niezależności.

normal
right
Nuevas formas de trabajar

Nowe sposoby pracy

W Ferrer stawiamy na nowe sposoby pracy. Darzymy naszych ludzi pełnym zaufaniem i propagujemy indywidualną odpowiedzialność, zapewniając elastyczne opcje i rozmaite narzędzia, aby każdy mógł znaleźć swoją własną formułę pracy i zorganizować ją zgodnie ze swoimi priorytetami i celami.
Ponadto, zważywszy na niestabilność bieżącej sytuacji i potrzebę wieloaspektowego podejścia do wyzwań, z jakimi mierzymy się jako firma, propagujemy stosowanie sprawnych metodologii i przekrojowych zespołów roboczych.

purple
left
Bienestar

Dobrostan

W Ferrer rozumiemy dobrostan jako całość, która jest wynikiem połączenia pasji w codziennej pracy, jakości relacji, bezpieczeństwa naszych finansów, naszego zdrowia i higieny pracy oraz dumy odczuwanej z naszego pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Ta wizja dobrostanu opera się ostatecznie na propagowaniu i konsolidowaniu naszej kultury bezpieczeństwa i zdrowia.

normal
right
Diversidad e inclusión

Różnorodność i integracja

Ferrer tworzą ludzie, którzy pochodzą z różnych realiów społecznych i kulturowych, w których funkcjonują, co nas wzbogaca jako organizację. Nasza strategia uwzględnia tę różnorodność i opiera się na jej poszanowaniu i integracji, a także na poszanowaniu równych szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne czy jakiekolwiek inne cechy i okoliczności.

purple
left
Última modificación
12/06/2024