Liveable planet

Promujemy ochronę środowiska dla naszego dobra

green

W Ferrer uznajemy, że rozwojowi ekonomicznemu musi towarzyszyć zrównoważone zarządzanie działalnością, co przekłada się na wyższą jakość życia ludzi i ochronę planety, na której żyjemy. Aby zrealizować ten cel, propagujemy ochronę środowiska naszej planety dla naszego własnego dobra i dobrostanu przyszłych pokoleń.

Nasze główne cele:

li

2030

Pozytywny ślad ekologiczny w kontekście emisji bezpośrednich generowanych w wyniku działalności Ferrer poprzez neutralizację i kompensację emisji CO2 , których nie byliśmy w stanie ograniczyć.

green
left
as

2050

Pozytywny ślad ekologiczny firmy Ferrer w kontekście jej globalnych emisji.

green

Dążymy do ich osiągnięcia za pośrednictwem dwóch strategicznych obszarów:

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

liv

Ochrona zasobów naturalnych

tt

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

W Ferrer zharmonizowaliśmy strategię łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do niej z celami porozumienia paryskiego (COP21) oraz z celami zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, w ramach naszej odpowiedzi na ogromne wyzwania, z jakimi się mierzymy jako społeczeństwo. Oto nasze zobowiązania:

Przystąpiliśmy do inicjatywy SBT (Science Based Targets) oraz kampania Business Ambition for 1.5 °C – obydwie mają na celu zobowiązanie przedsiębiorstw do wyznaczania celów opartych na nauce, które są zgodne z dążeniem do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury. Nasze zobowiązanie, a mianowicie obniżenie o 50% emisji bezpośrednich oraz o 25% emisji pośrednich, zostało zaaprobowane przez komisję ekspertów ds. tej inicjatywy.

W roku 2025 chcemy osiągnąć stopę zagospodarowania wszystkich odpadów na poziomie 90% i przekształcić się w przedsiębiorstwo Zero Waste to Landfill. Ponadto w Ferrer stawiamy na wdrożenie modelu zrównoważonych opakowań, który umożliwi nam obniżenie o 25% wpływu naszych opakowań na środowisko, dzięki ekologicznemu projektowaniu 50% produktów do roku 2030.

Przyjęty Program Efektywności Energetycznej zapewni, że 100% naszych centrów operacyjnych i biur w Hiszpanii dysponować będzie energią ze źródeł odnawialnych. Chcemy, aby w 2025 r., aby cała kupowana przez nas energia elektryczna wykorzystywana we wszystkich naszych obiektach pochodziła ze źródeł odnawialnych.

Plan zrównoważonej mobilności umożliwia nam poznanie, optymalizowanie i ograniczanie wpływu mobilności Ferrer i z tego względu chcemy, aby nasza flota pojazdów była w 100% elektryczna do roku 2030.

Zobowiązujemy się do włączenia naszych dostawców i klientów w działania na rzecz poprawy przejrzystości i współpracy oraz do zachęcania ich do angażowania się w międzynarodowe inicjatywy, które przeciwdziałają zmianie klimatu.

Przedsiębiorstwo Ferrer przeprowadziło w roku 2020 kompensację emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 realizując projekt ponownego zalesiania. Zasadzonych zostało 5000 drzew różnych odmian i w różnych lokalizacjach w ramach współpracy z organizacją Treedom. (Forest for good - Green events on Treedom)

 

Ochrona zasobów naturalnych

 

W Ferrer propagujemy ochronę zasobów naturalnych, takich jak woda, i bioróżnorodności w ramach strategii ochrony środowiska naturalnego.

Obraz
lake
Obraz
biodiversidad

Woda ma zasadnicze znaczenie dla każdego zakładu produkcyjnego Ferrer. W tym celu w ramach przyjętej Strategii zarządzania wodączuwamy nad prawidłowym zarządzaniem tym zasobem, stosując zawsze kiedy to możliwe środki w zakresie zapobiegania, ponownego użycia i odzyskiwania. Aby zapewnić prawidłowe zarządzanie zasobami wody w naszych centrach i w całym łańcuchu wartości, pracujemy nad zmniejszeniem śladu wodnego o 25% w całym łańcuchu wartości do roku 2025.

Bioróżnorodność ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania warunków życia ludzi na Ziemi, dlatego w Ferrer chcemy podejmować pilne działania, aby zaradzić jej utracie na skalę globalną. W tym celu w ramach przyjętej Strategii ochrony bioróżnorodnościwyznaczyliśmy cel ograniczenia o 10% wpływu na bioróżnorodność do roku 2030.

Última modificación
12/06/2024