Business Development

Długotrwałe relacje strategiczne

W Ferrer chcemy nawiązywać długotrwałe relacje z firmami biofarmaceutycznymi i biotechnologicznymi aktywnymi w obszarach terapeutycznych, które uważamy za strategiczne. Traktujemy priorytetowo możliwości, które przynoszą korzyści obu stronom, w ramach których Ferrer angażuje się w aktywny sposób w osiąganie celów partnerów firmy poprzez uczciwe i skuteczne sojusze. 

Dzięki naszym umiejętnościom w zakresie biznesu i B+R jesteśmy cennym partnerem na każdym z etapów: rozwój, produkcja, sprawy regulacyjne, dostęp do rynku, dystrybucja, marketing i komercjalizacja. 

orange

LICENCJA W

Filozofia firmy Ferrer opiera się na nawiązywaniu długotrwałej współpracy 

 

Oferujemy naszym partnerom realne zaangażowanie w ich produkty, traktując je jak nasze własne.

Nasza firma, która jest elastyczna i odznacza się integracją pionową, umożliwia nam prawdziwie skuteczną analizę możliwości współpracy i rozsądne przyspieszenie procesu podejmowania decyzji.

NASZE PRIORYTETY

Identyfikowanie możliwości, zarówno dotyczących licencji, jak i sojuszów strategicznych, zarówno w obszarze publicznym, jak i w prywatnym.

Wzmacnianie portfolio naszych głównych obszarów terapeutycznych i portfolio B+R za pomocą innowacyjnych produktów na różnych etapach rozwoju.

Wspieranie i promowanie strategii umiędzynarodowienia firmy.

 

Ferrer: Partner z doświadczeniem

 

Innowacja, inwestycje w rozwój naszych produktów oraz aktywna i kreatywna promocja są dobrą gwarancją sukcesu komercyjnego naszych produktów. Dzięki współpracy z najważniejszymi placówkami akademickimi i nowymi firmami zajmującymi się zaawansowanymi badaniami możemy przyspieszyć proces rozwoju projektów do czasu wprowadzenia produktu na rynek.

Obszary zainteresowania terapeutycznego
  • Choroby neurologiczne
  • Choroby naczyniowe i śródmiąższowe płuc
Inne obszary terapeutyczne
  • Kardiometabolizm
  • Psychiatria
  • Ból
  • Dermatologia
  • Gastroenterologia

Co oferujemy naszym klientom

Podejście Ferrer opiera się na budowaniu długofalowych relacji strategicznych.

Wiarygodność, elastyczność, kreatywność, szybkość
Wiarygodność, kreatywność i zaangażowanie korporacyjne w każdym projekcie
Specjalistyczna wiedza o każdym rynku
Globalna wizja strategiczna i znajomość wszystkich rynków
Stabilna sieć międzynarodowa
Solidna i niezawodna sieć międzynarodowa
Bogate doświadczenie w zakresie licencji
Bogate doświadczenie w zakresie licencjonowania i długofalowej współpracy

UDZIELANIE LICENCJI

Zasięg globalny naszych produktów 

 

Naszym celem jest ułatwianie pacjentom dostępu do naszych produktów oraz maksymalizacja ich wartości komercyjnej. W tym celu Ferrer stara się nawiązywać sojusze z ważnymi partnerami w krajach, w których firma nie działa bezpośrednio. Obecnie produkty firmy Ferrer są rozprowadzane w ponad stu krajach na całym świecie.

Partnering

128

kraje, w których są rozprowadzane produkty Ferrer

Szukamy również długotrwałych partnerów do naszego portfolio wewnętrznych projektów B+R poprzez umowy o rozwoju i licencje, które przyspieszają wejście na rynek i komercjalizację naszych produktów na głównych obszarach świata, tj. Ameryka Północna, Azja czy kraje rozwijające się. 

 
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

NAPISZ DO NAS

Última modificación
02/07/2021