Nauki ścisłe

Badania kliniczne

orange

Ferrer’s researchers seek to treat diseases and the symptoms associated with diseases.    Clinical studies involving healthy volunteers and patients play a vital role in the development of new drugs.

Patients are enrolled in clinical studies that are consistent with the principles of the Declaration of Helsinki and its amendments as well as the laws, regulations, and provisions of those countries where people are enrolled*.

Find out more about our studies and how to enroll:

BADANIE KLINICZNE SZCZEGÓŁY STATUS LINK
ADORE Wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo FNP122 (doustny edarawon) u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym. faza zamykania więcej szczegółów
AMDC 009-103 Przekrojowe, otwarte, dwuramienne badanie fazy I oceniające względną biodostępność FNP 150 (apomorfina Staccato®) w porównaniu z apomorfiną podskórną u mężczyzn lub kobiet w wieku 30–80 lat z chorobą Parkinsona. rekrutacja  
PAH Care Ocena korzyści klinicznych, bezpieczeństwa i zgłaszanych przez pacjentów wyników stosowania platformy PAHcare™ w rutynowej opiece nad pacjentami z nadciśnieniem płucnym. uczestnicy włączeni  
AMDC 010-201 Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność FNP 010 (granisetron Staccato®) w leczeniu ostrej fazy zespołu wymiotów cyklicznycho nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. uczestnicy włączeni więcej szczegółów

 

 

* Wszystkie produkty opisane na tej stronie są produktami badanymi i nie zostały dopuszczone do użytku przez Europejską Agencję Leków (EMA), Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) ani żaden inny organ ochrony zdrowia. Bezpieczeństwo i skuteczność tych produktów badanych nie zostały ustalone.