We want to be a positive impact company
Aktualności

Ferrer przeznacza ponad 60% swoich zysków netto na cele społeczne i ochrony środowiska

Firma farmaceutyczna Ferrer przeznaczyła w 2021 roku 61,4% swoich zysków netto na cele społeczne i ochrony środowiska, zgodnie ze swoim celem wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Jak stwierdzono w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju firmy, Ferrer reinwestował większość swoich zysków w różne projekty mające na celu promowanie równych szans dla osób w trudnej sytuacji, a także inicjatywy mające na celu ochronę planety, realizując w ten sposób swój cel bycia firmą o pozytywnym wpływie. Liczba ta stanowi wzrost o 53,2% w stosunku do roku 2020.


Wśród głównych celów, na które Ferrer przeznaczył dużą część swoich zysków w 2021 roku, wyróżnia się dostarczenie prawie miliona zdrowych posiłków osobom w bardzo trudnej sytuacji z metropolii Barcelony. Posiłki te, przygotowywane z żywności uprawianej w biodynamicznych i permakulturowych miejskich ogrodach społecznych, mają na celu promowanie zielonego, zrównoważonego i agroekologicznego modelu miasta. Firma wspiera również dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez programy edukacji muzycznej, które mają zapobiegać niepowodzeniom szkolnym i wzmacniać ich rozwój edukacyjny, kulturalny i emocjonalny.


Jak podkreślił Mario Rovirosa, dyrektor generalny Ferrer, firma ustaliła własną marżę zysku "na poziomie mniejszym niż połowa w porównaniu do innych firm w sektorze" z zamiarem "reinwestowania w inicjatywy o wpływie społecznym i środowiskowym, aby stworzyć bardziej sprawiedliwe i egalitarne społeczeństwo". Rovirosa wyjaśnił również, że firma od lat pracuje nad swoją transformacją w kierunku stania się "organizacją o pozytywnym wpływie". "Mając świadomość, że przed nami jeszcze długa droga, chcemy być siłą napędową nowego sposobu prowadzenia biznesu i istnienia na świecie, ponieważ wierzymy, że nasza działalność jako firmy farmaceutycznej musi tworzyć więcej wartości społecznych i środowiskowych niż konsumuje", stwierdził.
W ten sposób cała strategia firmy Ferrer koncentruje się teraz wokół ludzi i rozwoju ich talentów, ochrony planety i walki o bardziej sprawiedliwe i równe społeczeństwo. 


W wyniku pracy  w 2021 roku, na początku 2022 roku Ferrer stał się również pierwszym hiszpańskim laboratorium farmaceutycznym, które dołączyło do społeczności B Corp, grupy firm mających na celu budowanie bardziej inkluzywnej i zrównoważonej gospodarki. W procesie certyfikacji przeprowadzonej przez B Lab Spain wysoko oceniono strategię firmy Ferrer, polegającą na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, które mogą odmienić życie pacjentów cierpiących na poważne i postępujące choroby, a także uznano zdolność firmy do działania z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa, przejrzystości, etyki i uczciwości.


Zaangażowanie w talent oraz w sprawiedliwszy i bardziej przyjazny do życia świat 


Dane zawarte w Raporcie Ferrer 2021 odzwierciedlają również zaangażowanie firmy, poprzez filar Great People, kulturę skoncentrowaną na ludziach, opartą na zaufaniu i odpowiedzialności. W związku z tym firma została uznana w Hiszpanii, Meksyku i Portugalii za doskonałe miejsce pracy (Great Place to Work®), akredytując swoją zdolność do przyciągania i zatrzymywania najlepszych specjalistów, z prawie 96% załogi na umowie o pracę na czas nieokreślony na koniec 2021 roku i 103.139 godzinami szkoleń dla swoich zespołów.


"Ludzie z Ferrer są czołowymi działaczami naszego celu. Każdy z nas, w swoich codziennych decyzjach, przyczynia się do tworzenia naszej kultury. Kultura, która ma związek z tym, jak kierujemy, jak się komunikujemy, jak się organizujemy, ale także z bardziej zrównoważonym światem, w którym jako organizacja musimy nadal przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego naszej planety i do równych szans. Chcemy, aby Ferrer był nie tylko wspaniałą firmą, w której można pracować, ale także firmą o pozytywnym wpływie, a zatem skoncentrowaną na korzyściach wszystkich grup wokół nas", powiedziała Bea Vila, Chief People & Sustainability Officer w Ferrer.


Ludzie w Ferrer byli również siłą napędową filaru Social Justice, poprzez który firma pracuje nad stworzeniem bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa. W tym celu firma zmobilizowała 420 wolontariuszy podczas Days for Good, poświęcając ponad 1300 godzin na projekty społeczne i środowiskowe. W ramach tego samego filaru zorientowanego na sprawiedliwość społeczną, firma promuje obronę praw człowieka, aby zapobiegać i gwarantować niedyskryminację, zdrowie, wolność zrzeszania się i godne warunki pracy wśród swoich pracowników oraz przyczyniać się do korygowania nierówności społecznych obecnych w społeczeństwie.


Poprzez działania w ramach swojego filaru Liveable Planet, na rzecz ochrony środowiska naturalnego planety, Ferrer zredukował w 2021 roku swój globalny ślad węglowy o 18,9%, zbliżając się do celu, jakim jest zmniejszenie go o 25% w 2030 roku. W związku z tym firma pracuje w 100% na energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, unikając emisji 7 500 ton CO2 rocznie. Z drugiej strony firma osiągnęła również odzysk 76,5% swoich odpadów w skali globalnej, dzięki takim działaniom jak przetwarzanie, recykling, odzysk i kompostowanie.


W dziedzinie packaging, firma Ferrer potwierdziła swoje zaangażowanie w gospodarkę cyrkularną, uruchamiając program Packaging for good, który obejmuje promocję ekoprojektowania i odzyskiwania materiałów, zgodnie z wizją firmy dotyczącą zmniejszenia śladu węglowego opakowań o 25% do 2030 roku poprzez ekoprojektowanie 50% swoich produktów. Ponadto w czerwcu 2021 roku Ferrer uruchomił w Kostaryce projekt Ecoins - program logistyki zwrotnej, który umożliwił odzyskanie ponad 4.500 ton materiałów w ponad 450 punktach zbiórki. Dzięki temu projektowi Ferrer pozycjonuje się jako pierwsza firma farmaceutyczna, która podjęła się odzysku zużytych leków i spełnia wymogi kostarykańskiego prawa o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.


Ponadto, firma Ferrer, dążąc do bycia przedsiębiorstwem pozytywnym pod względem emisji dwutlenku węgla, dołączyła do inicjatywy Business Ambition 1,5 °C, promowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i uczestniczyła w Konferencji Klimatycznej (COP26), aby dostosować swoje zaangażowanie do zaleceń i doświadczeń społeczności naukowej.

Última modificación
01/08/2022