Days for Good
Aktualności

Zespół Ferrer rozpoczął swój aktywizm w pierwszych Dniach dla Dobra

Firma Ferrer nadal wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo, organizując dwa pełne działań dni aktywizmu w całej firmie. Podczas pierwszej edycji Dni dla Dobra, 6 i 7 października, wszyscy członkowie organizacji zostali zaproszeni do wzięcia udziału w jednej z ponad 30 akcji solidarnościowych, które zorganizowano w Hiszpanii i krajach, w których działamy.

 

Uczestnicy mieli możliwość prowadzenia działań o wyraźnym wpływie społecznym, takich jak pomoc w renowacji szkół, współpraca w dystrybucji żywności dla osób potrzebujących, podnoszenie świadomości na temat społecznego wymiaru chorób oraz oferowanie profesjonalnego doradztwa młodym ludziom w trudnej sytuacji życiowej.

W sumie, sprawom przyczyniającym się do większej sprawiedliwości społecznej, która stanowi jeden z trzech strategicznych filarów firmy Ferrer, poświęcono 1300 godzin wolontariatu. Skupiając się na czterech obszarach – żywność, dostęp do ochrony zdrowia, edukacja i szanse na zatrudnienie – firma wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, by przyczynić się do bardziej równego i sprawiedliwego społeczeństwa oraz zapewnić równość szans.

Última modificación
11/11/2021