Ferrer ALS
Aktualności

Firma Ferrer podpisuje umowę licencyjną na opracowanie preparatu doustnego dla pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS)

Barcelona i Tilburg, 20 października 2021 r. – W dniu dzisiajszym Ferrer, międzynarodowa firma farmaceutyczna zajmująca się chorobami naczyniowymi i śródmiąższowymi płuc oraz zaburzeniami neurologicznymi oraz Treeway, firma biotechnologiczna zajmująca się badaniami klinicznymi, ogłosiły zawarcie umowy licencyjnej na rozwój i wprowadzenie na rynki w niektórych krajach, w tym w Europie i Azji, doustnego preparatu o nazwie edarawon (TW001/FNP122)i , stosowanego w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS). Zgodnie z warunkami umowy licencyjnej, firma Ferrer jest odpowiedzialna za rozwój i wprowadzenie na rynek produktu, oraz będzie dokonywała płatności licencyjnych na rzecz firmy Treeway w ustalonych terminach.

Transakcja wykorzystuje duże możliwości i doświadczenie firmy Ferrer w dziedzinie neurologii, by wskazać zaangażowanie obu firm w rozszerzenie dostępu na całym świecie do preparatu TW001/FNP122 w leczeniu SZB.

Inez de Greef, dyrektor naczelny Treeway, zauważyła: „Kierując się zdrowiem pacjentów, opracowywaliśmy TW001/FNP122 na wczesnych etapach rozwoju. Dlatego cieszymy się, że firma Ferrer podjęła się do doprowadzenia naszego głównego produktu do wymaganego kluczowego badania fazy III i udostępnienia go pacjentom z ALS w wielu częściach świata”.

Oscar Pérez, dyrektor naczelny ds. rozwoju działalności i licencjonowania (BD&L) firmy Ferrer, dodał: „Zgodnie z naszym celem, jakim jest dostarczanie transformujących produktów pacjentom na całym świecie, cieszymy sie z zawarcia umowy z firmą Treeway i oczekujemy, że pacjenci odniosą korzyści z ulepszonych możliwości leczenia. TW001/FNP122 doskonale wpisuje się w strategię firmy Ferrer, polegającą na wprowadzaniu nowych cząsteczek do badań klinicznych późnej fazy, rejestracji i wprowadzaniu na rynek w dziedzinie zaburzeń neurologicznych oraz wzmacniania podaży w nadchodzących latach”.

Umowa wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

 

Informacje o ALSii

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS), najczęstsza choroba neuronów ruchowych, to postępująca choroba neurodegeneracyjna neuronów ruchowych w mózgu i rdzeniu kręgowym, powodująca postępujący paraliż, zakończony śmiercią zwykle w ciągu 2 do 5 lat od rozpoznania.

ALS jest rzadką chorobą o wieloczynnikowej etiologii, a dokładny mechanizm patogenezy jest wciąż nieznany. ALS zwykle występuje u osób między 40 a 70 rokiem życia, nieco częsciej u mężczyzn niż u kobiet. Jest spowodowana wieloma czynnikami: 10-15% to ALS uwarunkowane genetycznie, 85-90% to sporadyczne ALS.

 

i TW001 jest odnośnikiem cząsteczki wyznaczonym przez firmą Treeway. FNP122 jest odnośnikiem cząsteczki wyznaczonym przez firmę Ferrer od momentu przejęcia jej rozwoju.

 

ii Masrori and Van Damme; Amyotrophic lateral sclerosis: a clinical review. European Journal of Neurology 2020, 27: 1918-1929

Última modificación
11/11/2021