Ferrer for good

Naszą działalność wykorzystujemy do walki o sprawiedliwość społeczną

blue

W Ferrer chcemy promować nową formę prowadzenia działalności i funkcjonowania w świecie.

 

Nasza działalność nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem mającym na celu inicjowanie istotnych zmian społecznych. Pracujemy, aby osiągnąć minimalny poziom rentowności ekonomicznej, która gwarantuje zrównoważeny firmy, i w ten sposób reinwestować dużą część naszych dochodów w inicjatywy oddziałujące na społeczeństwo, środowisko oraz naszych ludzi.

Ten cel przyświeca wszystkim decyzjom podejmowanym w naszej codziennej pracy i jesteśmy przekonani, że strategiczny plan firmy składający się zaledwie z trzech obszarów określa i określi to, co chcemy osiągnąć w ramach naszejj działalności w przyszłości:

gret people
Great people
lp
Liveable Planet
sj
Collective Action

Wybraliśmy te strategiczne obszary, ponieważ pozwalają nam podjąć zobowiązanie względem tego, co jest dla nas najważniejsze i co naszym zdaniem należy chronić, aby osiągnąć nasz cel: bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, obejmujące zespół Ferrer, społeczności wokół nas i planetę.

Zobacz nasz Raport zrównoważonego rozwoju
z 2022 r. (po angielsku
)

Odkryj Ferrer, jakim chcemy być, z naszym prezesem i dyrektorem generalnym


Jeśli chcesz wysłuchać całej rozmowy, uzyskaj dostęp do naszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2022.

Uzyskaj dostęp do naszego Raportu Zrównoważonego
Rozwoju 2022

Obraz
Ferrer sustainability report
Dostęp do raportów z poprzednich lat:
2019   2020   2021 

 

Uzyskaj dostęp do NFIS z poprzednich lat: 

 2020  2021  2022 

 

 

Firma Ferrer przekroczyła globalne standardy B Corp w zakresie działań na rzecz społeczeństwa i środowiska, przejrzystości oraz odpowiedzialności korporacyjnej we wszystkich terytoriach, na których jest bezpośrednio obecna.

 

Jest to kulminacja procesu, który rozpoczął się wiele lat temu, kiedy prezes i właściciel firmy Ferrer, Sergi Ferrer-Salat, stworzył podstawy pod to, czym chciał, aby była firma. W ciągu ostatnich czterech lat rozszerzyliśmy tę wizję, przekształcając się w organizację o pozytywnym wpływie.

Kwintesencję naszej tożsamości korporacyjnej wyraża hasło „for good”, widniejące obok naszego logo, które wysyła jednoznaczny sygnał co do naszych intencji.

Obraz
black
Obraz
color
Obraz
white

Ferrer w liczbach

daa za rok 2022

kraje, w których jesteśmy obecni
128
kraje, w których jesteśmy obecni
Fakturowanie w wysokości
645 M€
fakturowanie w wysokości
zysków przekazanych na cele społeczne i środowiskowe
46,9%
zysków przekazanych na cele społeczne i środowiskowe
inwestycje w B+R
41,2 M€
inwestycje w B+R
projektów badawczo-rozwojowych znajduje się w badaniach klinicznych
+65%
projektów badawczo-rozwojowych znajduje się w badaniach klinicznych
inwestycje w aktywa przemysłowe
58 M€
inwestycje w aktywa przemysłowe
osoby, które tworzą zespół Ferrer
1.872
osoby, które tworzą zespół Ferrer
godziny szkoleń pracowników
126.969
godziny szkoleń pracowników
stanowisk kierowniczych zajmują kobiety
+51%
stanowisk kierowniczych zajmują kobiety
godzin wolontariatu w projektach społecznych i środowiskowych
6437
godzin wolontariatu w projektach społecznych i środowiskowych
na projekty o pozytywnym wpływie
11 M€
na projekty o pozytywnym wpływie
osób w Ferrer uważa, że to doskonałe miejsce do pracy
75%
osób w Ferrer uważa, że to doskonałe miejsce do pracy
energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych
100%
energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych
redukcji naszego śladu węglowego w ciągu ostatniego roku
10,2%
redukcji naszego śladu węglowego w ciągu ostatniego roku
redukcja emisji w ostatnim roku
8,9%
redukcja emisji w ostatnim roku
Última modificación
11/06/2024