Ferrer for good

Chcemy wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo.

blue

W Ferrer chcemy promować nową formę prowadzenia działalności i funkcjonowania w świecie.

 

Nasza działalność nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem mającym na celu inicjowanie istotnych zmian społecznych. Pracujemy, aby osiągnąć minimalny poziom rentowności ekonomicznej, która gwarantuje zrównoważeny firmy, i w ten sposób reinwestować dużą część naszych dochodów w inicjatywy oddziałujące na społeczeństwo, środowisko oraz naszych ludzi.

Ten cel przyświeca wszystkim decyzjom podejmowanym w naszej codziennej pracy i jesteśmy przekonani, że strategiczny plan firmy składający się zaledwie z trzech obszarów określa i określi to, co chcemy osiągnąć w ramach naszejj działalności w przyszłości:

gret people
Great people
lp
Liveable Planet
sj
Social Justice

Wybraliśmy te strategiczne obszary, ponieważ pozwalają nam podjąć zobowiązanie względem tego, co jest dla nas najważniejsze i co naszym zdaniem należy chronić, aby osiągnąć nasz cel: bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, obejmujące zespół Ferrer, społeczności wokół nas i planetę.

Kwintesencję naszej tożsamości korporacyjnej wyraża hasło „for good”, widniejące obok naszego logo, które wysyła jednoznaczny sygnał co do naszych intencji.

Obraz
black
Obraz
color
Obraz
white

Ferrer w liczbach

daa za rok 2021

 

kraje, w których jesteśmy obecni
128
kraje, w których jesteśmy obecni
Fakturowanie w wysokości
563 M€
fakturowanie w wysokości
zysków przekazanych na cele społeczne i środowiskowe
61,4%
zysków przekazanych na cele społeczne i środowiskowe
inwestycje w B+R
43,5 M€
inwestycje w B+R
projektów badawczo-rozwojowych znajduje się w badaniach klinicznych
+65%
projektów badawczo-rozwojowych znajduje się w badaniach klinicznych
inwestycje w aktywa przemysłowe
15 M€
inwestycje w aktywa przemysłowe
osoby, które tworzą zespół Ferrer
1.744
osoby, które tworzą zespół Ferrer
godziny szkoleń pracowników
103.139
godziny szkoleń pracowników
członków Zarządu to kobiety
+50%
członków Zarządu to kobiety
na projekty o pozytywnym wpływie
9,5 M€
na projekty o pozytywnym wpływie
godzin wolontariatu w projektach społecznych i środowiskowych
1300
godzin wolontariatu w projektach społecznych i środowiskowych
osób w Ferrer uważa, że to doskonałe miejsce do pracy
75%
osób w Ferrer uważa, że to doskonałe miejsce do pracy
energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych
100%
energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych
redukcji naszego śladu węglowego w ciągu ostatniego roku
18,9%
redukcji naszego śladu węglowego w ciągu ostatniego roku
redukcja emisji w ostatnim roku
17,6%
redukcja emisji w ostatnim roku

Wierzymy , że konieczne jest zaangażowanie wszystkich osób w firmie w realizację naszego celu. Chcemy, aby ta wizja, nasz sposób funkcjonowania w świecie , znajdował odzwierciedlenie w podejmowanych przez nas działaniach i decyzjach na co dzień, procesach i kulturze Ferrer. Ale także, aby przekraczała nasze „granice", nieustannie tworząc wartość na rzecz budowania lepszego społeczeństwa .

Przełożyliśmy to dążenie na cztery wartości, które są wspólne dla całego zespołu Ferrer.

 

W ferrer jesteśmy ludźmi z

 

Empatia

Empatía

Pokora

Humildad

Optymizm

Optimismo

Ciekawość

Curiosidad
Última modificación
29/06/2022