Ferrer for good

Chcemy wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwo.

blue

W Ferrer chcemy promować nową formę prowadzenia działalności i funkcjonowania w świecie.

 

Nasza działalność nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem mającym na celu inicjowanie istotnych zmian społecznych. Pracujemy, aby osiągnąć minimalny poziom rentowności ekonomicznej, która gwarantuje zrównoważeny firmy, i w ten sposób reinwestować dużą część naszych dochodów w inicjatywy oddziałujące na społeczeństwo, środowisko oraz naszych ludzi.

Ten cel przyświeca wszystkim decyzjom podejmowanym w naszej codziennej pracy i jesteśmy przekonani, że strategiczny plan firmy składający się zaledwie z trzech obszarów określa i określi to, co chcemy osiągnąć w ramach naszejj działalności w przyszłości:

gret people
Great people
lp
Liveable Planet
sj
Social Justice

Wybraliśmy te strategiczne obszary, ponieważ pozwalają nam podjąć zobowiązanie względem tego, co jest dla nas najważniejsze i co naszym zdaniem należy chronić, aby osiągnąć nasz cel: bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, obejmujące zespół Ferrer, społeczności wokół nas i planetę.

Kwintesencję naszej tożsamości korporacyjnej wyraża hasło „for good”, widniejące obok naszego logo, które wysyła jednoznaczny sygnał co do naszych intencji.

Obraz
black
Obraz
color
Obraz
white

Ferrer w liczbach

daa za rok 2020

 

kraje, w których jesteśmy obecni
128
kraje, w których jesteśmy obecni
inwestycje w B+R
21 M€
inwestycje w B+R
inwestycje w aktywa przemysłowe
11 M€
inwestycje w aktywa przemysłowe
projekty o gwałtownie rosnącej wartości w fazie rozwoju klinicznego
2
projekty o gwałtownie rosnącej wartości w fazie rozwoju klinicznego
projekty o rzeczywistej innowacyjności w fazie rozwoju klinicznego
3
projekty o rzeczywistej innowacyjności w fazie rozwoju klinicznego
sprzedaż netto (44% rynek krajowy i 56% rynek międzynarodowy)
557 M€
sprzedaż netto (44% rynek krajowy i 56% rynek międzynarodowy)
godziny szkoleń pracowników
101.007
godziny szkoleń pracowników
ośrodki Ferrer z systemami zarządzania środowiskiem dostosowanymi do nowej normy ISO 14001:2015
ISO
ośrodki Ferrer z systemami zarządzania środowiskiem dostosowanymi do nowej normy ISO 14001:2015
ograniczenie śladu węglowego w porównaniu z 2018 rokiem
3,9%
ograniczenie śladu węglowego w porównaniu z 2018 rokiem
certyfikacja LEED za projekt ekspansji centrum logistyki
+
certyfikacja LEED za projekt ekspansji centrum logistyki
osoby przeszkolone w zakresie nowej polityki antykorupcyjnej Ferrer
787
osoby przeszkolone w zakresie nowej polityki antykorupcyjnej Ferrer
wpłaty na rzecz fundacji i stowarzyszeń (99% w społeczności lokalnej)
6,2 M€
wpłaty na rzecz fundacji i stowarzyszeń (99% w społeczności lokalnej)
osoby, które tworzą zespół Ferrer
1.861
osoby, które tworzą zespół Ferrer
energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych
100%
energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych

Wierzymy , że konieczne jest zaangażowanie wszystkich osób w firmie w realizację naszego celu. Chcemy, aby ta wizja, nasz sposób funkcjonowania w świecie , znajdował odzwierciedlenie w podejmowanych przez nas działaniach i decyzjach na co dzień, procesach i kulturze Ferrer. Ale także, aby przekraczała nasze „granice", nieustannie tworząc wartość na rzecz budowania lepszego społeczeństwa .

Przełożyliśmy to dążenie na cztery wartości, które są wspólne dla całego zespołu Ferrer.

 

W ferrer jesteśmy ludźmi z

 

Empatia

Empatía

Pokora

Humildad

Optymizm

Optimismo

Ciekawość

Curiosidad
Última modificación
13/07/2021