Transparentność

Chcemy dzielić się tym, co i jak robimy

blue

Osoby oraz ich zdrowie są celem pracy w branży farmaceutycznej i współpraca wszystkich zainteresowanych osób pozwala osiągnąć ten cel. System opieki zdrowotnej z ośrodkami i infrastrukturą, pracownicy służby zdrowia ze swoją wiedzą i doświadczeniem klinicznym, branża farmaceutyczna ze swoją kompetencją i możliwościami finansowymi oraz sami pacjenci ze swoim doświadczeniem w radzeniu sobie z chorobą. Wszyscy współpracują w ramach wypróbowanego modelu sukcesu, który w ostatnich dziesięcioleciach zrewolucjonizował opiekę zdrowotną. 

95% dostępnych leków zostało stworzonych w ramach tego modelu i dowody naukowe przypisują nowym produktom farmaceutycznym nawet 70% wzrost długości życia w ostatnich latach.

 

Branża farmaceutyczna musi być w czołówce światowej, jeśli chodzi o wiedzę naukową i dostarczać społeczeństwu rozwiązania spełniające potrzeby w obszarze zdrowia i dobrego samopoczucia. Z tego powodu Ferrer inwestuje w badania i rozwój oraz nawiązuje współpracę z organizacjami i pracownikami służby zdrowia. Tym działaniom musi towarzyszyć całkowita przejrzystość i zobowiązanie do informowania o nich społeczeństwa, aby zrozumiało charakter współpracy, jak również wartość dodaną, jaką stanowi taka współpraca i w jaki sposób działa na naszą korzyść.

Współpraca między branżą a pracownikami służby zdrowia jest szczególnie ważna. 

Badania i rozwój nowych leków oraz ich odpowiednie wykorzystanie nie byłyby możliwe z uwzględnieniem bieżących warunków bez tej współpracy, zarówno wspólnie z placówkami medycznymi, jak i na poziomie indywidualnym. 
Ta współpraca jest niezwykle pozytywna dla specjalistów, ponieważ aktualizuje i wzbogaca ich wiedzę na temat leków, pomaga im w ciągłej nauce i umożliwia udział w najbardziej zaawansowanych badaniach na skalę międzynarodową. To wszystko poprawia jakość opieki w systemie zdrowotnym i dlatego przynosi korzyści pacjentom, co jest ostatecznym powodem świadczenia usług zdrowotnych.
Jako przykład naszego zaangażowania w transparentność oraz w celu zwiększenia zaufania społeczeństwa, co rok publikujemy informacje o przelewach środków i płatnościach realizowanych na rzecz pracowników, placówek medycznych i stowarzyszeń pacjentów, jak również o przelewach środków związanych z badaniami i rozwojem.

Przelewy środków

Przelewy środków związane z badaniami i rozwojem

€12.7M
2017
€8.9M
2018
€5.4M
2019
€5.3M
2020
€5.1M*
2021
€7.5M**
2022

*Ponadto, z filii w Niemczech przeprowadzono transfery wartości związane z badaniami i rozwojem (R&D) na kwotę 50 000 euro.

**Ponadto, z filii w Niemczech przeprowadzono transfery wartości związane z badaniami i rozwojem (R&D) na kwotę 25 000 euro.

Kodeksy postępowania i normy dotyczące produktów

Ferrer jest członkiem różnego rodzaju zrzeszeń pracodawców i przestrzega odpowiednich kodeksów postępowania, jak również wszystkich norm, które stosuje w odniesieniu do swoich produktów. 

Última modificación
29/06/2023