Przelewy środków

Zaangażowanie w transparentność

Współpraca między branżą i placówkami medycznymi, pracownikami służby zdrowia i stowarzyszeniami pacjentów ma kluczowe znaczenie

Bezpośrednie lub pośrednie przelewy środków, które zostały przedstawione w dalszej części odzwierciedlają wsparcie firmy Ferrer dla pracowników służby zdrowia celem umożliwienia im ciągłego doskonalenia zawodowego, wynagrodzenia za świadczenie usług pracownikom lub placówkom medycznym w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie kliniczne oraz płatności z tytułu udziału i zaangażowania ośrodków i pracowników w B+R. Po wyborze roku, typu odbiorcy i kraju, z którego są realizowane dane przelewy środków można zobaczyć informacje 

blue
Pracownicy służby zdrowia
Placówki medyczne
Stowarzyszenia pacjentów

Sprawdź uwagę metodologiczną dotyczącą przelewów środków realizowanych z Hiszpanii (PDF)

 

Sprawdź uwagę metodologiczną dotyczącą przelewów środków realizowanych z Niemiec (PDF)

 

Informacje opublikowane zgodnie z wymogami Kodeksu na tej stronie internetowej są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby postępowania zgodnie z postanowieniami Kodeksu.  Jakiekolwiek inne późniejsze wykorzystanie lub przetwarzanie danych oddala się od wyznaczonego celu.

 

Publikacja imienna indywidualna: Przelewy środków realizowanych co roku w sposób indywidualny na rzecz każdej placówki zdrowia są sumowane w taki sposób, że publikowana jest suma na rzecz każdej placówki i poszczególnych pracowników służby zdrowia. Analiza jest dostępna wyłącznie do wglądu, w stosownych przypadkach, przez poszczególne placówki zdrowia, organy kontroli Kodeksu lub kompetentne organy władzy.

1.     Pracownicy służby zdrowia (PSZ) miasto praktyki zawodowej Placówki medyczne (PM) : miasto, w którym znajduje się siedziba
2.     Kraj praktyki zawodowej
3.     Współpraca / patronat nad PM / strony trzecie wyznaczone przez PM do zarządzania imprezami o charakterze naukowym i naukowo-zawodowym
4.     Opłaty rejestracyjne za udział w imprezach o charakterze naukowym i naukowo-zawodowym
5.     Podróż i zakwaterowanie na potrzeby udziału w imprezach o charakterze naukowym i naukowo-zawodowym
6.     Świadczenie usług. Wynagrodzenie.
7.     Możesz skorzystać ze swoich praw do dostępu i sprostowania, jak również składać zapytania i sugestie dotyczące przetwarzania twoich danych o charakterze osobowym, kierując się do Inspektora ochrony danych firmy Ferrer drogą elektroniczną na adres lopd@ferrer.com, załączając kopię dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy czym w temacie wiadomości należy wpisać "Przelewy środków".

Última modificación
27/06/2023