Zespół zarządzający

Wierzymy w inny sposób robienia rzeczy, używając Ferrera jako siły do ​​zmiany

blue

Ferrer jest rodzinną firmą międzynarodową, z siedzibą w Barcelonie, a jej prezesem jest Sergi Ferrer-Salat.  Zespół składa się z ponad 1800 pracowników różnych narodowości i wszyscy wnoszą ogromny wkład dzięki różnorodności swoich doświadczeń.

Ukończył ekonomię i zarządzanie na Uniwersytecie Barcelońskim. Od 1998 roku jest prezesem firmy Ferrer. Prowadzi działalność charytatywną i sprawuje mecenat między innymi za pośrednictwem fundacji Fundació de Música Ferrer-Salat, która od 1982 roku pozostaje wierna zaangażowaniu na rzecz wzmacniania pozycji osób, zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez muzykę. Od wielu lat jest także zaangażowany w intensywną działalność solidarnościową we współpracy z takimi organizacjami, jak WWF, Greenpeace i Lekarze bez Granic.

MARIO ROVIROSA
SERGI FERRER-SALAT
Prezes

 

 

Komitet Sterujący

Posiada tytuł licencjata administracji biznesowej oraz dyplom MBA Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania ESADE. Do firmy Ferrer dołączył w 2016 roku jako dyrektor generalny pionu farmaceutycznego, a dwa lata później objął stanowisko dyrektora generalnego. Przed przejściem do firmy Ferrer przez ponad 22 lata pracował w branży farmaceutycznej w innych międzynarodowych firmach rodzinnych, takich jak Almirall i Chiesi w Hiszpanii i we Włoszech.

MARIO ROVIROSA
MARIO ROVIROSA
CEO

Absolwentka administracji biznesowej i zarządzania międzynarodowego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bremie (Niemcy). Dołączyła do firmy Ferrar w 2003 roku jako stażystka w dziale międzynarodowym. Po roku pracy w sektorze logistycznym wróciła w 2005 roku do działu międzynarodowego Ferrer. Od tego czasu zajmowała szereg stanowisk w dziale międzynarodowym. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektor korporacyjnej działu transformacji , który inicjuje strategiczne i przekrojowe projekty firmy.

CECILIA VON AHN
CECILIA VON AHN
Dyrektor ds. transformacji

Absolwentka chemii i technologii farmaceutycznej z tytułem MBA uzyskanym w ESADE. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej, a przed dołączeniem do firmy Ferrer była dyrektorem ds. strategii globalnej.

Giovanna Amadori
Giovanna Amadori
menedżer ds. strategii

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Barcelońskim, posiada też dyplomy SEP i AMP Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania ESADE. Pełni funkcję Dyrektor ds. Prawnych spółek grupy Ferrer. Przez podjęciem pracy w firmie Ferrer w 2015 roku zajmowała szereg stanowisk w pionach prawnych i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych firmach farmaceutycznych, zarówno krajowych (Salvat), jak i międzynarodowych (Madaus, Rottapharm). Obecnie odpowiada za dział prawny, własności przemysłowej oraz etyki i zgodności w firmie Ferrer.

MERITXELL CASAS
MERITXELL CASAS
Dyrektor ds. prawnych

Jest przedsiębiorcą od ponad 20 lat oraz ekspertem w zakresie innowacji i transformacji cyfrowej. Ma wykształcenie w zakresie inżynierii przemysłowej, ukończył program wykonawczy dla rozwijających się firm na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i jest absolwentem Centrum Przedsiębiorczości w Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Sergio Cortés
Sergio Cortés
dyrektor ds. rozwiązań cyfrowych w dziale danych oraz menedżer ds. sztucznej inteligencji

Absolwent medycyny na Uniwersytecie w Buenos Aires, Jorge pracował jako rezydent i asystent zespołu, zarówno w publicznej, jak i prywatnej służbie zdrowia, do momentu zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w branży farmaceutycznej w zakresie badań klinicznych. Od tego momentu zrozumiał, że może nadal przyjmować wielu pacjentów gdzie indziej, podążając ścieżką, która doprowadziła go do Ferrera. W trakcie tej trajektorii pełnił różne funkcje, zarówno w obszarze medycznym, jak i handlowym, działając jako lider zespołu w Argentynie, Hiszpanii, Ameryce Łacińskiej i Kanadzie, aw ostatnich latach na całym świecie w obszarze spraw medycznych.

Jorge Cuneo
Jorge Cúneo
Dyrektor medyczny

Wyższe wykształcenie z zakresu inżynierii telekomunikacyjnej oraz studia podyplomowe z zakresu badań rynku. Przed dołączeniem do firmy Ferrer David pracował przez 20 lat w różnych branżach, głównie w przemyśle farmaceutycznym i firmach międzynarodowych, gdzie organizował i koordynował multidyscyplinarne zespoły działające na poziomie lokalnym, regionalnym i korporacyjnym. Obecnie kieruje obszarem marketingu korporacyjnego i dostępu do rynku, co obejmuje marketing, kalkulację cen i dostęp do rynku, analizy rynku, gotowość do wprowadzenia na rynek, rzecznictwo pacjenta, sprawy publiczne i programy pozyskiwania klientów.

 

David Ferrando
David Ferrando
dyrektor ds. marketingu i menedżer ds. dostępu do rynku

Uzyskał tytuł licencjata administracji i zarządzania na Autonomicznym Uniwersytecie Barcelońskim, ukończył też program rozwoju kadry kierowniczej w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania ESADE. Przez kilka lat pracował w sektorze usług profesjonalnych jako audytor finansowy, a następnie konsultant ds. strategii i działalności operacyjnej. Pracę w firmie Ferrer rozpoczął w 2007 roku na stanowisku Dyrektora ds. Finansów i Systemów w jednej z jej spółek zależnych. Obecnie odpowiada za następujące działy firmy Ferrer: finansowy, kontroli zarządzania, zaopatrzenia, systemów, obsługi klienta i audytu wewnętrznego firmy Ferrer.

DAVID FERRER
DAVID FERRER
Dyrektor ds. finansów i usług korporacyjnych

Doktorat z biologii molekularnej na Uniwersytecie w Zurychu i dyplom z zakresu spraw regulacyjnych z TOPRA na Uniwersytecie w Cardiff. Dzięki ponad 22-letniemu łączeniu doświadczeń w zakresie badań naukowych i spraw regulacyjnych w branży farmaceutycznej Marta może się skupić na prowadzeniu rejestracji i umożliwianiu wczesnego dostępu do rynków innowacyjnych leków na całym świecie z różnych obszarów terapeutycznych, w tym onkologii, neurologii, chorób układu krążenia i nerek. Obecnie odpowiada za działy jakości, spraw regulacyjnych i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w firmie Ferrer.

Marta Parmar
Marta Parmar
dyrektor ds. jakości i regulacji oraz inspektor nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Ukończył farmację na Uniwersytecie Barcelońskim, posiada też dyplom EMBA Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania ESADE oraz AMP uzyskany w szkole podyplomowej IESE. Jest profesorem i mentorem przedsiębiorczości w ESADE, UPF i CESIE. Po 18 latach zajmowania różnych stanowisk kierowniczych w regionalnych i globalnych pionach handlowych firm biofarmaceutycznych Amgen i Celgene, dołączył do Ferrer w 2018 roku, aby kierować tworzeniem działu strategii globalnej. Obecnie odpowiada za korporacyjne działy marketingu, kosztorysowania i dostępu do rynku, analiz biznesowych, strategii wielokanałowej i rozwoju biznesu.

ÓSCAR PÉREZ
OSCAR PÉREZ
Główny specjalista naukowy

Posiada dyplom inżynierii chemicznej i procesowej uzyskany na uniwersytecie EUETIB. Przed dołączeniem do naszej firmy w 2017 roku przez 5 lat była dyrektorem produkcji w firmie Novartis. Wcześniej zajmowała stanowiska związane z operacjami przemysłowymi w innych międzynarodowych i krajowych firmach farmaceutycznych (Alcon-B.Braun / Esteve). Obecnie odpowiada w firmie Ferrer za pion operacyjny, który obejmuje zakłady farmaceutyczne, zakład chemiczny oraz centrum logistyczno-dystrybucyjne.

MARTA VELA
MARTA VELA
Dyrektor operacyjny

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Barcelońskim, posiada też dyplom MBA Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania ESADE. Pracę w firmie Ferrer rozpoczęła w 2018 roku. Przed zatrudnieniem w naszej firmie była odpowiedzialna za zarządzanie kadrami w kilku przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym. W naszej firmie odpowiada za zasoby ludzkie i zrównoważony rozwój.

BEATRIZ VILA
BEATRIZ VILA
Dyrektor ds. ludzi i zrównoważonego rozwoju

W skład Rady Dyrektorów wchodzą Sergi Ferrer-Salat (przewodniczący), Mario Rovirosa Escosura (sekretarz) i Josep Vilarasau Salat (doradca).

W grudniu 2020 r. powołano Radę Doradczą Rady Dyrektorów ds. etyki, zgodności i audytu w celu dalszego wzmacniania modelu zarządzania firmy Ferrer. W skład Rady Doradczej wchodzą Sergi Ferrer-Salat (przewodniczący), Rafael Abella Martín (niezależny ekspert ds. audytu), José Ignacio González Feixa (niezależny ekspert ds. etyki i zgodności) oraz Meritxell Casas Algarra (sekretarz).