Zespół zarządzający

Wierzymy w inny sposób robienia rzeczy, używając Ferrera jako siły do ​​zmiany

blue

Ferrer jest rodzinną firmą międzynarodową, z siedzibą w Barcelonie, a jej prezesem jest Sergi Ferrer-Salat.  Zespół składa się z ponad 1800 pracowników różnych narodowości i wszyscy wnoszą ogromny wkład dzięki różnorodności swoich doświadczeń.

Ukończył ekonomię i zarządzanie na Uniwersytecie Barcelońskim. Od 1998 roku jest prezesem firmy Ferrer. Prowadzi działalność charytatywną i sprawuje mecenat między innymi za pośrednictwem fundacji Fundació de Música Ferrer-Salat, która od 1982 roku pozostaje wierna zaangażowaniu na rzecz wzmacniania pozycji osób, zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez muzykę. Od wielu lat jest także zaangażowany w intensywną działalność solidarnościową we współpracy z takimi organizacjami, jak WWF, Greenpeace i Lekarze bez Granic.

MARIO ROVIROSA
SERGI FERRER-SALAT
Prezes

 

 

Komitet Sterujący

Posiada tytuł licencjata administracji biznesowej oraz dyplom MBA Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania ESADE. Do firmy Ferrer dołączył w 2016 roku jako dyrektor generalny pionu farmaceutycznego, a dwa lata później objął stanowisko dyrektora generalnego. Przed przejściem do firmy Ferrer przez ponad 22 lata pracował w branży farmaceutycznej w innych międzynarodowych firmach rodzinnych, takich jak Almirall i Chiesi w Hiszpanii i we Włoszech.

MARIO ROVIROSA
MARIO ROVIROSA
CEO

Absolwentka administracji biznesowej i zarządzania międzynarodowego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bremie (Niemcy). Dołączyła do firmy Ferrar w 2003 roku jako stażystka w dziale międzynarodowym. Po roku pracy w sektorze logistycznym wróciła w 2005 roku do działu międzynarodowego Ferrer. Od tego czasu zajmowała szereg stanowisk w dziale międzynarodowym. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektor korporacyjnej działu transformacji , który inicjuje strategiczne i przekrojowe projekty firmy.

CECILIA VON AHN
CECILIA VON AHN
Dyrektor ds. transformacji

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Barcelońskim, posiada też dyplomy SEP i AMP Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania ESADE. Pełni funkcję Dyrektor ds. Prawnych spółek grupy Ferrer. Przez podjęciem pracy w firmie Ferrer w 2015 roku zajmowała szereg stanowisk w pionach prawnych i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych firmach farmaceutycznych, zarówno krajowych (Salvat), jak i międzynarodowych (Madaus, Rottapharm). Obecnie odpowiada za dział prawny, własności przemysłowej oraz etyki i zgodności w firmie Ferrer.

MERITXELL CASAS
MERITXELL CASAS
Dyrektor ds. prawnych

Ukończył farmację na Uniwersytecie Barcelońskim i program szkolenia kadry kierowniczej na SDA Bocconi. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania ESADE. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze farmaceutycznym na szczeblu krajowym i międzynarodowym, a także jest stałym współpracownikiem szeregu szkół biznesowych. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Ferrer w 2018 roku zajmował różne stanowiska w działach marketingu, sprzedaży, innowacji i transformacji. Obecnie odpowiada za pion handlowy firmy Ferrer.

RICARDO CASTRILLO
RICARDO CASTRILLO
Dyrektor ds. handlowy

Absolwent medycyny na Uniwersytecie w Buenos Aires, Jorge pracował jako rezydent i asystent zespołu, zarówno w publicznej, jak i prywatnej służbie zdrowia, do momentu zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w branży farmaceutycznej w zakresie badań klinicznych. Od tego momentu zrozumiał, że może nadal przyjmować wielu pacjentów gdzie indziej, podążając ścieżką, która doprowadziła go do Ferrera. W trakcie tej trajektorii pełnił różne funkcje, zarówno w obszarze medycznym, jak i handlowym, działając jako lider zespołu w Argentynie, Hiszpanii, Ameryce Łacińskiej i Kanadzie, aw ostatnich latach na całym świecie w obszarze spraw medycznych.

Jorge Cuneo
Jorge Cuneo
Dyrektor medyczny

Uzyskał tytuł licencjata administracji i zarządzania na Autonomicznym Uniwersytecie Barcelońskim, ukończył też program rozwoju kadry kierowniczej w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania ESADE. Przez kilka lat pracował w sektorze usług profesjonalnych jako audytor finansowy, a następnie konsultant ds. strategii i działalności operacyjnej. Pracę w firmie Ferrer rozpoczął w 2007 roku na stanowisku Dyrektora ds. Finansów i Systemów w jednej z jej spółek zależnych. Obecnie odpowiada za następujące działy firmy Ferrer: finansowy, kontroli zarządzania, zaopatrzenia, systemów, obsługi klienta i audytu wewnętrznego firmy Ferrer.

DAVID FERRER
DAVID FERRER
Dyrektor ds. finansów i usług korporacyjnych

Ukończyła farmację na Uniwersytecie Barcelońskim, a także studia podyplomowe w dziedzinie badań i rozwoju oraz rejestrów w sektorze farmaceutycznym na tymże uniwersytecie. Pracę w dziale ds. regulacji firmy Ferrer rozpoczęła w 1999 roku, krótko po ukończeniu studiów. Obecnie odpowiada w naszej firmie za dział jakości, regulacji i nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych.

SILVIA MARTÍN
SILVIA MARTÍN
Dyrektor ds. przepisów i jakości

Posiada tytuł licencjata chemii i magistra biochemii Uniwersytetu w Zagrzebiu, doktorat z biologii molekularnej uzyskany na Autonomicznym Uniwersytecie Madryckim (Centro Severo Ochoa) oraz dyplom EMBA Uniwersytetu Golden Gate w San Francisco. Zgromadziła wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju w sektorze farmaceutycznym, zwłaszcza jako dyrektor ds. naukowych w kilku firmach z regionu San Francisco. Do firmy Alexza dołączyła w 2005 roku, obejmując stanowisko w dziale zarządzania biznesowego i sojuszy. Obecnie odpowiada za dział badań i rozwoju firmy Ferrer.

TATJANA NARANDA
TATJANA NARANDA
Dyrektor ds. R&D

Ukończył farmację na Uniwersytecie Barcelońskim, posiada też dyplom EMBA Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania ESADE oraz AMP uzyskany w szkole podyplomowej IESE. Jest profesorem i mentorem przedsiębiorczości w ESADE, UPF i CESIE. Po 18 latach zajmowania różnych stanowisk kierowniczych w regionalnych i globalnych pionach handlowych firm biofarmaceutycznych Amgen i Celgene, dołączył do Ferrer w 2018 roku, aby kierować tworzeniem działu strategii globalnej. Obecnie odpowiada za korporacyjne działy marketingu, kosztorysowania i dostępu do rynku, analiz biznesowych, strategii wielokanałowej i rozwoju biznesu.

ÓSCAR PÉREZ
OSCAR PÉREZ
Dyrektor ds. marketingu korporacyjnego, dostęp do rynku i rozwój biznesu

Posiada dyplom inżynierii chemicznej i procesowej uzyskany na uniwersytecie EUETIB. Przed dołączeniem do naszej firmy w 2017 roku przez 5 lat była dyrektorem produkcji w firmie Novartis. Wcześniej zajmowała stanowiska związane z operacjami przemysłowymi w innych międzynarodowych i krajowych firmach farmaceutycznych (Alcon-B.Braun / Esteve). Obecnie odpowiada w firmie Ferrer za pion operacyjny, który obejmuje zakłady farmaceutyczne, zakład chemiczny oraz centrum logistyczno-dystrybucyjne.

MARTA VELA
MARTA VELA
Dyrektor operacyjny

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Barcelońskim, posiada też dyplom MBA Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania ESADE. Pracę w firmie Ferrer rozpoczęła w 2018 roku. Przed zatrudnieniem w naszej firmie była odpowiedzialna za zarządzanie kadrami w kilku przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym. W naszej firmie odpowiada za zasoby ludzkie i zrównoważony rozwój.

BEATRIZ VILA
BEATRIZ VILA
Dyrektor ds. ludzi i zrównoważonego rozwoju

W skład Rady Dyrektorów wchodzą Sergi Ferrer-Salat (przewodniczący), Mario Rovirosa Escosura (sekretarz), Josep Vilarasau Salat (doradca) i Joan Fanés Trillo (doradca).

W grudniu 2020 r. powołano Radę Doradczą Rady Dyrektorów ds. etyki, zgodności i audytu w celu dalszego wzmacniania modelu zarządzania firmy Ferrer. W skład Rady Doradczej wchodzą Sergi Ferrer-Salat (przewodniczący), Rafael Abella Martín (niezależny ekspert ds. audytu), José Ignacio González Feixa (niezależny ekspert ds. etyki i zgodności) oraz Meritxell Casas Algarra (sekretarz).