Pacjenci

Wspieramy rozwiązania i konkretne reakcje na niespełnione potrzeby

Wspieramy rozwiązania i konkretne reakcje na niespełnione potrzeby

Zaangażowanie firmy Ferrer na rzecz społeczeństwa wykracza dużo dalej poza limity naszej działalności biznesowej

purple

Obecnie ludzie zaczynają się troszczyć o swój dobrobyt w bardziej aktywny sposób i robią to z perspektywy globalnej. Dlatego w Ferrer dostarczamy społeczeństwu niezbędne informacje, aby ludzie mogli podejmować decyzje związane ze swoim zdrowiem. Celem jest również reagowanie na potrzeby pacjentów, którzy chcą być zaangażowani na możliwie jak najwcześniejszym etapie we wszystkie podejmowane decyzje i procesy, które mają wpływ na ich dobrobyt. 

Jako firma z branży medycznej, która koncentruje się na świecie farmaceutycznym, firma Ferrer jest świadoma znaczenia bliskiej współpracy z pacjentami w rozwijaniu form leczenia i rozwiązań zgodnych z ich potrzebami. 

Pacjenci biorą udział w kluczowych etapach, aby propozycje były naprawdę pożyteczne dla tych osób, dla których są tworzone rozwiązania w odpowiedzi na ich konkretne problemy. To oznacza, że pacjenci są przez nas włączani zarówno w procesy definiowania problemów, jak i rozwoju koncepcji, formy aplikacji, projektu badań klinicznych i oceny skuteczności.

pacientes

Nasze zaangażowanie na rzecz ludzi jest niezwykle jasne: chcemy być blisko pacjentów, pracować razem z nimi, aby rozwijać najlepsze wszechstronne rozwiązania, które zapewnią im jak najlepszy dobrobyt.

 

Dokładamy starań, aby nasze formy leczenia były bezpieczne, oferując wiarygodne i aktualne informacje. Bezpieczeństwo jest kluczowym komponentem jakości opieki zdrowotnej i prawem pacjentów. W Ferrer jesteśmy wierni naszym zasadom i mając na uwadze poprawę zdrowia i integralności osób, angażujemy wszystkie nasze wysiłki w zapobieganie wszelkim możliwym skutkom ubocznym leków. W tym celu leki są nieustannie kontrolowane i obserwowane, nawet gdy nie ma żadnych alarmujących sygnałów.