Pacjenci

Ferrer to partnerstwo mające na celu przekształcenie doświadczeń

orange

W firmie Ferrer naszą działalność wykorzystujemy do walki o sprawiedliwość społeczną. W związku z tym koncentrujemy się na poprawie doświadczeń pacjentów poprzez holistyczne projektowanie, wielofunkcyjną metodę poprawy doświadczeń pacjentów w opiece zdrowotnej.

Zachęca to ludzi do spojrzenia wstecz, dostrzeżenia wzajemnych powiązań w systemie opieki zdrowotnej i poszukiwania możliwości ulepszenia interakcji pacjentów ze wszystkimi elementami, które mają wpływ na ich opiekę zdrowotną.

Nasza organizacja, podejście i realizacja interwencji umożliwiają wszystkim zainteresowanym stronom zmianę doświadczeń pacjentów związanych z opieką zdrowotną.

Holistic patients Ferrer

Nasze holistyczne podejście do zapewniania rozwiązań

Wiemy, że najlepsze wyniki osiągane są wtedy, gdy ludzie i systemy skutecznie ze sobą współpracują. Jako firma zintegrowana pionowo, efektywnie zarządzamy naszym łańcuchem wartości i jesteśmy zmotywowani do współpracy między działami. Gwarantuje to, że głos pacjenta jest słyszany w trakcie całego procesu opracowywania, rozwoju, wprowadzania na rynek, jak również w ciągu procesu leczenia.

W Ferrer cofamy się o krok, analizujemy całościowy kontekst i szukamy możliwości poprawy interakcji pacjentów ze wszystkimi czynnikami wpływającymi na ich zdrowie.

Nasze podejście pozwala nam współpracować z naszymi partnerami i zapewniać rozwiązania we właściwym czasie.

orange
left
Áreas terapéuticas Ferrer

Partnerstwo, którego celem jest ulepszenie doświadczeń

Naszą ambicją jest tworzenie wzajemnie korzystnych relacji między społecznością pacjentów a firmą Ferrer. Do naszych bieżących relacji z grupami pacjentów i organizacjami zawodowymi podchodzimy z pokorą, empatią, optymizmem i ciekawością.

Nasze relacje pozwalają nam odpowiednio reagować na zmieniające się potrzeby społeczności, którym służymy, i pomagają nam przeobrażać doświadczenia pacjentów na każdym etapie ich choroby.

orange
right
Phantasticals Ferrer

Zwiększanie świadomości

Naszym celem w firmie Ferrer jest zapewnienie znaczącej wartości dodanej osobom cierpiącym na poważne choroby. Dlatego zdefiniowaliśmy jasną globalną strategię, aby opracować portfolio holistycznych rozwiązań i innowacyjnych produktów z myślą o zmianie życia pacjentów żyjących z poważnymi i wyniszczającymi chorobami, zwłaszcza w przypadku chorób naczyń płucnych i śródmiąższowych chorób płuc.

Aby pomóc zwiększyć świadomość na temat nadciśnienia płucnego i stwardnienia zanikowego bocznego, uruchamiamy PHantasticALS jako niezaprzeczalny dowód na słuszność naszego stanowiska wobec osób cierpiących na te schorzenia.

Poznaj projekt Phantasticals

orange
left

Jesteśmy zespołem oddanych ekspertów, których pasją jest zagwarantowanie że ich zdanie jest brane pod uwagę we wszystkich aspektach naszej działalności.

 

Ferrer for good patients