Strategia prac badawczo-rozwojowych

W Ferrer skupiamy się na identyfikacji projektów o zróżnicowanej wartości

orange

Cel firmy Ferrer polegający jakim jest wykorzystanie naszej działalności do walki o sprawiedliwość społeczną, jest obecny we wszystkim, co robimy w naszej firmie. Organizacja badawczo-rozwojowa ma na celu opracowywanie i dostarczanie przełomowych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów z ciężkimi chorobami w dwóch głównych obszarach:

Połączyliśmy talent, fachową wiedzę, narzędzia i naukowy know-how, aby zapewnić terapie zmieniające życie pacjentom, u których obecne są niezaspokojone potrzeby terapeutyczne. Prowadzone przez nas prace badawczo-rozwojowe koncentrują się na wprowadzeniu innowacyjnych metod dostarczania leków w celu doskonalenia leków w kontekście stanu, progresji i objawów choroby. Wykorzystujemy również nasze innowacje do opracowywania najnowocześniejszych produktów i usług cyfrowych, które wraz z naszymi produktami oferują nowe technologie zapewniające nieinwazyjne wsparcie terapeutyczne dla pacjentów.

W związku z tym przyjęliśmy dynamiczną strategię prac badawczo-rozwojowych, której celem jest poprawa naszego zrozumienia chorób, aby stymulować rozwój nowych potencjalnych terapii. Rozwój jest ukierunkowany w oparciu o doświadczenia pacjentów, które odzwierciedlają ich rzeczywiste potrzeby, umożliwiając nam dokonywanie mądrych, dobrze zintegrowanych wyborów w celu szybkiego dostosowania się do nowych wyzwań i możliwości.

Kiedy prowadzimy badania, tworzymy, wprowadzamy innowacje i rozwijamy się, zawsze mamy na uwadze pacjentów i ich potrzeby. Pracujemy dla nich, aby zapewnić terapie zmieniające ich życie – produkty, które rewolucjonizują skuteczność leków i poprawiają jakość ich życia.

Plany

 

Nasze innowacyjne podejście zaowocowało opracowaniem wielu potencjalnych produktów, które mogą zaoferować pacjentom lepszą jakość życia. Nasi badacze stale oceniają możliwości rozwoju i dostarczania zróżnicowanych i znaczących rozwiązań.

Naszym celem jest tworzenie nowych, ważnych leków do leczenia przewlekłego lub leczenia ostrej fazy wyniszczających objawów i schorzeń. Kilka naszych programów zostało opracowanych przy użyciu naszej własnej zastrzeżonej technologii, Staccato®, która umożliwia opracowanie nowatorskich terapii w ostrej i przerywanej fazie chorób.

Nasz obecny plan jest zorientowany na pacjenta i obejmuje nasze obszary terapeutyczne: choroby naczyń płucnych i śródmiąższowe choroby płuc oraz zaburzenia neurologiczne.

Ponadto kontynuujemy rozwój produktów, które mają potencjał, aby odpowiedzieć na niezaspokojone potrzeby pacjentów z zespołem wymiotów cyklicznych (CVS) i retinopatią cukrzycową. Programy te są dostępne do nawiązania współpracy w niektórych regionach geograficznych.

PROGRAMY PRZEDKLINICZNY FAZA I FAZA II FAZA III REJESTR W OBROCIE
ZABURZENIA NEUROLOGICZNE
W OBROCIE
           
FNP 122 - Doustny edarawon (stwardnienie zanikowe boczne)
 
 
 
 
   
FNP 223 - ASN90 (postępujące porażenie nadjądrowe – PSP)
 
 
 
     
FNP 150 - Apomorfina Staccato® (choroba Parkinsona)
 
 
 
     
FNP 002 - Alprazolam Staccato® (padaczka)
 
licencjonowane
do UCB
 
   
CHOROBY NACZYŃ PŁUCNYCH I ŚRÓDMIĄŻSZOWE CHOROBY PŁUC            
FNP 020 - PAH Care (nadciśnienie płucne)
(Digital Health Project opracowany wspólnie z Wellthy Therapeutics)
     
 
 
 
INNE *            
FNP 010 - Granisetron Staccato® (zespół wymiotów cyklicznych)
 
 
 
     
FNP 120 - Peptyd GLP1 (retinopatia cukrzycowa)
 
 
       

 

* W przypadku zainteresowania współpracą w ramach któregokolwiek z tych programów prosimy o kontakt z nami tutaj.

 

 

 

Nasze technologie

 

Technologia Staccato® One Breath™ – system OBT™, został opracowany jako technologia założycielska dla Alexza Pharmaceuticals (spółki zależnej należącej w całości do firmy Ferrer). Jego unikalna technologia została zastosowana w konstrukcji ręcznego inhalatora, aby dostarczyć czysty lek. w postaci aerozolu głęboko do płuc, zapewniając szybkie dostarczanie ogólnoustrojowe i początek działania terapeutycznego w prosty, nieinwazyjny sposób. Platforma ta ma potencjał, aby wyjść naprzeciw niezaspokojonym potrzebom i może zostać dostosowana do dostarczania wielu różnych związków zapewniających istotne korzyści farmaceutyczne w innowacyjny sposób.

staccato

Jak działa system Staccato®

System Staccato wykorzystuje system szybkiego ogrzewania zdolny do osiągnięcia bardzo wysokich temperatur w ciągu zaledwie 100 milisekund, w celu odparowania niepreparowanego aktywnego składnika farmaceutycznego, osadzonego cienką warstwą na podłożu ze stali nierdzewnej. Kiedy pacjent wdycha przez system Staccato, powierzchnia podłoża ze stali nierdzewnej jest natychmiast podgrzewana, tworząc aerozolowane cząsteczki leku.
Pacjent wdycha te cząstki, których rozmiar jest optymalny, aby dotrzeć do najgłębszych i najbardziej unaczynionych obszarów płuc. Osiąga to szybką i całkowitą absorpcję do krwiobiegu.

orange
right

Skuteczność technologii Staccato została potwierdzona poprzez jej dopuszczenie przez EMA, FDA i wiele innych agencji regulacyjnych jako proszku do inhalacji Adasuve® (loksapina). Adasuve jest wskazany w leczeniu ostrej fazy pobudzenia związanego ze schizofrenią lub zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I u dorosłych. Pełne informacje dotyczące przepisywania leków, w tym ostrzeżenie w ramce, można znaleźć na stronie adasuve.com lub witrynie EMA.

Obecnie na tej platformie opracowujemy 2 produkty: FNP 150 (do leczenia epizodów „off” u pacjentów z chorobą Parkinsona) oraz FNP 010 (do leczenia ostrej fazy epizodów wymiotów cyklicznych). Inne produkty Staccato są opracowywane przez naszych partnerów UCB i Lee Pharmaceuticals.

Inne możliwości formulacji

Nasi naukowcy z działu badawczo-rozwojowego posiadają wiedzę specjalistyczną w zakresie różnych preparatów, w tym o przedłużonym uwalnianiu, doustnych postaci dawkowania, zawiesin doustnych, substancji półstałych i roztworów do wstrzykiwań (mikrocząsteczki o przedłużonym uwalnianiu). Ferrer wykorzystuje te różnorodne technologie do ulepszania istniejących leków, tworząc bardziej skuteczne i/lub wygodne terapie dla pacjentów w naszych obszarach terapeutycznych.